Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Juni 2015- ACM heeft met de aanbieders (energieleveranciers, intermediairs, vergelijkingswebsite etc.) afgesproken dat aanbiedingen met ingang van 1 juli 2015 afgestemd moeten worden op de persoonlijke gegevens van de consument, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het daadwerkelijke verbruik van elektriciteit en gas zoals dat bijvoorbeeld op de jaarafrekening te vinden is.

Wat is het aanbod op maat?

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Het betekent dat elk aanbod van een aanbieder begrijpelijk en vergelijkbaar moet zijn. Hiervoor is het jaarverbruik nodig van de consument waar het aanbod voor wordt gemaakt.

Hoe werkt het aanbod op maat?

  1. De aanbieder is verplicht de consument te vragen het eigen verbruik in te vullen of door te geven. Doet de consument dit niet, dan moet de aanbieder verdergaan naar stap 2, gegevens opzoeken in het landelijk systeem.
  2. De aanbieder biedt de consument aan het verbruik op te vragen uit de centrale registers zoals CAR of TMR. Het inzien van de registers, mag alleen nadat de consument uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan door middel van een ´opt-in´. Het aanbod gaat uit van jaarverbruik. In TMR staan echter standen met tussenliggende verbruiken. In dit geval zal dus een herberekening moeten worden gedaan en wordt er voor het aanbod dus met een schatting gewerkt. Maakt de consument geen gebruik van de mogelijkheden bij stap 1 en ook niet van stap 2, dan mag de aanbieder verdergaan naar stap 3.
  3. De aanbieder biedt de consument een hulpmiddel om het verbruik te schatten (bijvoorbeeld o.b.v. soort woning en gezinssamenstelling) of past standaardwaarden toe.

    Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wat wordt er verwacht van de aanbieder?

Om een aanbod op maat te maken is het noodzakelijk om zoveel mogelijk bestaande gegevens van de consument te gebruiken, zodat het aanbod afgestemd kan worden op de persoonlijke woonsituatie. Dat betekent dat de aanbieder zich moet inspannen om de werkelijke, individuele gegevens van de klant te ontvangen. De aanbieder vraagt aan de consument de postcode, het jaarverbruik en de keuze voor enkel- of piek- en daltarief. De aanbieder is verplicht de consument te stimuleren zoveel mogelijk de eigen gegevens te geven zodoende een passend voorstel te kunnen doen.

Wat wordt er van u verwacht?

De consument moet voor een Aanbod op Maat persoonsgegevens en verbruiksgegevens verstrekken of toestemming geven om deze gegevens te kunnen opvragen. Dit is de verantwoordelijkheid van de consument. Het is ook de verantwoordelijkheid van de consument dat de verstrekte gegevens kloppen. 

Waarom kan het termijnbedrag (voorheen voorschotbedrag) anders zijn?

Het verbruik dat de consument opgeeft voor het Aanbod op Maat, hoeft niet hetzelfde verbruik te zijn dat de aanbieder gebruikt voor de berekening van het termijnbedrag. Dit is namelijk vaak gebaseerd op het ´standaard jaarverbruik´. Het standaard jaarverbruik wordt door elke leverancier anders bepaald. Bijvoorbeeld op basis van het historische verbruik over de laatste 3 tot 5 jaar van de betreffende aansluiting. Bij nieuwbouw wordt het verbruik geschat door de netbeheerder.

Waarom uw gegevens delen?

Het direct invullen/verstrekken van uw gegevens bij de berekening heeft zo z’n voordelen. Hiervoor hebben energieleveranciers uw laatst bekende jaarverbruik nodig. Deze vindt u op uw laatste jaarnota [of op uw persoonlijke webpagina van uw huidige energieleverancier]. Wanneer aanbieders een  aanbod kunnen baseren op uw laatst bekende jaarverbruik geeft het aanbod u de beste inschatting van de te verwachten kosten. Omdat een aantal onderdelen van uw energienota regio-afhankelijk zijn, hebben ze ook uw postcode nodig om deze inschatting zo goed mogelijk te maken. Tot slot is het handig als u alvast aangeeft of u voor een enkeltarief of een piek- en daltarief wilt kiezen en of uw voorkeur bij groene stroom ligt of niet.

Wat gebeurt er als u uw verbruik niet weet?

Mocht u uw laatst bekende jaarverbruik niet beschikbaar hebben dan kunnen wij u helpen. Wanneer u ons toestemming verleent vragen wij deze informatie voor u op uit het centrale register waarin dit is opgeslagen. Hebt u liever niet dat uw gegevens bij de berekening van het aanbod gebruikt wordt, dan wordt er een aanbod gedaan op basis van een inschatting van het verbruik. (inschatting op basis van enkele belangrijke kenmerken van uw woonsituatie) of door het gemiddelde van een het standaard verbruik te gebruiken. Helaas zeggen de berekende kosten dan minder over de te verwachten kosten voor uw situatie en heeft elke energieleverancier haar eigen standaard verbruiken.

Meer over aanbod op maat? Neem contact op met Vereniging de Vastelastenbond.

Energieleveranciers zijn vanaf 1 juli 2015 verplicht om:

  • Vooraf alle kosten duidelijk aan de consumenten te geven. Er moet een totaalprijs vermeld worden, waarin alle kosten, dus ook de netbeheerderskosten, de energiebelasting, de ODE en de BTW genoemd worden. Daardoor ontstaat er een totaalprijs waarmee een aanbod eenvoudig kan worden vergeleken met een ander aanbod.
  • De juiste kosten voor netbeheer te vermelden, want die zijn per netbeheerder verschillend.
  • Bij de totaalprijs in ieder geval de jaarkosten te tonen. Die staan namelijk ook op de afrekening van de huidige leverancier en dat maakt vergelijken wel zo makkelijk.
  • Tijdig en persoonlijk een tariefswijziging te communiceren. Mocht de klant op basis hiervan zijn contract willen opzeggen, dan kan dat tijdig voordat dat nieuwe tarief in werking treedt. Daarmee wordt voorkomen dat klanten ongemerkt van een laag (actie)tarief in een veel hoger tarief komen.
  • Aan consumenten duidelijk te maken of ze groene of grijze energie kopen. (bron: ACM)

Toelichting bij berekening

Uw energienota wordt onder andere beïnvloed door de hoogte van uw verbruik. De hoogte van uw verbruik heeft direct invloed op de variabele leveringskosten, de regiotoeslag gas, de overheidsheffingen en vervolgens de btw die u hierover betaalt. De vaste leveringskosten, de netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting, kunt u niet beïnvloeden door de hoogte van uw verbruik. De netbeheerkosten, de tarieven voor de overheidsheffingen, de vermindering energiebelasting en het btw-percentage verschillen niet per leverancier.

Goed om te weten: Het toegepaste verbruik wordt altijd vermeld bij het aanbod van de Vastelastenbond. 

Wilt u een aanbod op maat ontvangen? Neem dan contact met ons op 040-7200200.