“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op Energierekening

Bespaar € 500,- op je Energierekening

Door over te stappen van energieleverancier

Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

€500,- p.j

Meer informatie

Onder broeikasgas worden de gassen bedoeld die warmte vasthouden, en zodoende bijdragen aan het broeikaseffect. Het meest bekende broeikasgas is CO². Door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld olie, aardgas en kolen voor o.a. energieopwekking brengen we CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer. Over het algemeen is de wetenschappelijke consensus dat de mensheid bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Door de uitstoot van o.a. schadelijk co² te verminderen en natuur te beschermen en aan te leggen, is het mogelijk om het broeikaseffect af te remmen, zo is algemeen bekend. Bent u een voorstander van groene energie? Dan kunt u via de Vastelastenbond een groen energiecontract regelen. Zo draagt u zelf ook bij aan een verlaging van het broeikas effect.