Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Kies voor de VasteLastenBundel<

Jouw vaste lasten onder één dak geregeld.

Eén aanspreekpunt voor je vaste lasten. Regel je energie, verzekeringen en meer via ons.

€150,- p.j

Of €15,-p.m

Meer informatie

Zorgkosten per burger/bevolkingshoofd
De zorglasten in Nederland bedragen gemiddeld tussen de € 2200,- tot € 2.600,- per persoon. Meer dan de helft daarvan gaat op aan ziekenhuiszorg. In 2009 was dit 53,7%. In 2014 nam deze medisch specialistische zorg 56,6% in beslag. In 2018 zijn de zorgkosten wederom gestegen en deze trend zet zich in 2020 voor. Dit komt door de vergrijzing, nieuwe technologiën en een toename van chronisch zieken.

Andere grote kostenposten zijn psychologische hulp en medicijnen. Tezamen is deze top 3 zorguitgaven goed voor meer dan 75% van het totale zorgbedrag. 

Totale zorglasten ontwikkeling per persoon

Hieronder tref je een overzicht van de kosten per verzekerde. Hiermee bedoelen we de kosten die een gemiddelde Nederlander op jaarbasis aan zorgkosten kwijt is. De uitgaven van de overheid en verzekeraars zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht

  • 2009: € 2.032,00 per persoon per jaar
  • 2014: € 2.212,00 per persoon per jaar
  • 2016: € 2.453,00 per persoon per jaar
  • 2017: € 2.514,82 per persoon per jaar
  • 2018: € 2.577,88 per persoon per jaar
  • 2019: cijfers nog niet bekend

Top 3 zorgkosten 

De meeste zorgkosten worden uitgegeven aan zuikenhuiszorg, medicijnen en hulpmiddelen en geestelijke gezondheidszorg. 

  1. Medisch specialistische zorg (ziekenhuis)
  2. Medicijnen/farmacie
  3. Geestelijke Gezondheidszorg (psychologie)

Verdeling zorgkosten mannen en vrouwen

De bevolkingsgroep die de hoogste zorgkosten maakt zijn mannen in de leeftijdscategorie  80 jaar en ouder. Voor deze groep zijn de kosten drie keer zo hoog als het gemiddelde, namelijk ca. € 6.543,- Ook vrouwen in de leeftijdscategorie 30 t/m 34 jaar hebben over het algemeen hogere zorglasten. 

Zorgkosten lopen flink op tot bijna 7000 euro

Zorgkosten per leeftijdscategorie | bijzondere uitgaven per leeftijdsgroep

Vanaf  de leeftijd 20 jaar tot en met 59 jaar zijn de jaarlijkse zorgkosten voor vrouwen over het algemeen hoger dan mannen. Het verschil varieert van € 300,- tot € 1.000,- op jaarbasis. Het grootste verschil is zichtbaar in de leeftijdscategorie 30 t/m 34 jaar. In deze leeftijdscategorie zijn de zorglasten voor vrouwen ruim twee keer zo hoog, namelijk € 2.203,- voor vrouwen ten opzichte van € 1.032 voor mannen. Dit is te verklaren door zwangerschap, geboortekosten en de daarbij benodigde medische hulp.  Kinderen in de leeftijd 5 t/m 19 jaar besteden jaarlijks meer dan € 100,- aan mondzorg. Dit neemt af in de doelgroep 20 t/m 60 jaar. Wanneer men 60 jaar en ouder is nemen de kosten voor mondzorg weer toe.

Daarnaast zijn de gemiddelde zorgkosten voor 65 plussers bijna drie zo hoog als de zorgkosten van mannen en vrouwen tot 65 jaar tezamen. Opvallend is de ommekeer in de verhoudingen zorgkosten man/vrouw vanaf 60 jaar. Dan is het juist de man die meer zorgkosten maakt.

Sterker nog: De zorglasten voor een man van 60 jaar zijn ca. € 3.022,-. Bij een leeftijd van 80 jaar en ouder is dat € 6.543,-. Dat is meer dan een verdubbeling!

Verdeling zorglasten per categorie 2009-2018

Categorie zorg in euro's 2009 2014                   2016 2017 2018
(Medisch specialisme) Ziekenhuiszorg  €          1.092,00  €           1.245,00  €              1.283,16 €              1.311,10 € 1.337,83
Farmacie  €             309,00  €              257,40  €                 271,24 €                 271,42 € 271,63
2e lijn psychologie  €             239,00  €              209,00  €                 205,00 €                 207,67 € 214,02
Huisartsenzorg  €             130,00  €              150,12  €                 185,83 €                 189,35 € 200,82
Hulpmiddelen  €               81,00  €                88,00  €                   86,29 €                   84,20 € 87,24
Mondzorg/tandarts  €               44,00  €                44,00  €                   43,94 €                   44,56 € 44,32
Paramedische zorg  €               42,00  €                39,00  €                   41,14 €                   43,41 € 44,80
Ziekenvervoer  €               35,00  €                38,00  €                   37,07 €                   40,25 € 37,62
Geboortezorg  €               16,00  €                17,80  €                   17,30 €                   17,39 € 17,10
Buitenland  €               18,00  €                14,00  €                   18,96 €                   24,27 € 15,84
1e lijn psychologie  €                 7,00  €                13,00  €                    3,08 €                     3,01 € 2,99
Verpleging en verzorging  n.v.t.    n.v.t.    €                189,49 €                  200,36 € 212,39

Je kan geen rechten ontlenen aan genoemde bedragen. Voor 2019 zijn er nog geen gegevens bekend.

Gerelateerde zorgartikelen

Dit artikel is samengesteld door Vereniging de Vastelastenbond. Je kan geen rechten ontlenen aan genoemde bedragen en percentages. 

Gebuikte bronnen: CBS, Nationale rekeningen detailgegevens en Zorginstituut Nederland, www.zorgcijfersdatabank.nl en Zorgprismapubliek.nl