Bespaar op Energierekening

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Door over te stappen van energieleverancier

Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

€360,- p.j

Meer informatie

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Sinds 1 januari 2013 is de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht. Het doel van deze belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren. Dat resulteerde in een directe verhoging van de energierekening in 2014.

Naast de jaarlijkse verhoging van de ODE, worden er ook andere belastingen geind. Het kabinet wil een zo kosteneffectief mogelijke energietransitie. De energiebelasting is een overheidsheffing die je betaalt over elke kWh of m3 die je verbruikt. Je betaalt de belastingen aan jouw energieleverancier. Zij brengen dit in rekening op uw energierekening. De energieleverancier draagt vervolgens de belastingen af aan de belastingdienst. 

Uitleg Opslag Duurzame Energie (ODE) 

ODE (Opslag Duurzame Energie) ontwikkeling
ODE incl. BTW 2019 2020 2021 2022
Aardgas per m3  
(tot 17.000 m3)
€0,0634 €0,0938 €0,1030 €0,1047
Elektriciteit per kWh
(tot 10.000 kWh)
€0,0229 €0,0330 €0,0363 €0,0369

Uitleg Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de ontwikkeling van Duurzame Energie stimuleren. je kan dan denken aan energie uit zon, water, geothermie, wind en biomassa. Vooral windparken en zonne-energie zijn duurzame ontwikkelingen waar de Nederlandse Overheid mee bezig is. Je kan als particulier ook subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen zoals een zonneboiler, warmtepomp of zonnepanelen. Deze subsidieregelingen wijzigen ook elk jaar. Soms zijn er ook subsidies in jouw gemeente van kracht. Lees je daarom eerst goed in. 

Overige belastingen energierekening

Naast energiebelasting per kWh en m3, zijn er nog meer energiebelastingen: 

Energiebelasting

De energiebelasting is een overheidsheffing die je betaalt over elke kWh of m3 die je verbruikt. De reden dat deze belastingen worden geïnd is, omdat veel energie nog steeds uit milieubelastende bronnen komt. De regering wilt daarom een 'drempel' creëren om bewuster met jouw energieverbruik om te gaan. Het is dus slim om jouw verbruik te verlagen. We zien de laatste jaren dat de overheid de energiebelasint voor gas flink opvoert en de energiebelasting voor elektra verlaagd. 

Vermindering energiebelasting

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte en brengt daarom per huishouden en vast bedrag in mindering op de energierekening. Dit krijgt je dus terug van de overheid. Ook deze wordt elk jaar gewijzigd. 

BTW

En dan zijn we er nog niet. Je betaalt ook nog eens 21% BTW op jouw eindafrekening. Dit wordt ook door de energieleverancier aan jou in rekening gebracht. Zij dragen de belastingen af aan de belastingdienst.