Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Bespaar € 360,- op je Energierekening

Jouw vaste lasten onder één dak 

Besteed je energierekening en verzekeringen aan onze experts uit en profiteer altijd van de beste prijs en dekking! Geen gedoe en meer vrije tijd voor:

€15,- p.m.

(of €150,- p.j.)

Meer informatie

Sterkste stijging waterschapsbelasting sinds 10 jaar

Vrijdag 14 februari 2020 11:27Margot Boesveld
Belastingtarieven waterschappen schiet omhoog

Belastingtarieven waterschappen schiet omhoog

De waterbedrijven halen komend jaar 3 miljard euro aan waterschapsheffingen binnen. Dat is een stijging van 4,6% ten opzicht van 2019. Hiermee wordt de eerdere voorspelling van 3,6% teniet gedaan. Sinds 2009 zijn de waterschapsbelastingen niet meer zo hard gestegen. De boosdoener is het klimaat. Door de natte winters en droge zomers krijgen de waterschappen het steeds moeilijker. Ook nieuwe wetten en regels zorgen voor meer kosten. Al eerder maakte de Vastelastenbond de watertarieven voor 2020 bekend. Ook nu zijn de waterbelastingen van de 21 waterschappen bekend. Volgens het CBS betaalt een huishouden in 2020 gemiddeld € 354,- aan watersysteemheffing. Echter dat hangt grotendeels af van de hoogte van je WOZ-waarde. Wil je weten wat je aan waterbelasting in jouw gemeente betaalt? 

Hoe zijn waterschapheffingen opgebouwd?

De waterschapsheffingen bestaan uit: 

  • watersysteemheffing; (hier gaan we in dit artikel verder op in)
  • zuiveringsheffing;
  • verontreinigingsheffing;

Lees hier meer uitleg over waterbelasting

Ruim driekwart waterschapsheffingen voor rekening van huishoudens

Huishoudens in het gebied van het waterschap (ook wel ingezetenen genoemd) dragen voor meer dan driekwart bij aan de heffingsopbrengsten voor 2020. Het overige kwart komt voor rekening van boeren en bedrijven.
De ontwikkeling van de heffingsopbrengsten zal terug te zien zijn op de belastingaanslag voor 2020. Hier staat ook de WOZ-waarde op. 

De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt in 2020 met 5,2 procent naar 1,6 miljard euro. Hiermee zorgen waterschappen voor bescherming tegen hoogwater en wateroverlast, en voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit. De opbrengst van de zuiveringsheffing, voor de zuivering van afvalwater, stijgt in 2020 met 4,0 procent naar 1,4 miljard euro. 

Watersysteemheffing 2020 fors omhoog

Wat je aan waterschapsbelasting betaalt is afhankelijk van 2 dingen. 

  1. In welke regio je woont. (Elke provincie heeft haar eigen waterschapsbedrijf)
  2. De hoogte van je WOZ-waarde

Watersysteemheffing 2020

Hieronder een overzicht van de watersysteemheffingen van een aantal waterschappen in Nederland. 

Waterbedrijf Tarieven 2020 Waterschapsbelasting 2020
Percentage van de WOZ-waarde
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 0,01219%
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 0,02330%
Waterschap De Dommel (WS) 0,02069%
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 0,02266%
Waterschap Rivierenland (WS) 0,04447%
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 0,02384%
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 0,04928%
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 0,06038%
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 0,04390%
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 0,04107%
Waterschap Brabantse Delta (WS) 0,03325%
Wetterskip Fryslân (WS) 0,06663%
Waterschap Aa en Maas (WS) 0,03554%
Waterschap Hollandse Delta (WS) 0,03061%
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 0,02360%
Waterschap Scheldestromen (WS) 0,05589%
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 0,03113%
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 0,02030%
Waterschap Vechtstromen (WS) 0,03839%
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 0,04300%
Waterschap Limburg (WS) 0,02650%
Gemiddelde tarief waterheffing 2020 0,03555%

Verhoging van de opbrengsten van het waterschap in Limburg is nodig om investeringen te kunnen doen om de inwoners te beschermen tegen wateroverlast en hoogwater in de Maas. De extremere regenbuien, hogere rivierafvoeren en langere perioden van droogte zorgen ervoor dat de wetenschapsbedrijven moeten investeren in de dijken en watersystemen.

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over Belastingen

Zowel de WOZ-waarde als de belastingtarieven stijgen dit jaar.

Alle gemeentelijke belastingen en heffingen in 2020 omhoog

Woensdag 29 januari 2020 13:32

In totaal verwachten gemeentes dit jaar 6,3 procent meer geld aan gemeentelijke heffingen te ontvangen dan vorig jaar, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend op basis van ...

Lees meer
OZB belasting stijgt aanzienlijk door stijging WOZ-waarde

'Met een hoge WOZ-waarde en OZB de gemeentekas spekken'

Vrijdag 06 december 2019 15:04

De OZB belasting gaat in veel gemeenten in 2020 omhoog. De inkomsten uit de OZB is voor veel gemeenten de grootste inkomstenbron. De berichten over de stijging van de gemeentelijke woonla...

Lees meer
Wat ga je in 2020 betalen voor je waterverbruik en waterschapsbelasting?

Waterschapsbelasting en waterprijzen 2020 omhoog

Maandag 11 november 2019 20:32

Wat ga je in 2020 betalen voor water? Een lastenverhoging voor water is in 2020 helaas onvermijdelijk. Dat komt omdat de waterbedrijven voor een grote opgave staan. Volgend jaar zal een gemidd...

Lees meer
Waar betaal je waterschapsbelasting voor.

Waterbelasting | Hoe zit het in elkaar?

Woensdag 16 oktober 2019 15:47

De belastingen slaan je nog nét niet om de oren. Maar in feite betaal je over alles wat je gebruikt belasting. Soms zelfs dubbel. Zo ook voor water. Je betaalt belasting over jouw drinkwater op ...

Lees meer