Het niet meer dan anders principe is van toepassing op stadswarming en betekent dat energieleveranciers van stadsverwarming (warmte) geen hogere tarieven mogen vragen dan energieleveranciers die gas leveren aan reguliere aansluitingen voor de geleverde energie.

In Nederland geldt de regel: Het ‘Niet meer dan anders principe’. Deze regel moet er voor zorgen dat een huishouden met stadsverwarming (warmtewet) niet meer betaalt dan een reguliere gasaansluiting zou hebben. Dus ‘verplichte’ leveranciers van stadsverwarming niet meer mogen verdienen aan deze klant dan een energieleverancier. De prijs die ze handhaven mag niet hoger zijn met het tarief per m3 die andere energieleverancier rekenen.

Waarom niet-meer-dan-anders-principe

In het verleden zijn er veel huishoudens geweest die zich gedupeerd voelen omdat ze stadsverwarming hebben. Hiermee worden ze verplicht gesteld om gebruik te maken van 1 aanbieder. Ze kunnen daardoor niet overstappen van gasleverancier. De verplichte leverancier kon er voor kiezen om de tarieven kunstmatig hoog te houden, waardoor huishoudens verplicht meer betalen. Het niet-meer-dan-anders-principe moet dit tegen gaan.

Wie bepaalt de hoogte van de tarieven?

Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzigt elk jaar de maximumprijzen voor warmtewet. Deze tarieven gelden vervolgens voor een heel kalenderjaar.