Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op WOZ-waarde

Bespaar € 250,- op WOZ-waarde

Door bezwaar te maken op je WOZ-waarde

Gemiddelde besparing bij succes
(40% van de bezwaren is succesvol)

€250,-
besparing p.j

Meer informatie

Puntensysteem en WOZ-waarde voor huurprijs moeten weer op de schop

Maandag 04 april 2022 13:37Margot Boesveld
De WOZ-waarde heeft een te grote invloed op de huurprijs. Hierdoor betalen meer dan 42.000 huishoudens te veel.

De WOZ-waarde heeft een te grote invloed op de huurprijs. Hierdoor betalen meer dan 42.000 huishoudens te veel.

Ruim 2,5 miljoen huurders ontvangen jaarlijks een WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van hun woning. Het kan voor huurders lonen om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking die ze ontvangen. AIs de WOZ-waarde namelijk te hoog is ingeschat dan kan de huur mogelijk omlaag.

Het puntensysteem moet weer op de schop

In Nederland hebben we een puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel of WWS) waarmee de maximale huurprijs van een woning wordt berekend. Een woning krijgt punten voor het aantal vierkante meters, het energielabel en de voorzieningen maar ook voor de hoogte van de WOZ-waarde. Woningen die boven de 142 punten in de verhuur gaan, vallen in de vrije of geliberaliseerde sector. Er geldt dan geen maximale huurprijs meer. Doordat de WOZ-waarde zo'n grote rol speelt bij het puntenaantal van een woning vallen veel huurhuizen in de vrije sector. Daardoor wordt het gemakkelijk om de huurprijzen te verhogen. Dit gebeurt zeker in de grotere steden. Dat komt omdat door deze nieuwe regels er ineens veel punten bijgeteld konden worden.

WOZ-waarde vanaf 1 mei maximaal 33 procent van de puntentelling

De nieuwe regels zouden eigenlijk vanaf januari 2022 gaan gelden, maar deze regeling is vertraagd. De WOZ-factor mag vanaf 1 mei 2022 maximaal 33 procent van het totale aantal punten bedragen. Nu zit daar (nog) geen limiet op waardoor een hoge WOZ-waarde een enorm effect kan hebben op de huurprijs. Bij veel woningen komt de berekende maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens en daardoor val je buiten huurprijsbescherming.

De nieuwe grens betekent dat het aantal punten op basis van de WOZ-waarde bij woningen die 142 of meer punten hebben volgens het woningwaarderingsstelsel beperkt wordt tot maximaal 33 procent van het puntentotaal. Door deze maatregel vallen sommige woningen die nu in de vrije sector worden verhuurd bij nieuwe verhuur weer in de sociale sector en blijven meerdere woningen die nu in de sociale sector verhuurd worden voor de sociale sector behouden. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 42.000 huishoudens profijt hebben van deze regel wanneer de maximale invloed van de WOZ-waarde op 33 procent zou worden beperkt. Toch blijven daardoor nog steeds heel veel woningen buiten de huurprijsbescherming. De Woonbond pleitte dan ook voor een maximum van 20 procent van de puntentelling, want dat zou veel beter werken.

Heb je een sociale huurwoning of vrijesectorwoning?

Is de kale huur € 763,47 of lager? Dan woon je in een sociale huurwoning. In 2022 is € 763,47 de maximale huur bij een nieuwe verhuring van een sociale huurwoning. Dit is een duidelijke grens tussen sociale huur en de vrije sector en noemt men de liberalisatiegrens. Is de kale huur hoger dan € 763,47? Dan heb je dus een vrijesectorwoning. Voor een vrijesectorwoning is er geen maximale huur. De verhuurder mag vragen wat hij/zij wil. Dit is ook afhankelijk van de markt. 

Door hoge WOZ-waarde huurprijsbescherming wassen neus

De combinatie van deze nieuwe wetgeving en het feit dat de liberalisatiegrens drie jaar werd bevroren, betekent dat veel woningen buiten de huurprijsbescherming vallen. De nieuwe bewoners betalen de hoofdprijs en kunnen bovendien veel moeilijker problemen met achterstallig onderhoud en te hoge servicekosten aanpakken.

Daarom is het extra belangrijk om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook bij een huurwoning!
Bronnen: 

Stichting !WOON 

Woonbond

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Maaike

Niet de huurprijs maar het contact (en situatie bij aanvang) bepaald of er sprake is van een vrije sector woning. Ook veel sociale huurwoningen hebben inmiddels een huur boven de liberalisatie grens. Dit heeft bv effect wanneer zij huursubsidie willen aanvragen. Over het bedrag boven de grens ontvangen zij geen huursubsidie meer en in bepaalde gevallen is het ook niet meer aan te vragen. Deze aanpassing (destijds geopperd en ingevoerd dankzij een VVDer/huisjesmelker die zijn zakken wilde vullen) heeft vergaande gevolgen (gehad) voor de hele woningmarkt (oa veel minder sociale huurwoningen en woekerprijzen) Naar mijn mening is dit de grootste oorzaak geweest van de huidige ellende op de woningmarkt. Helemaal eens dan ook met dit artikel dat er echt iets moet veranderen aan het huidige puntensysteem (WOZ waarde niet meer of minimaal laten meetellen in de huur en het huidige puntensysteem laten doorlopen als sociale huurwoning dus de omslag naar de vrije sector afschaffen zou naar mijn idee de beste oplossing zijn) Evt voorrang voor lage inkomens op de lagere huren en middeninkomens voor de middeldure (en dus vaak iets grotere/luxere) woningen. De mensen met hogere inkomens kunnen dan nog steeds relatief laag huren omdat zij weliswaar meer huur betalen maar daar dan ook daadwerkelijk meer woongenot voor krijgen.

Woensdag 27 april 2022 10:30

Plaats een reactie

Lees meer over WOZ-waarde

Kun je bezwaar maken als je huurder bent?

WOZ-waarde en huurwoning

Dinsdag 29 maart 2022 10:46

‌ Sinds 2015 is de WOZ-waarde (de inschatting van de gemeente hoeveel een woning waard is) onderdeel van het woning-waarderingsstelsel, oftewel het puntensysteem waarmee de huren worden vast...

Lees meer
De WOZ-wet is sterk verouderd en dupeert burgers. De Vastelastenbond wil dat het systeem op de schop gaat en in dienst van de consument komt te staan.

PERSBERICHT: Vastelastenbond pleit voor herinrichting WOZ-wet

Maandag 21 maart 2022 08:51

‌De manier waarop het WOZ-proces is ingestoken, is niet meer van deze tijd stelt consumentenorganisatie de Vastelastenbond. Doordat de WOZ-bepaling sterk verouderd is, dupeert deze wet consumen...

Lees meer
Door een onvolledige informatiestroom over de WOZ verliest de consument het overzicht én de interesse in bezwaar maken en dat is kwalijk stelt de Vastelastenbond.

PERSBERICHT: Strijd om WOZ-bezwaar gaat ten koste van de consument

Donderdag 17 maart 2022 12:29

‌Terwijl steeds meer burgers een WOZ-beschikking ontvangen, wanen zij zich steeds vaker de speelbal tussen gemeenten en WOZ-adviesbureaus. Gemeenten raden inwoners ten zeerste af bezwaar te mak...

Lees meer
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een snelle check of een 'ouderwetsch' bezwaar als het gaat om je WOZ-waardebepaling? Oprichter Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond legt het uit!

Snelle check of ‘oldschool’ bezwaar maken: wat adviseert de Vastelastenbond?

Woensdag 23 maart 2022 08:27

‌De laatste tijd wordt er veel reclame gemaakt voor snelle checks waarmee je direct kunt zien of WOZ-bezwaar maken (volgens de makers van deze scan) zin heeft. Tegenover deze QuickScan staat he...

Lees meer