Zorgverzekering 2020: Uitbreiding basispakket en einde collectieve zorgverzekering

Publicatie datum: Dinsdag 28 mei 2019 11:57:55

Basisverzekering 2020 bekendZorgverzekering 2020 | Dit kan u verwachten

Ondanks dat we in november pas weer kunnen overstappen, staat de zorgmarkt niet stil.  Zo zijn zorgverzekeraars al druk bezig met de contractering voor 2020, is het nieuwe basispakket bekend en worden fictieve kortingen van collectieve verzekeringen komend jaar de kop ingedrukt.

Veranderingen basispakket zorgverzekering 2020

De basisverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid. De verruiming van het pakket draagt bij aan de beschikbaarheid van passende en doelmatige zorg, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.

 • Eigen risico 2020 blijft gelijk: € 385,-
 • Vrijwillig verhogen blijft mogelijk
 • Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten in basispakket
 • Logeervergoeding (€ 75,- per nacht) in basispakket
 • Wijziging vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen
 • NIPT wordt verlengd

Specialist ouderengeneeskunde

specialist gehandicaptenzorg in basisverzekering 2020

Zorg moet zo veel mogelijk thuis of in de eigen omgeving worden verleend. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten onderdeel van basispakket. Dit om enerzijds de druk bij huisartsen te verlichten, anderzijds om ervoor te zorgen dat men langer thuis kan blijven wonen. Per 2021 gaat ook andere zorg voor specifieke patiëntgroepen over naar het basispakket, zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Logeervergoeding (€ 75,- per nacht)

Patiënten die voor een behandeling langdurig over grotere afstand heen en weer reizen en daarvoor een vergoeding voor de vervoerskosten ontvangen, kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Het gaat om maximaal € 75,- per nacht als sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling.

Wijziging vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen

Vanaf 2020 wijzigt de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen. Als een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, worden de apotheekbereiding wél vergoed. Op deze manier zijn de geneesmiddelen toch te verkrijgen.

NIPT verlengd

De huidige regeling ten aanzien van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), die in 2020 zou aflopen, wordt verlengd. Daarbij geldt een eigen bijdrage van €175,-. Deze regeling staat los van het zorgverzekeringspakket.

Anticonceptie nog op de agenda

Waar nog geen ei over gelegd is, is de vergoeding van anticonceptie. PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen pleit ervoor om anticonceptie weer toe te voegen aan het basispakket. Op 26 juni 2019 gaat PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen in de Tweede Kamer met minister Bruno Bruins (VVD) van Medische Zorg en Sport in debat. Ze gaat dan onder meer pleiten voor:

 • De gratis anticonceptiepil
 • Vergoeding voor hersteloperaties van besneden vrouwen
 • Vergoeding voor kunstmatige inseminatie van vrouwen die kanker hebben gehad

Fictieve kortingen collectieve zorgverzekering moeten stoppen

Zo’n 51.000 collectieve zorgverzekeringen worden aan banden gelegd. Er wordt vaak – als lokkertje - korting gegeven op een relatief dure polis. Zorgverzekeraars moeten transparant zijn. Zorgverzekeraars moeten in 2020 duidelijk laten zien:

 • Welke zorgverzekeringen nagenoeg identiek zijn binnen een concern
 • Op welke zorgpolis de collectieve korting wordt toegepast
 • Wat deze verzekering kost en of de korting wel ‘echt’ is.

In 2020 mag een collectieve korting op een basisverzekering maximaal 5 procent bedragen. De korting die verzekeraars mogen toepassen op de aanvullende zorgverzekering blijft onveranderd.

Premies in 2020 omhoog?

Zorgverzekeraars maken in het najaar hun premies voor de zorgverzekeringen bekend. DSW is standaard de zorgverzekeraar die als eerste de nieuwe premies presenteert. Of de premies door de veranderingen omhoog of omlaag gaan is nog niet bekend. Prinsjesdag is vaak het moment dat we daar een betere voorspelling van kunnen geven.

U kan ook alle veranderingen lezen op de website van de rijksoverheid.

Share thisShare this
Er zijn geen nog geen reacties geplaatst. Bent u misschien de eerste die een reactie plaatst?