Doe de toeslagencheck en bekijk wat u kunt ontvangen

Publicatie datum: Donderdag 11 april 2019 11:28:36

U kunt 4 toeslagen ontvangen vanuit de belastingdienst. Veel Nederlanders hebben recht op een of meerder toeslagen. U moet dit wel zelf aanvragen. Het gaat om de volgende toeslagen:

  • Kinderopvangtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebonden budget

1. Kinderopvangtoeslag

Voor ouders die werken, studeren of een traject naar werk volgen is er kinderopvangtoeslag mogelijk. De toeslag zorgt ervoor dat de eigen bijdrage lager is. In alle gevallen dient de ouder(s) een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen.

2. Huurtoeslag

Voor huurders met een lager inkomen is er de huurtoeslag. Hiermee kunnen zij ‘betaalbaar’ een woning huren. Er zijn 3 belangrijke regels voordat iemand in aanmerking komt voor deze toeslag.

1. Het inkomen mag niet hoger zijn dan € 22.700 per jaar (bij meerdere bewoners gezamenlijk € 30.825)

2. Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 30.360 (samen € 60.720)

3. In 2019 mag de huur niet hoger zijn dan € 720,42

De hoogte van de toeslag wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de huur en het inkomen.

3. Zorgtoeslag

De zorgkosten zijn voor veel Nederlanders een grote vaste last. Voor de lagere inkomens is hiervoor een toeslag mogelijk. Hiervoor gelden de volgende regels.

1. Het inkomen is onder de € 29.562 ( samen € 37.885)

2. Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 114.776 (samen € 145.136)

De hoogte van de toeslag wordt bepaald aan de hand van uw inkomen.

4. Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Er zijn 2 voorwaarden aan verbonden:

1. Het inkomen (hiervoor kunt u een berekening maken op de site van de overheid)
2. Het vermogen. Dit mag maximaal € 114.776 zijn ( samen € 145.136)

Denkt u recht te hebben op meer toeslag maak dan hier een berekening en zie dat u gaat ontvangen.

Share thisShare this

O.F.Bloem reageerde op Woensdag 24 april 2019 19:23:16

de zorg toeslag ont vang ik al enkele jaren en is ieder jaar weer hoger. Verder heb ik geen rechten ben gepensioneerd en kan er goed van leven