Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op WOZ-waarde

Bespaar € 250,- op WOZ-waarde

Door bezwaar te maken op je WOZ-waarde

Gemiddelde besparing bij succes
(40% van de bezwaren is succesvol)

€250,-
besparing p.j

Meer informatie

PERSBERICHT: Vastelastenbond pleit voor herinrichting WOZ-wet

Maandag 21 maart 2022 08:51Frank van de Ven
De WOZ-wet is sterk verouderd en dupeert burgers. De Vastelastenbond wil dat het systeem op de schop gaat en in dienst van de consument komt te staan.

De WOZ-wet is sterk verouderd en dupeert burgers. De Vastelastenbond wil dat het systeem op de schop gaat en in dienst van de consument komt te staan.

De manier waarop het WOZ-proces is ingestoken, is niet meer van deze tijd stelt consumentenorganisatie de Vastelastenbond. Doordat de WOZ-bepaling sterk verouderd is, dupeert deze wet consumenten. De consumentenorganisatie wil dat het systeem op de schop gaat en in dienst van de consument komt te staan. Dat is in de huidige vorm absoluut niet het geval, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond.

  • Gemeenten onvoldoende uitgerust uitvoering WOZ-wet
  • WOZ-wetgeving is gecompliceerd en verouderd
  • Geen preventieve aanpak vanuit gemeenten
  • Aanpassen van bezwaarprocedure
  • Het ontbreekt aan duidelijke voorlichting

Bezwaartermijn van zes weken niet realistisch

Burgers ontvangen in februari of maart de WOZ-beschikking. In dit document vermeldt de gemeente de hoogte van de WOZ-waarde en het te betalen bedrag aan gemeentelijke belastingen. Wanneer een burger niet akkoord gaat met de hoogte van de WOZ-beschikking, heeft hij zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Dit tijdspad is beduidend korter dan de periode die de gemeente neemt om op het bezwaar te reageren.


Oneerlijke verdeling

Volgens Wolfert staat de tijdsperiode voor burgers niet in verhouding tot de ruimte die gemeenten nemen om de ingediende bezwaren te reageren: “Het is vreemd dat een burger binnen zes weken bezwaar moet maken, terwijl sommige gemeenten er een jaar over doen voordat zij terugkoppeling geven op een bezwaar. Het is beter om het gelijk te trekken. Geef inwoners binnen zes weken antwoord of gun hen dezelfde tijd om te reageren op de beschikking. Nog beter is het om in de wet op te nemen dat inwoners van de gemeente het gehele jaar bezwaar mogen maken. Bij een betere spreiding van de bezwaren zou dat een werkdrukverlaging teweeg kunnen brengen bij de gemeente.”


Sterk verouderd proces

De directeur van de consumentenorganisatie pleit voor een herinrichting van de wetgeving: “De manier waarop de WOZ-waarde wordt bepaald, is sterk verouderd. De Wet WOZ stamt uit 1994. Het principe van de wet is goed, maar met de techniek en software van nu kan het proces vereenvoudigd en meer gestroomlijnd worden. Burgers kunnen veel eerder geïnformeerd worden over hun WOZ-beschikking.”


Kostenspreiding

Ook het bepalen – en betalen – van het termijnbedrag is niet meer van deze tijd en moet op de schop, stelt Wolfert: “We krijgen veel klachten binnen van consumenten die moeite hebben met de termijnbedragen die gemeenten hanteren. Nu moeten burgers in acht termijnen betalen, terwijl dat bedrag ook in twaalf termijnen zou kunnen. Als je in januari al weet wat het bedrag is, kun je in die maand al de eerste incasso sturen. Zo verspreid je de kosten beter en dat komt zeker burgers met een kleine beurs ten goede.”


Transparantie

Wanneer het om waardebepaling en transparantie gaat, laten gemeenten nu steken vallen, stelt Wolfert: “Het zou voor burgers prettiger zijn als ze nog meer inzicht krijgen in de waardebepaling van de gemeente. Nu mist er vaak een onderbouwing van de WOZ-waarde en dat is jammer. Als je een rapport toevoegt en de burger meeneemt in de besluitvorming ben je transparanter. We zouden graag zien dat elke gemeente standaard en uit eigen beweging het taxatieverslag inzichtelijk maakt.”


Meer draagvlak gemeentelijk beleid

Gemeenten moeten volgens de Vastelastenbond de burger meer op de hoogte houden van de bepaling van de WOZ, zodat er meer draagvlak ontstaat voor gemeentelijk beleid: “Waarom wordt er meer belasting geheven en wat gebeurt er precies met het geld? Welke investeringen zijn er precies gedaan? Het zou gemeenten sieren als ze opener zouden zijn over de reden van een belastingverhoging.”


WOZ-waardeloket

Wolfert raadt burgers die twijfelen over de hoogte van hun WOZ-waardebepaling aan middels een aantal stappen zelf de WOZ bepaling te controleren alvorens bezwaar te maken. De eerste stap is kijken of de juiste objectkenmerken zijn gebruikt, dan het taxatierapport op te vragen en vergelijking te maken op het WOZ-waarde loket met vergelijkbare woningen.


Wetswijziging noodzaak

De directeur van de consumentenorganisatie pleit voor een aanpassing van de wet: “Een goed begin zou zijn dat het ministerie van financiën een wetsvoorstel indient bij de ministerraad zodat de Tweede kamer en de Eerste kamer zich hierover kunnen buigen. De kloof tussen burger en overheid is groot. Een wetswijziging is een mooie manier om de kloof tussen burger en gemeente te slechten.”
Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Gruber

Wij wonen in de gemeente Aa en Hunze, tot op heden hebben we hier nog geen WOZ beschikking ontvangen. Volgens de gemeente komt de beschikking eind maart. Heel vervelend dat we zo lang moeten wachten op deze beschikking.

Donderdag 24 maart 2022 19:29

Reactie Vastelastenbond:

Vrijdag 25 maart 2022 10:11
Beste Gruber, Dat klopt. Er zijn een aantal gemeenten die rond 31-03 de beschikking versturen. AA en Hunze hoort daar ook bij. Officieel moeten ze het eind februari allemaal verstuurd hebben, maar de nieuwe meetmethode kan vertraging geven. Ik hoop dat u het netjes ontvangt en dat het allemaal klopt. U kunt al de Whitepaper downloaden om te kijken hoe je de beschikking kan controleren.

Plaats een reactie

Lees meer over WOZ-waarde

Door een onvolledige informatiestroom over de WOZ verliest de consument het overzicht én de interesse in bezwaar maken en dat is kwalijk stelt de Vastelastenbond.

PERSBERICHT: Strijd om WOZ-bezwaar gaat ten koste van de consument

Donderdag 17 maart 2022 12:29

‌Terwijl steeds meer burgers een WOZ-beschikking ontvangen, wanen zij zich steeds vaker de speelbal tussen gemeenten en WOZ-adviesbureaus. Gemeenten raden inwoners ten zeerste af bezwaar te mak...

Lees meer
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een snelle check of een 'ouderwetsch' bezwaar als het gaat om je WOZ-waardebepaling? Oprichter Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond legt het uit!

Snelle check of ‘oldschool’ bezwaar maken: wat adviseert de Vastelastenbond?

Woensdag 23 maart 2022 08:27

‌De laatste tijd wordt er veel reclame gemaakt voor snelle checks waarmee je direct kunt zien of WOZ-bezwaar maken (volgens de makers van deze scan) zin heeft. Tegenover deze QuickScan staat he...

Lees meer
Oprichter Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond legt uit waarom bezwaar maken tegen je WOZ-waardebepaling zo belangrijk is én wat het je kan opleveren!

Hoe hoog is je slagingskans als je bezwaar indient tegen je WOZ-waardebepaling?

Dinsdag 15 maart 2022 09:01

‌Zeker dit jaar is het aan te raden om je WOZ-beschikking goed te controleren, omdat veel gemeenten zijn overgestapt naar een nieuwe meetmethode. De invoering van een nieuwe manier van werken i...

Lees meer
Door succesvol bezwaar te maken tegen je WOZ-waardebepaling kun je de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing verlagen.

Stijging OZB en afvalstoffenheffing verhoogt woonlasten

Donderdag 10 maart 2022 07:37

  Woningeigenaren zijn dit jaar 3,4 procent meer kwijt aan de kosten voor onroerendezaakbelasting (OZB). Daarnaast zijn de kosten voor de afvalstoffenheffing ook de hoogte ingeschoten met een ge...

Lees meer