Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Financiële veranderingen in 2020

Dinsdag 17 september 2019 16:00Margot Boesveld
Kabinetsplannen Prinsjesdag hebben invloed op alle inkomensgroepen

Kabinetsplannen Prinsjesdag hebben invloed op alle inkomensgroepen

Elk jaar zijn er veranderingen die van invloed zijn op jouw portemonnee. En dit jaar lijkt de koopkracht een belangrijk punt op de agenda van het kabinet. De coalitie is het eens over belastingplannen voor volgend jaar: ‘Extra koopkracht voor lage en middeninkomens."  De belastingplannen voor het 2020 worden op prinsjesdag gepresenteerd. In de Ridderzaal wordt door koning Willem Alexander namens de regering de troonrede uitgesproken. Vanaf dit moment weten burgers zeker welke financiële veranderingen er voor hem of haar van toepassing zijn en welke invloed dit heeft op je financiële situatie in 2020. 

Belangrijkste financiële wijzigingen voor 2020

Nederlanders hebben in 2020 gemiddeld ca. 2,1 % meer te besteden. Zie de koopkrachttabel onderaan de pagina.
 • Hypotheekregels
 • Hypotheekrenteaftrek
 • Eigenwoningforfait
 • WOZ-waarde
 • Spaargeld
 • Energiebelasting
 • Zorgverzekering
 • Koopkracht

Hypotheek 2020

De hypotheek regels zullen per 1 januari 2020 veranderen. De hypotheekrente aftrek wordt afgebouwd. De maximale aftrek gaat in 2020 van 49% naar 46%. Stapsgewijs wordt in 2023 een maximale hypotheekrenteaftrek van 36,93% bereikt. Het kabinet wil huiseigenaren compenseren door het eigenwoningforfait te verlagen met 0,05% voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en €1.080.000. Daarmee komt het tarief uit op 0,6%.  In 2019 ging de maximale hypotheek al omlaag naar 100%. Dat betekent in de praktijk dat u meer eigen geld moet gebruiken om de koop van een woning te financieren.
Overdrachtsbelasting; De belasting voor de overdracht is momenteel voor iedereen 2%. Om het aankopen van een woning voor starters beter toegankelijk te maken, wil het kabinet starters vrijstellen van overdrachtsbelasting. Voor beleggers die een huis kopen voor de verhuur, staat een verhoging van de overdrachtsbelasting verhoogd.  Bijlenen voor energiebesparende maatregelen: Als je inkomen hoger is dan € 33.000,- mag je maximaal 6% van de woningwaarde met jouw hypotheek meefinancieren om te gebruiken voor energiebesparende maatregelen zoals een warmtepomp, zonneboiler of vloerisolatie. 

WOZ-waarde 2020

De verwachting is dat de WOZ-waarde gemiddeld met 8 tot 10% stijgt. Dat komt doordat het aantal woning verkopen is toegenomen. Hierdoor wordt - op basis van de verkoopprijs- de WOZ-woning weer opnieuw vastgesteld. Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt er gekeken naar vergelijkbare woningen. Als de vergelijkbare woningen in prijs stijgen, zal dat ook effect hebben op uw WOZ-waarde. Naast het feit dat de woningwaarde toeneemt, nemen over het algemeen ook de gemeentelijke lasten elk jaar een beetje. Let wel. De hoogte van de WOZ-waarde is ontzettend regio gebonden en ook enigszins afhankelijk van de gekte op de woningmarkt. 

Energiebelasting in 2020

Belastingen zijn op de energierekening een van de grootste kostenposten. Bijna 50% van de energierekening bestaat uit belastingen. Belasting is dus een dominante factor op de energierekening en stijgt ver boven de kosten voor stroom en gas uit. In 2020 wordt er een belasting verlaging doorgevoerd. Elk jaar worden hier weer nieuwe beslissingen voor gemaakt. Het klimaatakkoord wil stimuleren van het gas af te gaan en daardoor wordt gas duurder en stroom goedkoper. Bij een gemiddeld verbruik van 3.000 Kwh en 1.500 m3 betaalde je in 2019 € 890,- aan belastingen. In 2020 zal dit ongeveer € 790,- zijn. Een verlaging van € 100,-. Bedrijven krijgen juist een hogere energierekening. Vanaf 2020 dragen bedrijven meer bij aan de opslag duurzame energie (ODE) op de energierekening dan particuliere verbruikers; twee derde deel in plaats van de helft nu.

Zorgverzekering en zorgkosten 2020

De bevolking groeit en vergrijst, kortom: we gebruiken steeds meer zorg. Een vergrijzende samenleving leidt tot hogere zorgkosten. Er wordt een gemiddelde premiestijging van  € 3,- per maand verwacht. De laagste inkomens worden gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag met € 65,- op jaarbasis voor alleenstaanden en € 95,- voor gezinnen.

De belangrijkste veranderingen in het basispakket

Elk jaar verandert de inhoud van het basispakket. Dit basis pakket is ongeacht uw verzekeraar gelijk. Je kan hier alle veranderingen lezen.
 • Eigen risico 2020 blijft gelijk: € 385,-
 • Vrijwillig verhogen blijft mogelijk tot een maximum van € 885,-
 • Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten in basispakket
 • Logeervergoeding (€ 75,- per nacht) in basispakket
 • Wijziging vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen
 • NIPT wordt verlengd
 • De korting op een collectieve basisverzekering wordt gehalveerd naar 5 procent per polis
 • Nieuwe geneesmiddelen tegen kanker: Duvalumab en Abemacicilib
 • Nieuw middel tegen MS: Fampyra
 • Geen eigen risico meer voor een behandeling om te stoppen met roken.

Koopkrachtstijging

De koopkracht ontwikkelt zich in 2020 positief door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate beleidsmaatregelen.

Koopkrachtstijging 2020
in %
Alle huishoudens +2,1
Inkomensgroepen 
Tot 23.700 +1,4
23.700 tot 37.900 +1,8
37.900 tot 55.200 + 2,2
55.200 tot 80.300 + 2,4
80.300 en meer + 2,3
Huishoudtype
Tweeverdieners + 2,3
Alleenstaanden + 1,7
Alleenverdieners + 2,2
met kinderen + 2,6
zonder kinderen + 2,2
Inkomensbron
Werkenden + 2,4
Uitkeringsgerechtigden + 1,2
Gepensioneerden + 1,1
Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Polderman

Het feit van de onvrede ligt niet allen aan Rutte en zijn vrienden, maar ook voor het grootste gedeelte aan de verdeeldheid onder de gepensioneerden en ouderen zelf.
Bron CBS: Nederland kent 16,8 miljoen inwoners, waarvan in 2018 :
3,2 miljoen pensioengerechtigen
waarvan in 2019:
7 miljoen 50 plussers
Stemgerechtigen :
13,3 miljoen.
DUS: meer dan de helft van de stemgerechtigen is 50+ en daarvan zijn er 3,2 miljoen zijn pensioengerechtigd.
Een actievere actie van de 50 +partij en zeker van de hierboven bewustwording van bovegenoemde belanghebbenden zal het pesioenbeleid danig kunnen beinvloeden.
DIT VEREIST EEN ANDER STEMGEDRAG en anders voor allemaal welteruste !

Donderdag 14 november 2019 13:58

Janssen

Pensioen genieten is al jaren lang een straf! Je wordt uitgekleed tot op het bot. Is niet het verdiende loon wat je zou moeten ontvangen na 40 (of meer) jaren werken!!
Bedankt Mark (geldhark) Rutte en vrienden!

Dinsdag 24 september 2019 08:47

Dirkx

De grootste ergernis is dat de overheid de spelregels voortdurend verandert tijdens de wedstrijd. D66 onder leiding van Pechtold blonk hierin uit. Ineens waren de pensioengaranties niets meer waard en zijn alle beloftes op losse schroeven komen staan. Wij ouderen moeten massaal 50+ gaan stemmen. Daarmee geven we een duidelijk signaal af.

Dinsdag 24 september 2019 07:00

Jansen

Helemaal mee eens.
Kijk terug naar onze geschiedenis. Als de overheid niet uitkijkt dan stormen we daar op af:
Redeloos - reddeloos - radeloos. Wij ouderen leerden hier nog over. Wat onze jongeren over onze geschiedenis leren weet ik niet , maar ik hoor soms uitspraken waarbij ik vermoed dat hun kennis hierover laag is.
Een Nederlander slikt veel en het duurt lang voor men in actie komt. Zo is zijn aard, op al het gebied. Ik hoop dat wij eindelijk eens een regering gaan krijgen die voor de inwoners van het land zijn. Dan wordt Nederland weer sterk. Volk en overheid naast elkaar en eerlijkheid. Maar dat zal wel een Utopie blijven. Met deze overheid trekken wij ouderen de broekriem nog wat vaster aan.


Maandag 23 september 2019 10:32

Bokma

De 50+ Plussers moeten es wakker worden en niet altijd op de verkeerde partijen stemmen. Want daar zit hem de kneep als iedereen die 50+ is nou gewoon op deze partij stemt dan komt alles goed want wij zijn in de meerderheid maar niemand beseft dit waarschijnlijk. Dus beste mensen niet lopen klachten maar es verstandig stemmen de volgende keer. En dan voor spel ik dat het tij zal keren voor de ouderen!!!
Dus actie!
A.Bokma

Maandag 23 september 2019 10:22

Hoekstra

Gepensioneerden worden aanzienlijk negatief aangepakt. Dit is een schande.
De hogere inkomens boven 37900,- lopen niet in de pas kwa koopkracht met diegenen die minder dan 37900,- verdienen. Schande. Het verschilt tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Neo liberale verneukerij van dit kabinet viert hoogtij. Voor de inkomens boven 37900 moet men niet meer rekenen met % maar euro's.

Zondag 22 september 2019 18:08

Groen

ouderen hebben een huis en verwarming, en dat kost net zoveel als dat er 2 of 3 personen wonen. Wij eten wat minder dat is waar maar dat zijn niet de grootste uitgaven.

Zaterdag 21 september 2019 15:48

Groen

Wij zijn weer de klos. Goed gedaan Rutte

Zaterdag 21 september 2019 15:43

Meulen

Mensen die willen stoppen met roken moeten maar een keer ruggegraat tonen. DIt niet af wentelen op de gemeenschap. Mensen die chronich ziek zijn moeten wel het volle pond betalen. Roken is een keys. Een ziekte niet.

Zaterdag 21 september 2019 13:37

Brink

toen ik begon te werken was dat 60 uur per week want het moest na deoorlog wordenopgebouwd.
nu is 36 uur al te veel,de ouderen worden beloond 1,1 pr schande de opvretes denken alleen aan vich zelf j v d brink geb 10-04-1935

Zaterdag 21 september 2019 13:14

Liefting J.T.

De gepensioneerde mensen hebben al jaren niets erbij gehad en nu 1,1 % erbij, dit is toch niet te filmen? Over een tijdje moet er worden gekort, er wordt gesproken over 5 en/of 10%.
Ik hoop dat de mensen die gepensioneerd zijn voor de aankomende verkiezingen op de 50 + parti!

Zaterdag 21 september 2019 12:03

klein

hallo allemaal. in de eerste regels staat dat er meer koopkracht komt voor lage en midden inkomens .
in de laatste kolom lees ik dat gepensioneerde 1,1% meer te besteden krijgen.
nou klaag ik niks hoor. ik vraag me alleen af of ik, die met 63 jaar ontslag kreeg en dus een behoorlijk deel van mijn pensioen misloop omdat er geen premie werd betaald en dat van 70% van mijn loon ik die premie echt niet kon ophoesten. dit ontslag was omdat de zaak waar ik werkzaam was failliet ging. Ik ben 51 jaar werkzaam geweest. Heb aardig wat crisis momenten mee gemaakt.ik heb geluk dat ik niet van de voedselbank afhankelijk ben. Maar als ik kijk naar het verschil van hoge en lage inkomens en dat onze overheid durft te spreken over extra koopkracht? Voor een opslag van +/- 16 € per maand tegen het gunstigste geval +/- 136 € IK vraag het me toch +/- 120 € af.
Overigens hebben jullie een goede uitleg gegeven. hartelijk dank daar voor wout

Zaterdag 21 september 2019 11:49

Dijken

Eerst zien en dan geloven . Wat is de verhoging op ongeveer 2000.00 nu ? Mensen met een inkomen van 80.000 euro gaan er straks 2.3 % op voor uit dat loont.

Zaterdag 21 september 2019 11:49

Boot

Ik zie maar weer de gepensioneerde
Komen er weer het slechts vanaf
Ik ben er niet blij mee

Zaterdag 21 september 2019 08:54

Schreuders

Als gepensioneerden komen we er weer slecht af, en ik ben al 12 jaar bevroren. In 2020 gaat het pensioen met waarschijnlijk tussen de 2 en 5 % vermindert worden, leuk kabinet.

Zaterdag 21 september 2019 08:34

Geurten

Zinnige informatie zonder cimmerciele bijbedoelingen.

Zaterdag 21 september 2019 07:01

Hoeksma

Rutte kan dan wel 1,1 % beloven aan AOW-ers maar een ander ministerie wil 6-8 % korten. Ik geloof er niet meer in. Ze hebben het liefst dat je de pensioenleeftijd net niet haalt, dan blijft het mooi in de pot.

Vrijdag 20 september 2019 22:38

Ivens

Waarom worden menzen met pensoen altijdzi gepakt is al niet veel

Vrijdag 20 september 2019 22:24

Brugman

We gaan er op vooruit ? Vast niet. Mijn pensioen is niet gestegen sinds 2008, meer dan 11 jaar geleden.
Zelfs één keer achteruit gegaan.
En alle lasten stijgen tot aan een kopje koffie toe.

Vrijdag 20 september 2019 22:20

Pijlman

Als de pensioenen worden gekort betekent
dat voor de gepensioneerden helemaal geen koopkrachtstijging, maar een (waarschijnlijk
forse) daling

Vrijdag 20 september 2019 22:09

Plaats een reactie

Lees meer over