Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar met Duurzame oplossingen

Bespaar met Duurzame oplossingen

Gemiddelde besparing bij het isoleren van je woning

€450,- p.j.

+

€840,- p.j.

Gemiddelde opbrengst bij Zonnepanelen

Meer informatie

Afschaffen van de houtkachel

Zaterdag 07 april 2018 15:49Margot Boesveld
smog alarm houtkachels schadelijk

smog alarm houtkachels schadelijk

Er is veel ophef over het stoken van hout en de gezondheid. Het kan overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft daarom aan de minister gevraagd actie te ondernemen.
 
Wie hout verbrandt brengt schadelijke stoffen in de lucht, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), koolmonoxide en zware metalen. Dat is zowel slecht voor de gezondheid als voor het milieu. In Nederland zijn meer dan 1,3 miljoen houtkachels en open haarden bij consumenten en elk jaar komen er ongeveer 30.000 bij. Het platform pleit voor het afschaffen van houtkachels.

 
Die actie zou volgens het platform moeten bestaan uit:
  1. Het ontmoedigen van het stoken van hout door voorlichting om de schadelijke effecten van houtrook meer bekend te maken.
  2. Het (mede) mogelijk maken van het ontwikkelen van een meetmethode en criteria voor onaanvaardbare overlast/gezondheidseffecten en bijbehorende regelgeving om handhaving mogelijk te maken.
  3. Het (mede) mogelijk maken van een systeem met eisen voor de gehele stookinstallatie en het gebruik ervan. Verder verzoeken wij u deze problematiek en de aanpak ervan op te nemen in het op te stellen Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit.
Volgens Milieu Centraal zijn houtkachels en open haarden ook niet energie-efficiënt. Bij een open haard verdwijnt 90 procent van de warmte door de schoorsteen, bij een houtkachel 20 tot 40 procent. Volgens de milieuorganisatie zijn pelletkachels duurzamer omdat ze bij ‘matig’ gebruik veel minder luchtvervuiling veroorzaken.Milieudefensie wijst houtstook, of het grootschalig stimuleren van pelletkachels, als methode om van het gas af te komen, af. Zeker in stedelijke gebieden waar mensen dicht op elkaar wonen, vindt de organisatie houtstook ook via pelletkachels niet aan te raden. Toch geeft de overheid subsidie op de aanschaf van pelletkachels. Het stoken op pellets is een mogelijk alternatief als vervanger voor verwarming zonder aardgas. Het platform wil dat een overheidssubsidie op de zogenoemde pelletkachel heroverwogen wordt. Hoewel deze kachels minder fijnstof uitstoten, vervuilen ze altijd nog meer dan verwarming via gas of stroom. 

Kamermeerderheid wil regionaal stookalarm 

Ruim 10 procent van de bevolking ervaart volgens het platform overlast door houtrook. Vooral mensen die astmatisch zijn, hebben last van de rook als er hout wordt gestookt. Er is nog veel verdeeldheid over het verplicht stellen van een smog alarm. Een gemeente moet een regionaal smogalarm kunnen geven. Er bestaat wel een luchtkwaliteitapp. Daarmee kunt u een persoonlijk smogalarm instellen.


 

Het Platform Houtrook en Gezondheid is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform heeft diverse oplossingsrichtingen in kaart gebracht om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen.
Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Merel Brinkman

Ook uit droog hout komen fijnstof, roet, PAK’s etc.
Hout is gewoon een vervuilende brandstof, net als bij kolen en olie is er niets duurzaams aan. CO2-neutraal is het ook al niet. Niet elke stoker heeft het geduld/talent/verantwoordelijkheidsgevoel voor juist stoken, maar kan wel ongehinderd zijn gang gaan in dichtbevolkte woonwijken. Dat moet stoppen.

Woensdag 06 juni 2018 08:49

Wingelaar

Veel houtstokers gebruiken het verkeerde hout. Vooral hout wat niet goed gedroogd is een van de boosdoeners. Verder is er nog een grote winst te behalen met de manier van aanmaken en stoken.

Donderdag 26 april 2018 18:16

Plaats een reactie

Lees meer over Duurzaamheid

Hoe duurzaam is uw gemeente?

Duurzaamheid, klimaat en energie | Groene gemeenten

Dinsdag 13 maart 2018 17:10

Dagelijks worden we met onze neus op de feiten gedrukt als het gaat om de klimaatverandering en smelting van de ijskappen. Verduurzaming staat hoog op de (politieke) agenda en is gezien de gemeenteraa...

Lees meer
Verduurzaming in Nederland. Zo ga je zelf aan de slag

Groen en duurzaam leven | makkelijke praktische tips

Dinsdag 24 september 2019 10:10

Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich aan het Energieakkoord ...

Lees meer
Warmtepomp, pelletkachel en andere duurzame energiebronnen?

Warmtepomp, zonneboiler of pelletkachel rendabel of niet?

Zondag 16 april 2017 12:05

Duurzaamheid staat anno 2017 hoog op de agenda van Nederlandse huishoudens.  Veel mensen zijn bezig met het ‘vergroenen’ van hun woning en kiezen dan vaak voor isolerende maatregelen...

Lees meer
Subsidie op isolatie verlengd. Dat is goed nieuws voor de huiseigenaar...

Subsidie op isolatie verlengd!

Zondag 12 februari 2017 08:53

Veel woningbezitters ervaren een drempel om te investeren in de isolatie van hun huis. Subsidie werkt drempelverlagend en de aanvragen zijn de afgelopen vijf maanden – mede door het toekennen va...

Lees meer