Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar met Duurzame oplossingen

Bespaar met Duurzame oplossingen

Gemiddelde besparing bij het isoleren van je woning

€450,- p.j.

+

€840,- p.j.

Gemiddelde opbrengst bij Zonnepanelen

Meer informatie

Hoofdlijnen Nederlands klimaatakkoord gepresenteerd

Dinsdag 10 juli 2018 16:40Margot Boesveld
klimaatakkoord 2018

klimaatakkoord 2018

Na maanden van onderhandelen zijn de hoofdlijnen van het nieuwe Nederlandse klimaatakkoord gepresenteerd. Doelstelling van het akkoord is om te zorgen dat in Nederland in 2030 de helft minder C02 wordt uitgestoten dan in 1990.

De overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben op vijf verschillende gebieden afspraken gemaakt en voorstellen gedaan om de benoemde doelstelling te behalen. De verschillende gebieden en de besproken CO2-reductie zijn:
1. Woningen (7 procent minder uitstoot)
2. Elektriciteit (41 procent minder uitstoot)
3. Industrie (29 procent minder uitstoot)
4. Landbouw (7 procent minder uitstoot)
5. Mobiliteit (15 procent minder uitstoot)

Per gebied zijn aparte afspraken gemaakt. De belangrijkste afspraken leest u hieronder.

Woningen

Het huis goed isoleren en het verwarmen met duurzame warmte wordt een taak van alle huiseigenaren. Nederland gaat in 2050 van het gas af en wil in 2030 al 2 miljoen woningen zonder een gasaansluiting hebben. Het klimaatakkoord schrijft voor dat gemeenten uiterlijk in 2021 de bewoners duidelijk maken wanneer hun wijk van het gas afgaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt. Nederlanders met een koopwoning en gasaansluiting kunnen dus het beste dit moment nog even afwachten alvorens zij kiezen voor een alternatieve bron voor verwarming. Isoleren is overigens altijd een goede keuze en investering.

De belasting op gas gaat in de plannen per 2020 geleidelijk aan omhoog. De belasting op elektriciteit daalt dan weer. Dit moet als stimulans dienen om van het gas af te gaan. Daarnaast zal er voor particuliere woningbezitters een gebouwgebonden financiering in het leven worden geroepen. Zo kan een woningeigenaar tegen speciale lage tarieven geld lenen om het huis te verduurzamen.

Woningcorporaties en bouwbedrijven gaan de komende jaren al aan de slag om meer huizen gasvrij te maken. Bestaande woningen worden verbouwd en 75% van de huizen die tussen 1 juli 2018 en eind 2021 worden gebouwd is aardgasvrij. Woningcorporaties en de overheid zijn het nog niet eens over de kostenverdeling van dit voornemen.

Elektriciteit

Een CO2-vrij elektriciteitssysteem is het doel op dit gebied. Hiervoor moet snel de omslag gemaakt worden van fossiele brandstoffen naar ‘hernieuwbare energie’.

Windmolens moeten hier een grote bijdrage aan gaan leveren. In de zee komen extra plekken om d.m.v. wind energie op te wekken. Windmolens op het land en zonnepanelen moeten de rest doen.

De subsidies voor duurzame energie dienen na 2025 te verdwijnen. Een mogelijkheid is dat er een andere manier komt om het aantrekkelijker te maken om te investeren in duurzame energie.

Industrie

De industrie heeft als doelstelling om 14,3 megaton minder uit te stoten de komende jaren. Belangrijk daarbij is innovatie en samenwerking met andere landen. De overheid zal een financiële bijdrage leveren aan de verduurzaming maar vraagt de industrie ook zelf bij te dragen. Ook elektrificatie, het efficiënter gebruik maken van warmte en het hergebruiken van grondstoffen zijn belangrijke manieren om de doelstelling te behalen.

Landbouw

Ook in de landbouw zal minder uitgestoten moeten worden, namelijk 5 megaton. De kosten hiervoor worden geschat op 2 tot 4 miljard euro. 1,1 megaton kan door de vleesindustrie bezuinigd worden, 2 megaton door beter landbouwgebruik en de glas- en tuinbouw kan 1,8 ton minder uitstoten.

Mobiliteit

Elektrisch rijden zorgt voor hoge verwachtingen op het gebied van mobiliteit. Net als bestelbusjes en het openbaar vervoer schoner kunnen. Ook het stimuleren van het fietsen is een belangrijk punt in deze nota. De uitvoering en financiële onderbouwing onderbreken alleen nog bij het mobiliteitsstuk.  

Vervolg

Het rapport staat vol met aanbevelingen en ideeën die nu eerst doorgerekend moeten worden door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Na de zomer praten betrokken partijen verder. Aan het einde van dit jaar moet er een definitief akkoord liggen dat door de partijen wordt ondertekend.

De Vastelastenbond blijft de ontwikkelingen over het Nederlanders klimaatakkoord op de voet volgen en de informatie delen op het blog.

Bron: Nos

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over Duurzaamheid

afspraken klimaat in klimaatwet

Nederland krijgt Klimaatwet

Donderdag 28 juni 2018 14:48

Na maandenlange onderhandelingen zijn de politieke partijen VVD, CDA, D66, CU, GL, SP en PVDA erin geslaagd om een akkoord te bereiken over een klimaatwet. Dit is de eerste Klimaatwet in Nederland en ...

Lees meer
tips voor duurzaamheid

10 tips om duurzamer te leven

Vrijdag 15 juni 2018 09:32

De overheid en milieuorganisaties zijn druk bezig met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hoe Nederland duurzamer gaat worden beschrijft men in het klimaatakkoord. Natuurlijk is het zelf ook mogelij...

Lees meer
Gasvrij wonen? Wethouders trekken aan de bel!

Financiële steun nodig voor gasvrije wijken

Vrijdag 04 mei 2018 12:14

De Nederlandse overheid wil alle huizen in Nederland op termijn gasvrij hebben. Echter de investeringen die gedaan moeten worden door consumenten zijn dermate hoog dat dit niet vanzelf gaat. Het aanpa...

Lees meer
smog alarm houtkachels schadelijk

Afschaffen van de houtkachel

Zaterdag 07 april 2018 15:49

Er is veel ophef over het stoken van hout en de gezondheid. Het kan overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft daarom ...

Lees meer