Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Kies voor de VasteLastenBundel<

Jouw vaste lasten onder één dak geregeld.

Eén aanspreekpunt voor je vaste lasten. Regel je energie, verzekeringen en meer via ons.

€150,- p.j

Of €15,-p.m

Meer informatie

Emissiereductie zorgt ervoor dat de uitstoot van stoffen die een schadelijk effect hebben op het milieu verminderd wordt, waardoor het klimaat niet verder aangetast wordt. Emissiereductie kan op verschillende manieren bereikt worden.

Wat is emissie?

In deze context bedoelen wij met emissie de uitstoot van gassen die warmte vasthouden, en die hiermee het broeikaseffect verergeren.

Zelf bijdragen aan emissiereductie

Door middel van emissiereductie wordt de uitstoot van schadelijk co² verminderd en is het mogelijk om het broeikaseffect af te remmen. Ook jij kunt jouw steentje bijdragen aan emissiereductie, door bijvoorbeeld:

Emissiereductie via energieafname

De Vastelastenbond onderstreept het belang van emissiereductie. Maak een berekening via onze vergelijkingsmodule of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek: