In laag tarief uren is de verbruikte elektriciteit voor bepaalde consumenten voordeliger dan tijdens ‘piekuren’. De laagtarief uren gelden doordat het gebruik van het net gedurende bepaalde uren die vooraf door de regionale netbeheerder bepaald zijn lager is, waardoor er gemiddeld een lagere belasting van het net voorkomt.

Laag tariefuren

Kortom, tijdens laag tarief uren is uw stroom voordeliger dan in de uren dat het stroomnetwerk het meest wordt belast. In de praktijk is het ongeveer als volgt:

  • In Limburg en Noord-Brabant maken consumenten vanaf 21.00 en in de weekenden gebruik van laag tarief
  • In de overige provincies maken consumenten vanaf 23.00 en in de weekenden gebruik van laag tarief

Wilt u zeker weten wanneer uw laagtarief ingaat? Neem dan contact op met uw regionale netwerkbeheerder.

Alleen laagtarief met dubbele meter

Consumenten kunnen alleen gebruikmaken van laagtarief uren als er een dubbele elektriciteitsmeter aanwezig is. Er bestaan twee opties voor consumenten die een dubbele meter hebben, maar nog niet op hoog/laag tarief worden afgerekend:

  1. Een elektriciteitsmeter met 2 telwerken, die beide op laag tarief worden afgerekend

  2. Een elektriciteitsmeter met 2 telwerken waarvan er één stilstaat

Neem voor het omzetten naar hoog/laagtarief contact op met uw energieleverancier en/of uw netwerkbeheerder.

Heeft u uw energiecontract via De Vastelastenbond afgesloten? Neem dan contact met ons op, wij veranderen uw tarief hoog/laag zodat u ook gebruik maakt van de laag tarief uren! U kunt ook een berekening maken. ZO ziet u in oogopslag wat u via de Vastelastenbond kunt betalen voor het laag tarief. 

Uw voorschotbedrag en besparing berekenen?

  Begin hier