Sinds 1 januari 2013 is de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht. Het doel van deze belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren. Dat resulteerde in een directe verhoging van de energierekening in 2014.
Sinds de invoering is een gemiddeld huishouden € 168,06 meer ODE gaan betalen.

Naast de jaarlijkse verhoging van de ODE, worden er ook andere belastingen geind. Het kabinet wil een zo kosteneffectief mogelijke energietransitie. De energiebelasting is een overheidsheffing die u betaalt over elke kWh of m3 die u verbruikt. U betaalt de belastingen aan uw energieleverancier. Zij brengen dit in rekening op uw energierekening. De energieleverancier draagt vervolgens de belastingen af aan de belastingdienst. 

Opslag Duurzame Energie (ODE) 2019

ODE (Opslag Duurzame Energie) 2019
ODE incl. BTW 2018 2019
Aardgas per m3  (tot 17.000 m3) € 0,0345 € 0,0634
Elektriciteit per kWh (tot 10.000 kWh) € 0,0160 € 0,0229

Uitleg Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de ontwikkeling van Duurzame Energie stimuleren. U kunt hierbij denken aan energie uit zon, water, geothermie, wind en biomassa. In 2017 heeft de overheid ruim 6 miljoen geinvesteerd in duurzame energiewinning. In het voorjaar van 2018 is er 3, 5 miljoen geinvesteerd in duurzame energie. Vooral windparken en zonne-energie zijn duurzame ontwikkelingen waar de Nederlandse Overheid mee bezig is. U kunt als particulier ook subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen zoals een zonneboiler, warmtepomp of zonnepanelen. 

Overige belastingen energierekening

Naast energiebelasting per kWh en m3, zijn er nog meer energiebelastingen: 

Energiebelasting

De energiebelasting is een overheidsheffing die u betaalt over elke kWh of m3 die u verbruikt. De reden dat deze belastingen worden geïnd is, omdat veel energie nog steeds uit milieubelastende bronnen komt. De regering wilt daarom een 'drempel' creëren om bewuster met uw energieverbruik om te gaan. Het is dus slim om uw verbruik te verlagen

Vermindering energiebelasting

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte en brengt daarom per huishouden en vast bedrag in mindering op de energierekening. Dit krijgt u dus terug van de overheid. Ook deze wordt elk jaar gewijzigd. 

BTW

U betaalt  21% BTW op uw eindafrekening. Dit wordt door de energieleverancier aan u in rekening gebracht. Zij dragen de belastingen af aan de belastingdienst.

Nikki en Margot
De Vastelastenbond
De Vastelastenbond is dé consumentenvereniging voor uw vaste lasten. Sinds 2004 strijden we, inmiddels met meer dan 150.000 leden, tegen hoge woonlasten. We zijn onafhankelijk en realiseren jaar in jaar uit besparingen voor onze leden.
Jasper