Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Kies voor de VasteLastenBundel<

Jouw vaste lasten onder één dak geregeld.

Eén aanspreekpunt voor je vaste lasten. Regel je energie, verzekeringen en meer via ons.

€150,- p.j

Of €15,-p.m

Meer informatie

Biogas wordt ook wel duurzaam gas genoemd. Deze gasvorm is een CO²-neutraal alternatief voor aardgas, omdat in de complete opwekkingsketen géén extra koolstofdioxide aan de atmosfeer wordt toegevoegd. Duurzaam gas ontstaat tijdens de natuurlijke afbraak van organisch materiaal, bijvoorbeeld op stortplaatsen en agrarische bedrijven. Ook kennen we biogas waarbij de producent de uitgestoten CO² compenseert door middel van het aanplanten van bossen en/of de bescherming van (oer)bossen.

Meer informatie groene energie

Klik op de links voor meer informatie over het onderwerp groene energie:

energie prijs berekenen