De EAN code is een uniek identificatiegetal van 18 cijfers. Iedere elektriciteits- of gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen EAN-code. De EAN-code wordt toegekend door de netbeheerder.

Waarvoor dient de EAN code?

Met de EAN code kunnen zowel consument, als leverancier en netwerkbeheerder met zekerheid weten dat men over dezelfde meter spreekt in het geval van overstappen, calamiteiten, algemene vragen betreffende energiemeters et cetera. In de onderlinge communicatie tussen netbeheerder en energieleverancier wordt dus handig gebruik gemaakt van deze EAN code. Ook als consument is het handig om uw EAN codes te noteren voorafgaand aan communicatie met uw netwerkbeheerder en/of energieleverancier. Zo weet u zeker dat u over de juiste aansluitingen praat.

EAN code nodig bij overstappen?

Ook kan het sporadisch voorkomen dat u bij een overstap naar een nieuwe energieleverancier wordt verzocht uw EAN code zélf door te geven. Doe dit altijd als uw nieuwe leverancier hierom vraagt, anders kan de overstap niet plaatsvinden! U kunt uw EAN codes opvragen via uw netwerkbeheerder of inzien op voorgaande energierekeningen die gericht zijn aan het adres waar de meters geplaatst zijn.

Wat is mijn EAN code?

Het kan voorkomen dat u niet weet wat u EAN code is. Richt u voor vragen over uw EAN code ten eerste tot uw netbeheerder. U kunt uw EAN code ook opzoeken in het online codeboek. Als eigenaar van uw energiemeters hebben zij inzicht in de juiste informatie omtrent uw EAN codes. Heeft u uw energiecontract via Vereniging de Vastelastenbond afgesloten? Neem dan contact met ons op voor al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot uw EAN code(s).