De energiekamer is de toezichthouder op de Nederlandse energiemarkt. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten om per 1 juni 2008 de naam Directie Toezicht Energie (DTe) te veranderen in Energiekamer.

De energiekamer als toezichthouder

De Energiekamer bestaat uit vier onderdelen die allemaal van doen hebben met zowel de zakelijke als particuliere energiemarkten in Nederland:

 1. Consumentenmarkt

 2. Groothandelmarkt

 3. Netbedrijven

 4. Handhaving

Met de liberalisering van de energiemarkt in 2004 werden de taken van de toenmalige DTe (nu bekend als Energiekamer) de volgende:

 • Toezicht houden op de Elektriciteits- en Gaswet

 • Concurrentie op de energiemarkt bevorderen

 • Beschermen van energieafnemers tegen machtsmisbruik

 • Afgeven van leveranciersvergunningen

 • Marktwerking in netwerksectoren bevorderen

 • Tarieven voor transport en levering van energie alsmede aansluitkosten voorzien van richtlijnen

 • Toetsen van voldoende transportcapaciteit van netwerkbeheerders

 • Toezicht op naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet

 • Maximaal toegestane tarieven voor energietransport door regionale netwerkbeheerders bepalen

Het komt er dus grofweg op neer dat de Energiemarkt bepaalt aan welke richtlijnen en regels energieleveranciers en netwerkbeheerders zich moeten houden om te mogen opereren binnen de Nederlandse energiemarkt.

Dit houdt onder meer in dat de toegang tot gas en stroom gewaarborgd moet blijven, de energiemarkt zo transparant mogelijk opereert en dat consumenten beschermd worden tegen misbruik door machtspositie van netwerkbeheerders en energieaanbieders.

Vragen over de Energiekamer?

Neem voor al uw vragen over de Energiekamer contact op met de Vastelastenbond via telefoonnummer 040-7200200 (lokaal tarief) of het contactformulier.