Klimaatakkoord | Wat is er allemaal gebeurd?

Publicatie datum: Donderdag 14 maart 2019 08:15:58

Klimaatakkoord | Wat is er allemaal gebeurd?

Klimaatakkoord financiele gevolgen voor huishoudensVerkiezingsstunt of serieuze aanpassing in CO2 heffing?

Er gebeurde deze week veel op het gebied van het klimaatakkoord. Al met al is het klimaatakkoord een behoorlijk pijnhoofddossier voor het huidige kabinet. Zeker met de komst verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen op woensdag 20 maart 2019. De nieuwe belofte voor een lagere energiebelasting voor de Nederlandse huishoudens ligt er. Maar in hoeverre deze belofte wordt ingelost is nog onbekend. De Vastelastenbond zet op een rij wat er afgelopen week allemaal over het klimaatakkoord besproken is en welke consequenties dit voor u als burger heeft.

  • Kabinet rekent maatregelen door; 
    • Kosten zijn lager dan verwacht en begroot op 1,6 tot 1,9 miljard per jaar.
  • Huishoudens betalen meer dan bedrijven
  • Klimaatdoelstellingen 2030 worden waarschijnlijk niet gehaald
  • Eerlijkere verdeling van de lasten aangekondigd
    • Energiebelasting huishoudens omlaag, CO2 heffing bedrijven omhoog

Burger wordt te veel belast

Wat de burgers al langer vermoedden werd afgelopen week door de rekenmeesters van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) bevestigd. Hierbij keek de PBL naar de haalbaarheid van 128 van de 600 maatregelen en de PBL naar de financiële gevolgen de maatregelen. Na twee maanden rekenen presenteerden deze partijen de resultaten aan het kabinet.

Ook de regering voelde n.a.v. de berekening nattigheid. Huishoudens worden teveel belast. Maar minister Rutte kwam met een verrassing. De lasten worden gelijkmatiger tussen burgers en bedrijven verdeeld. Waar eerst de verhouding 50/50 lag, wordt deze in de toekomst aangepast. Burgers gaan in de toekomst 1/3 en bedrijven 2/3 betalen. De opbrengst van de CO2-heffing zal worden gebruikt voor de verduurzaming (vergroening) van de industrie.

Of dit een verkiezingsstunt is of daadwerkelijk wordt doorgevoerd is nog even afwachten. Het is in ieder geval zeker dat de lage en middeninkomens er procentueel het meeste van merken. Gemiddeld gaan huishoudens er 0,4% op achteruit tot 2030. 

Overzicht financiële gevolgen Nederlandse huishoudens

Hieronder een tabel van het effect op de diverse Nederlandse huishoudens.
 

Effect Klimaatakkoord op Nederlandse huishoudens
Effect op Nederlandse huishoudens klimaatakkoord Alle klimaat- en energiemaatregelen samen incl. klimaatakkoord Alleen klimaatakkoord 
Alle huishoudens -1,3 -0,4
Laagste inkomens -1,8 -0,3
Lage inkomens -1,6 -0,5
Middeninkomens -1,4 -0,5
Hoge inkomens -1,1 -0,4
Hoogste inkomens -0,8 -0,3
Werkenden -1,1 -0,4
Uitkeringsgerechtigden -1,7 -0,4
Gepensioneerden -1,6 -0,5
Tweeverdieners -1,1 -0,4
Alleenstaanden -1,5 -0,3
Alleenverdieners -1,4 -0,5
Met kinderen -1 -0,3
Zonder kinderen -1,3 -0,4

Vage voorstellen en slag om de arm

De financiële consequenties zijn erg afhankelijk van het individuele keuzegedrag en de mogelijkheden tot gedragsveranderingen. Het gaat dus om ramingen met veel slagen om de arm. Verder is een deel van de voorstellen nog te vaag om door te rekenen, zoals het bonus-malussysteem voor bedrijven. Dat systeem is in het klimaatakkoord terechtgekomen, nadat een eerder voorstel om een CO2-heffing in te voeren tijdens de onderhandelingen was gesneuveld. Volgens het CPB is er nog te veel onduidelijk over de vormgeving, uitvoerbaarheid en over de omstandigheden wanneer de heffing van kracht wordt, om er nu een berekening van te kunnen maken.

Elektrisch rijden krijgt extra aandacht

Ook geeft het kabinet meer aandacht aan ondersteuning van de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s. Hogere inkomens kunnen op dit moment makkelijker een elektrische auto financieren, maar voor lagere inkomens heeft overstappen naar elektrisch rijden een veel groter inkomensvoordeel. Lage inkomens gaan er dan maar liefst 0,7 procent op vooruit, terwijl dit voor een huishoudens met twee keer modaal inkomen maar 0,3 procent is. Zo wil het kabinet het verlies aan belastinginkomsten door de subsidieregeling opvangen en 'over subsidiëring' van nieuwe elektrische auto’s voorkomen.

Meer over de subsidie over elektrische auto’s kan u lezen op de website van RVO: Subisdies elektrisch rijden

Share thisShare this
Er zijn geen nog geen reacties geplaatst. Bent u misschien de eerste die een reactie plaatst?
X