Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Overheidsheffingen | energiebelasting 2019

U betaalt over elke kWh (stroom) en/of m3 (gas) die u verbruikt overheidsheffingen. Deze overheidsheffingen bestaand uit energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie). Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een wetsvoorstel ingediend om de tarieven voor 2019 vast te leggen. Voor 2019 zijn de energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en vermindering op energiebelasting zijn inmiddels bekend.

De rijksoverheid voert elk jaar wijzigingen door in belastingen die van invloed zijn op de energierekening. Maar liefst 45% van uw energierekening bestaat uit belastingen.
De belastingen beslaan een steeds groter gedeelte van de energierekening. Op deze pagina treft u de belastingen voor 2019.

Energiebelasting 2019

De energiebelasting is een overheidsheffing die u betaalt over elke kWh of m3 die u verbruikt. De energiebelasting komt bovenop uw kale leveringstarief en betaalt u aan uw energieleverancier.

Energiebelasting 2019

Energiebelastingen incl. BTW

2018

2019

Aardgas per m3  (tot 17.000 m3)

€ 0,3147

€ 0,3546

Elektriciteit per kWh (tot 10.000 kWh)

€ 0,1265

€ 0,1193

Waarom energiebelasting

De reden voor er energiebelasting komt uit 1996 om meer ‘bewustwording’ te creëren bij de gebruiker. De overheid wil dat huishoudens efficiënt omgaan met het energiegebruik. Hoe meer energie u verbruikt, des te meer belasting u betaalt. Daarnaast dient het innen van de ODE (Opslag Duurzame Energie) belasting ter dekking van de kasuitgaven voor de SDE+ die in het Regeerakkoord voor 2019 reeds zijn voorzien.

Uitleg wetsvoorstel energiebelastingen 2019

In het wetsvoorstel wordt een evenwichtige prijsmutatie in termen van euro per ton CO2 genoemd. Dat betekent dat de prijsstijging daarmee in lijn is met de in het Regeerakkoord opgenomen tariefmutaties in de overeenkomstige belastingschijven in de energiebelasting en verbeteren de rentabiliteit van restwarmteprojecten en duurzame warmte-opties.

In 2019 zal een huishouden in dat jaar gemiddeld een jaarlijkse bijdrage leveren van circa € 133. Dit betekent gemiddeld een toename van ongeveer € 50 op jaarbasis. (Gegeven het in de Nationale Energieverkenning 2017 geraamde gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik voor huishoudens van respectievelijk 1.170 m3 aardgas en 2582 kWh elektriciteit)

Overige belastingen energierekening

Naast energiebelasting per kWh en m3, zijn er nog meer energiebelastingen: 

ODE Opslag Duurzame Energie

Deze belasting is in 2013 in het leven geroepen. De inkomsten die de regering uit deze belastingen krijgt zijn bedoeld voor het verduurzamen van onze energiemarkt. Hierdoor kan de overheid investeren in het duurzaam opwekken van energie, zoals wind-en zonneparken. Lees meer over de ODE belasting.

Vermindering energiebelasting

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte en brengt daarom per huishouden en vast bedrag in mindering op de energierekening. Dit krijgt u dus terug van de overheid. Ook deze wordt elk jaar gewijzigd. 

BTW

U betaalt  21% BTW op uw eindafrekening. Dit wordt door de energieleverancier aan u in rekening gebracht. Zij dragen de belastingen af aan de belastingdienst.