De Nederlandse Elektriciteitswet zorgt o.a. voor vrije marktwerking in de energie markt zodat er elektriciteit geleverd wordt en dat de elektriciteit wordt opgewekt voor in –en uitvoer.

De elektriciteitswet en de elektriciteitsmarkt

Aangestuwd door Europese regels is in 1998 de Elektriciteitswet in werking getreden. De Nederlandse Elektriciteitswet vormt het wettelijke kader voor marktwerking binnen de Nederlandse elektriciteitsvoorziening voor zakelijke en particuliere energieafnemers. In de Elektriciteitswet is daarnaast vastgelegd hoe de stroomvoorziening in Nederland te allen tijde gewaarborgd kan blijven. Zo zijn onder meer de tarievenstructuur voor netwerkbeheerders, de aansluitkosten voor elektriciteit en gas in de Elektriciteitswet bepaald.

Tot slot is in de elektriciteitswet tevens uw rechtspositie als elektriciteitsafnemer vastgesteld. Dit geldt voor zowel particuliere als (groot)zakelijke afnemers van stroom.

Elektriciteitswet 1998

De Elektriciteitswet bepaalt o.a.:

  • De wettelijke bescherming van kleinverbruikers

  • De wettelijke invulling van de algemene elektriciteitsmarkt

  • De wettelijke bepalingen voor distributie en opslag

  • Wettelijke toegang tot het elektriciteitsnet

  • Wettelijke berekeningsmethoden voor elektriciteit én netwerkbeheer

  • Wettelijke berekeningsmethoden voor aansluitkosten elektriciteit

  • Wettelijke berekeningsmethoden elektriciteitstransport

De NMa en de Elektriciteitswet 1998

De Elektriciteitswet 1998 wordt elke vier jaar geëvalueerd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Meer informatie over de elektriciteitsmarkt
Klik voor aanvullende informatie over de Nederlandse elektriciteitsmarkt op onderstaande links:

Voor al uw eventuele vragen over de elektriciteit in Nederland wijzen wij u tevens op de Veel Gestelde Vragen Elektriciteit én ons contactformulier voor persoonlijk contact.