Een gas transport bedrijf is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een gastransportnet beheert.

Wie is mijn gas transportbedrijf?

Wilt u weten welk bedrijf uw regionaal gas transport bedrijf is? Klik dan hier. U kunt niet switchen tussen gas transportbedrijven, omdat deze markt nog niet geliberaliseerd is. Uw gas transportbedrijf hangt samen met de regio waar u woont.

Kosten regionaal transport gas

U betaalt jaarlijks netwerk- en transportkosten voor gas aan uw regionaal gas transportbedrijf. Deze kosten zitten verwerkt in uw maandelijkse energievoorschoten de jaarnota voor energie die u van uw eigen energieleverancier ontvangt na elke 12 maanden levering.

Uw regionale netwerkbedrijf brengt kosten in rekening voor de onderstaande diensten:

1. Meetdiensten

Meetdiensten kunnen de volgende kosten behelzen:

  • Vergoeding voor huur van de meter(s) Opname meterstand(en) Controle van volledigheid/juistheid van meterstanden
  • De kosten voor de meetinrichting.

2. Aansluitdiensten

Aansluitdiensten bestaan uit een vergoeding voor het onderhoud van uw aansluiting(en).

3. Transportdiensten

De kosten voor transportdiensten bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Vastrecht transport: kosten voor het gebruik van het energie netwerk
  • Capaciteitstarief: vast bedrag dat afhankelijk is van de capaciteit van de gas- en/of elektriciteit meter(s).
  • Systeemdiensten (elektriciteit): vergoeding voor het gebruik van het hoogspanningsnet en de diensten van TenneT

Besparen gaskosten

U kunt niet besparen op de kosten voor het transport voor het gas. Wél is er een besparing mogelijk voor uw gas tarieven. Vaak wordt de grootte van de besparing onderschat, terwijl dit op jaarbasis veel voordeel kan opleveren. Uw gastarieven zijn tenslotte 2/3 van de totale energierekening. 

Vragen over uw gastransport?

Neem voor vragen over de gastransport kosten op uw energierekening contact op met uw energieleverancier en/of Vereniging de Vastelastenbond.