Onder broeikasgas worden de gassen bedoeld die warmte vasthouden, en zodoende bijdragen aan het broeikaseffect. Het meest bekende broeikasgas is CO². Door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld olie, aardgas en kolen voor o.a. energieopwekking brengen we CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer. Over het algemeen is de wetenschappelijke consensus dat de mensheid bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Door de uitstoot van o.a. schadelijk co² te verminderen en natuur te beschermen en aan te leggen, is het mogelijk om het broeikaseffect af te remmen, zo is algemeen bekend. Bent u een voorstander van groene energie? Dan kunt u via de Vastelastenbond een groen energiecontract regelen. Zo draagt u zelf ook bij aan een verlaging van het broeikas effect. 

Verminderen van broeikasgas

Wist u dat u via inkoopcollectief en belangenbehartiger Vereniging de Vastelastenbond energie kunt afnemen die de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer te verminderen?

Greenchoice biedt als partner van de Vastelastenbond energiecontracten aan waarbij 100% in Nederland opgewekte groene stroom wordt aangeboden en waarbij het aardgas co² gecompenseerd wordt door middel van o.a. bebossing én bescherming van oerbossen.

Vereniging de Vastelastenbond onderstreept het belang van vermindering van broeikasgas, en biedt met gepaste trots de méést groene contracten van Nederland aan:

energie prijs berekenen