'Met een hoge WOZ-waarde en OZB de gemeentekas spekken'
Vrijdag 06 december 2019 15:04:56
OZB belasting stijgt aanzienlijk door stijging WOZ-waarde

De OZB belasting gaat in veel gemeenten in 2020 omhoog. De inkomsten uit de OZB is voor veel gemeenten de grootste inkomstenbron.

De berichten over de stijging van de gemeentelijke woonlasten hebben je vast al bereikt. Volgend jaar wordt de OZB, afvalstofheffing en rioolheffing fiks duurder. De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 8,2 procent en de ozb met 4 procent. Maar waar komt deze stijging vandaan en wat betekent het voor jouw portemonnee?

De onroerendezaakbelasting wordt door de gemeente waar je woont gebruikt om een deel van de taken van gemeenten te bekostigen. Het is de grootste ‘eigen’ inkomstenbron van gemeenten. De inkomsten gaan rechtstreeks naar 'de algemene middelen' van de gemeente.  Dat betekent dat de inkomsten geen vooraf bepaald bestemmingsdoel hebben. De gemeenteraad bepaalt waar het geld aan wordt besteed.  De hoogte van de OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde van het onroerend goed en is voor elke gemeente anders. Vorig jaar kwam aan het licht dat verschillende gemeenten de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting gebruikten voor het minimaliseren van de gemeentelijke tekorten en openstaande schulden.

Waarom stijgen de gemeentelijke woonlasten in 2020?

Er zijn verschillende redenen te noemen voor deze stijging. 

  • Gemeentelijke kosten gescheiden afvalinzameling is voor de gemeente per 1000 kilo €18,- duurder geworden
  • Sommige gemeente maken gebruik van de nieuwe meetmethode (van inhoud m3 naar woonoppervlak)
  • Kostenstijging WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
  • Tekorten Jeugdzorg

Deze kosten worden door middel van het heffen van belastingen gedekt. Huizenbezitters worden op deze manier als 'melkkoe' gebruikt. Enerzijds om tekorten te dichten, anderzijds om de gemeentekas te spekken. 

Onlogisch verband tussen WOZ-waarde en OZB stijging

Een hogere WOZ levert de burger niets op, maar leidt wel automatisch tot hogere OZB en gemeentelijke belastingen. Eigenlijk is het raar dat doordat de huizenprijzen duurder worden we meer gemeentelijke belastingen gaan betalen. Want in principe krijg je er natuurlijk niets meer voor. Terwijl je daar als burger of huiseigenaar wel voor betaalt. De vuilnis wordt nog steeds even vaak opgehaald. Een hogere WOZ-waarde voor de gemeente meer inkomsten betekent. Het percentage OZB wordt wel elk jaar aangepast, maar niet zodanig dat het de stijging van 8% evenaart.

De verhouding tussen de stijging en de belastingentarieven. En hoe gemeenten hier mee om gaan en waar jouw gemeenten de inkomsten van de OZB aan uitgeeft kun je opvragen bij de gemeente. 

Wanneer ontvang je een aanslag onroerendezaakbelasting?

Diverse groepen krijgen dit middels een WOZ-beschikking of aanslagbiljet in rekening gebracht.

  • Eigenaren van woningen
  • Eigenaren en gebruikers van niet-woningen, zoals kantoor, winkel of bedrijfspand

Je ontvangt ook een aanslag als je een woning aan het bouwen bent of als je eigenaar van een perceel bent. 

Margot Boesveld
Vrolijk en een tikkeltje eigenwijs. Sinds 2013 werkzaam bij de Vastelastenbond als marketing coördinator. Expert op het gebied van alles wat er in de vaste lastenwereld gebeurt.
Wil jij altijd op de hoogte zijn van de blogs van de Vastelastenbond?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Roetman reageerde op Woensdag 01 januari 2020 15:37:08

Het duurdere tarief van een eenpersoons huishouden berust naar mijn mening op de calvinistische stimulans om tot gezinsvorming te komen, waardoor niet het aantal gebruikers telt, maar waarbij kinderen vrijgesteld worden: dus als niet gebruiker of vervuiler gezien worden.

Smeink reageerde op Dinsdag 17 december 2019 23:32:08

U heeft volkomen gelijk.
Als alleenstaande heb ik veel minder afval dan een gezin met 5 personen. Toch betaal ik net zoveel afvalheffing. Ook als ik de kliko minder vaak buiten zet,, het helpt me niet. Datzelfde ervaar ik ook met de reinigingsrechten en vele andere gemeentelijke verplichtingen. Geheel onterecht.
Onze medewerker: Mireille reageerde op: Donderdag 19 december 2019 13:21:39
Het bedrag wat betaald moet worden is afhankelijk van of je alleen of met meer mensen op een adres woont.
Wanneer je alleenstaand bent, zou je niet hetzelfde bedrag moeten betalen. Je kunt bij je eigen gemeente controleren wat de hoogte van deze heffing is.

Jan H. reageerde op Dinsdag 17 december 2019 21:46:55

Het verhogen van de OZB komt bovenop de waardestijging van het OZ. Huizenbezitters betalen dus het tekort van de gemeente en worden dus dubbel gepakt. Dit is een politieke keuze van de partijen in de gemeenteraad. Deze partijen worden mede door de huizenbezitters zelf elke 4 jaar gekozen. Dus ze moeten niet zeuren.
Bekijk ook
Zo ziet je energierekening er in 2020 uit | Wat geven we uit aan stroom en gas?
Het effect van de energiebelasting is afhankelijk van jouw stroom en gas consumptie. De grote verliezer voor 2020 in de (groot)gasverbruiker, maar verder gaan de meeste huishoudens er op vooruit. In 2...
Verwachting: Gemiddelde WOZ-waarde 2020 schiet door 2,5 ton heen
In januari en februari 2020 worden de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2019 verzonden. Er wordt verwacht dat de WOZ-waarde voor de vijfde keer op rij gaat stijgen. Voor 6 provincies bete...
Waarschuwing voor verkopers die onze naam misbruiken
Onze goede naam wordt misbruikt… We willen je waarschuwen voor aanbieders die bellen en zich voordoen als de Vastelastenbond. Steeds vaker krijgen we hier klachten over. De verkopers ku...