Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Om een schone toekomst te kunnen realiseren is het Energieakkoord opgezet. Het energieakkoord is in 2013 tot stand gekomen en ruim 40 organisaties hebben afspraken gemaakt voor het verbeteren van natuur & klimaat. Centraal staan schone technologie, klimaatbeleid en energiebesparing. Het doel is om in 2020 14% hernieuwbare energie te hebben. Organisaties die zich inzetten om de afspraken in het energieakkoord te kunnen realiseren zijn onder andere milieuorganisaties, de overheid, werkgevers en vakbewegingen. Ze streven naar een verduurzaming van de samenleving.

Energiebesparing vormt een kernpunt in het energieakkoord. In het energieakkoord willen partijen een besparing van jaarlijks gemiddeld 1,5 procent van het finale energieverbruik realiseren. Deze doelstelling wordt gekoppeld aan twee ijkmomenten: 31-12-2016 zal ten minste 35% zijn bereikt en 31-12-2018 zal ten minste 65% zijn bereikt. Eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal zijn en voor 2030 wordt voor gebouwen gestreefd naar ten minste gemiddeld label A.

Energieakkoord voor de consument

Voor de consument wordt er een voorlichtingsprogramma opgesteld om bijvoorbeeld oude apparaten te vervangen, de slimme meter wordt verder uitgerold en het verplichte energielabel werd ingevoerd. Ook van energiebedrijven wordt er verwacht bij te dragen aan een verduurzaming. Energieleverancier Eneco heeft echter in 2015 geen bijdrage te willen of kunnen leveren aan het energieakkoord, wegens grote financiële investeringen.  

Overige belangrijke punten in het energieakkoord zijn:

  • Sluiting van 5 kolencentrales in Nederland
  • Investering van 400 miljoen voor het isoleren van huurwoningen
  • 1000 nieuwe windmolens
  • Leningen verstrekken voor energiebesparende maatregelen woning
  • Consumenten die samen energieopwekking profiteert van lager belastingtarief
  • Stimuleren van werkgelegenheid d.m.v. uitvoeren van energieakkoord.

Groene energie

U kunt natuurlijk zelf ook een handje bijdragen aan verduurzaming van de samenleving. Begin met groene energie!