Slim omgaan met belastingen | 5 tips voor belastingvoordeel in 2019

Publicatie datum: Dinsdag 20 november 2018 16:22:26

Alle kleine beetjes helpen. Door slimme trucs kan u uw maandelijkse vaste lasten voor 2019 nu alvast verlagen. Belastingen zijn (on)bewust ook een onderdeel van deze vaste lasten. Voor u als huiseigenaar gaat er veel veranderen in 2019. Wie slim omgaat met deze wijzigingen betaalt in 2019 minder belasting. 5 tips om - voor het einde van het jaar - de situatie optimaal te benutten.

 1. Voer klussen aan uw woning nog voor 2019 uit
 2. Klopt uw WOZ-waarde? Kijk of er een WOZ-voormelding is en controleer deze
 3. Pas uw voorlopige aanslag (i.v.m. toeslagen) aan
 4. Bekijk uw hypotheek kritisch
  • Los uw kleine hypotheekschuld af
  • Betaal de (hypotheek)rente 6 maanden vooruit
  • Sluit uw hypotheek over
 5. Verlaag uw vermogen in box 3
  • Maak gebruik van de (belasting)regels
  • Maak gebruik van de verruimde schenkvrijstelling
  • Investeer in energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen of warmtepomp

1. Voer klussen aan uw woning nog voor 2019 uit

Een huiseigenaar is in 2019 voor buitenschilderwerk, isolatiewerkzaamheden, stukadoren, schoonmaakwerkzaamheden duurder uit. Deze worden in 2019 hoger belast, namelijk met 9% belasting. Klussen wordt volgend jaar dus duurder. Geschat wordt dat deze wijziging een Nederlands huishouden ca. € 300,- op jaarbasis kost. Let wel, door de inkomstenbelastingverlaging gaan veel Nederlanders er in totaal op vooruit.

 • Betaal de volledige factuur in 2018. Ook als het werk wellicht in 2019 afgemaakt moet worden. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe er omgegaan moet worden met klussen nog niet betaald zijn en in 2019 voortgezet moeten worden.
 • Winterklaar maken van uw woning. Lees verder

2. Klopt uw WOZ-waarde? Kijk of er een WOZ-voormelding is en controleer deze

In 2018 is voor 8,9 miljoen onroerende zaken een WOZ-waarde vastgesteld, waarvan 7,9 miljoen woningen. Tegen de WOZ-waarde van 1,6% van de woningen is bezwaar gemaakt. De Waarderingskamer, die gemeenten controleert en beoordeelt op de uitvoering van de Wet WOZ, voorspelt voor 2019 een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 7,5 tot 9,5 %.

Veel gemeenten geven aan het einde van het jaar al inzicht in de gegevens die ze gebruiken om de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw object/woning/pand vast te stellen. Hierbij kunt u denken aan oppervlakte, inhoud en ligging. Sommige gemeenten geven zelfs al aan wat de WOZ-waarde volgend jaar wordt, de zogeheten WOZ-voormelding. Is dat in uw gemeente het geval, kijk er dan nu al kritisch naar. Signaleert u fouten? Geef dit nu alvast aan de gemeente door, zodat dit meegenomen kan worden in de definitief WOZ-waarde bepaling. Dat scheelt straks namelijk tijd én (OZB) belastingen. In februari of maart 2019 vallen namelijk de definitieve WOZ-beschikking en ozb-aanslag op de mat. U heeft dan 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Meer lezen over de WOZ waarde.

3. Pas uw voorlopige aanslag i.v.m. toeslagen aan

Er bestaan verschillende toeslagen en belastingteruggaves waar u gebruik van kunt maken. De meest bekende is de (maandelijkse) hypotheekrenteaftrek. Maar denk ook aan kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en dergelijke. Deze (belasting)teruggaven krijgt u maandelijks uitgekeerd als ‘voorlopige’ toeslag. Deze loopt automatisch door in 2019. Is er in 2018 iets veranderd in uw inkomen? Heeft u bijvoorbeeld een salarisverhoging ontvangen, bent u meer of minder gaan werken of heeft u een toeslagpartner omdat u bent gaan samenwonen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de maandelijkse teruggave. Pas daarom via Mijntoeslagen de voorlopige aanslag op tijd aan.

4. Bekijk uw hypotheek kritisch

Los uw hypotheekschuld (verder) af

U kunt er ook voor kiezen om uw hypotheek verder af te lossen. De hoogte van het maximale boetevrije bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw hypotheek. Het kan ook gunstig zijn om uw kleine resthypotheek helemaal af te lossen. Vanaf 2019 wordt de aftrekpost vanwege de wet Hillen in 30 jaar volledig afgebouwd. Dat betekent dat u in de toekomst ook met de bijtelling van het eigenwoningforfait te maken krijgt wanneer u geen of een geringe eigenwoningschuld heeft. Dat resulteert in de meeste gevallen tot een verhoging van de inkomstenbelasting. Meer weten? 

Betaal de (hypotheek)rente 6 maanden vooruit

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek wordt in 2019 verlaagd naar 49%. In plaats van 49,5% in 2018. Betaalt u de hypotheekrente vooruit tot 1 juli 2019, dan is dit bedrag nog aftrekbaar in 2018. Het kan financieel interessant zijn om de rente dus vooruit te betalen. Bespreek de mogelijkheden met uw financieel adviseur. Dit geldt ook voor persoonlijke leningen.

Bereken of u uw hypotheek over kan sluiten

Wellicht is het interessant om u uw hypotheek over te sluiten naar lagere rente. U betaalt vaak een boeterente over de resterende hypotheekperiode. Ook hier geldt dat u de kosten van het oversluiten, zoals advieskosten en de boeterente in 2019 tegen een lager maximumtarief (49%) in aftrek kan brengen. Dit kan een voordeel opleveren. Bespreek de mogelijkheden met uw hypotheekadviseur.

5. Verlaag uw vermogen in box 3

Maak gebruik van de (belasting)regels

In 2019 bent u tot over spaargeld tot € 30.360 geen belasting verschuldigd in box 3, voor fiscale partners is dat € 60.720. De waardepeildatum dat gebruikt wordt voor uw vermogen in box 3 is vastgesteld op 1 januari 2019. Het is dus gunstig om uw inkomen in box 3 (inkomen uit besparen en beleggen) onder deze grens te houden. Zorg er daarom voor dat uw vermogen op deze datum zo 'laag' mogelijk is. Vraag aan uw accountant of belastingadviseur of er voor uw situatie nog meer belasting wijzigingen zijn waar u in 2019 gebruik van kan maken. Door ervoor te zorgen dat u uw inkomen in 2019 onder een bepaalde grens houdt, levert dit een belastingvoordeel op.

Maak gebruik van de verruimde schenkvrijstelling

Dit kunt u bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van de verruimde schenkvrijstelling. U mag een hoge schenking voor een woning doen. Tot een bedrag van € 100.800 is dit belastingvrij. Het is mogelijk de schenking te spreiden over 2 of 3 jaar, mits de ontvanger (of de fiscale partner hiervan) ook in het laatste jaar van schenking jonger is dan 40 jaar.

Investeer in energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen of warmtepomp 

Door te investeren in isolatie en andere energiebesparende maatregelen verlaagt u uw belastbare inkomen en heeft u direct financieel voordeel doordat u op uw energiekosten bespaart. Win-win.

Share thisShare this

theothora reageerde op Maandag 24 december 2018 11:48:15

ik heb geen eigen huis maar heb wel aftrekposten i.v.m. ziekte.
Kunt u deze eens uitleggen wat wel en wat niet mag.
Daar wat weinig of nooit over geschreven.

Reactie Vastelastenbond:
Deze vraag kunt u het beste stellen bij de belastingdienst. Zij kunnen u hierover informeren.


Ed reageerde op Zaterdag 24 november 2018 20:03:42

voor al deze dingen die genoemd worden moet je financieel wel ruimte voor hebben.
Er zijn meer mensen die niets of weinig spaargeld hebben om dingen te doen aan het huis/ hypotheek, etc, bv isoleren
X