Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Kies voor de VasteLastenBundel<

Jouw vaste lasten onder één dak geregeld.

Eén aanspreekpunt voor je vaste lasten. Regel je energie, verzekeringen en meer via ons.

€150,- p.j

Of €15,-p.m

Meer informatie

Op onze website leest u alles over de subsidies, budget en de voorwaarden en meer informatie over het klimaatakkoord.

ISDE particulieren (Investeringssubsidie Duurzame Energie)

ISDE-subsidie voor de investeringskosten van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. Deze subsidie wordt verbreed naar isolatie en warmte-installaties. U kan in 2019 de subsidie tot en met 31 december 2019 aanvragen.

In januari tot en met juni 2019 zijn er 19.233 aanvragen ingediend en voor 32.145 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 63.000.000.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten. Deze treft u ook op deze pagina. U kan voor meer dan één apparaat subsidie aanvragen, maar u doet één subsidieaanvraag per apparaat.
Andere eisen en voorwaarden voor ISDE en de SEEH kan u hieronder lezen.

ISDE voorwaarden 

 • Verdeling subsidieclaims 2019Uw apparaat voldoet aan de eisen van de apparatenlijst. (verderop kan u alle apparatenlijsten 2019 bekijken)
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
 • ​U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum is de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten en niet de datum van betaling.
 • U moet uiterlijk 6 maanden na installatie van het apparaat uw subsidieaanvraag via mijn.rvo.nl, anders vervalt het recht op subsidie.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN) en DigiD
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs; het is uw eigendom
 • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen.
 • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient (er zijn na 2018 nl. wat wijzigingen geweest)
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur, bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer
 • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing

Let op: de publicatiedatum van dit artikel is 5 juli 2019. Voor de actuele regels en voorwaarden over de subsidies verwijzen wij u naar: www.rvo.nl en www.energiebesparendoejenu.nl.

Apparatenlijsten warmtepomp, pelletkachel, biomassakachel en zonneboiler 2019

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het belangrijk dat uw apparaat op de apparatenlijst van de RVO voorkomt. 

Apparatenlijst Pelletkachel 2019

Apparatenlijst Warmtepomp 2019

Apparatenlijst Zonneboiler 2019

Apparatenlijst Biomassakachel 2019

SEEH (Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis)

Willen eigenaar-bewoners voor de SEEH subsidie  in aanmerking komen, dan moeten zij minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd. U moet wel eerst de maatregelen uitvoeren. U kan de subsidie pas aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald.

U komt in aanmerking als:

 • De aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning en als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH
 • De bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf is, of dat deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie
 • Als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Update juli 2019

 • Wij verwachten dat de subsidie weer kan worden aangevraagd vanaf eind augustus 2019.
 • De voorwaarden voor de subsidie kunnen wij naar verwachting eind augustus 2019 bekend maken. De regeling staat dan gepubliceerd in de Staatscourant en er komt meer informatie beschikbaar op de website van RVO.nl.
 • Een eigenaar én bewoner kan de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus ná de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Let op: er is alleen subsidie beschikbaar voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.
 • Tot en met 2020 bedraagt het beschikbare subsidiebudget € 84 miljoen.
 • Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatie-maatregelen, dit vanwege een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze wordt naar verwachting uitgebreid naar isolatie. In september volgt hier meer informatie over.

Meer over subsidie, klimaatakkoord en warmteplannen

Particulier warmteplan zo werkt dat

Subsidie aanvragen, zo doet u dat

Kabinet verhoogt gasprijs om verduurzaming te stimuleren

SEEH weer beschikbaar voor huiseigenaren