Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Verplichte aanpassingen veilingproces energieveiling

Woensdag 24 juni 2015 10:38Margot Boesveld

 

Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft haar onderzoek naar energieveilingen afgerond. In het onderzoek stonden energieveilingen centraal die met een referentieprijs werkten. De beweegereden voor een consumenten om mee te doen aan een energieveiling is vaak de prijs.

 

Echter bleek in de praktijk dat er tussen de initiatiefnemer en de deelnemers energieleveranciers afspraken waren gemaakt over een uiteindelijke bodemprijs. Hierdoor kregen consumenten niet het beste aanbod, terwijl dit wél werd gesuggereerd.

 

 

Aanpassingen in veilingproces

Het veilingproces wordt aangepast vanwege mededingingsrisico’s. In plaats van alleen biedingen van energieleveranciers ter hoogte van de referentieprijs of daarboven te accepteren, worden voortaan ook biedingen onder de referentieprijs toegelaten. Hierdoor krijgen energieleveranciers meer mogelijkheden om aan een veiling mee te doen. Daarnaast wordt het aanbod aan consumenten die via deze veilingen willen overstappen van energieleverancier vergroot en kunnen zij nu ook kiezen voor een scherp aanbod dat onder de referentieprijs ligt. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Het is goed dat energieveilingen hun werkwijze hebben aangepast. Dit leidt tot meer mogelijkheden voor leveranciers en meer keuze voor consumenten.”

Referentieprijs bij energieveilingen

Bij energieveilingen die werken met een referentieprijs bepaalt de veilingmeester na eigen marktonderzoek vooraf een minimumprijs.  Biedingen van energieleveranciers die lager zijn dan deze referentieprijs werden voor het onderzoek vaak van verdere deelname aan de veiling uitgesloten.
Vorig jaar zomer is ACM een onderzoek gestart na signalen uit de markt en media over mogelijke prijsafspraken en misleiding van consumenten bij energieveilingen. Onderzocht is of veilingen die werken met een referentieprijs eerlijk verlopen en of consumenten wellicht voordeel mis lopen. Daarnaast is gekeken of consumenten volledig worden geïnformeerd over het veilingproces.

Onderzoeksresultaten: referentieprijs energieveiling verboden

Vanuit het oogpunt van mededinging is het werken met een referentieprijs verboden als dit de concurrentie merkbaar beïnvloedt. Uit het onderzoek van ACM blijkt echter niet dat dit hier het geval was. Energieveilingen bedienen slechts een klein deel van de energiemarkt en consumenten zijn voor een goedkoop aanbod niet afhankelijk van energieveilingen. ACM heeft daarom geen overtredingen geconstateerd.
Echter wanneer meer energieleveranciers alleen via energieveilingen hun aanbod aan consumenten doen én er enkel gewerkt wordt met een referentieprijs voorziet ACM wel mededingingsrisico’s. Het aanbod voor consumenten wordt dan beperkt en het wordt voor hen lastiger om buiten een veiling om een goedkoper aanbod te krijgen. Om deze risico’s voor de toekomst weg te nemen heeft ACM met marktpartijen afgesproken dat voortaan ook biedingen onder de referentieprijs mee doen in de veiling en dat consumenten deze ook kunnen accepteren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatievoorziening aan consumenten beter kon, zoals een betere uitleg over het veilingproces en de wijze waarop prijzen tot stand komen. Omdat de algehele informatievoorziening aan consumenten al langer onder de maat is, heeft ACM vorig jaar concrete afspraken met de energiesector gemaakt hoe consumenten beter te informeren en welke informatie zij moeten krijgen om een geïnformeerde keuze te kunnen maken. Iets waar Vereniging de Vastelastenbond sinds 2012 haar leden al over informeert. 

Maak vergelijking

Het advies luidt om altijd energieprijzen correct te vergelijken. Hierdoor kunt u als consument een weloverwogen keuze maken voor een energiecontract. 

 

Bron: ACM: energieveilingen passen veilingproces aan (23-06-2015)

 

 

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over