Door het onder de grond aanwezige aardgas bij Slochteren – midden in de provincie Groningen – is deze plek voornamelijk bekend in Nederland.

In 1959 werd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor het eerst gas ontdekt in Kolham, gemeente Slochteren. Het was op dat moment nog zeer onduidelijk wat de omvang van het ontdekte gasveld zou zijn. Toen in 1960 ook proefboringen bij Delfzijl werden gedaan, bleek daar in dezelfde grondlaag óók aardgas met dezelfde samenstelling als bij Slochteren aanwezig te zijn. Hieruit werd geconcludeerd dat onder Groningen een groot gasveld aanwezig is.

Omvang gasveld Slochteren

Het aardgasveld van Slochteren bevat 1032 miljard kubieke meter aardgas, en bevat hiermee twee derde van de Nederlandse gasreserves. Het gas wordt geëxploiteerd door een maatschap waarin o.a. De Nederlandse Staat, Shell & Esso een belang hebben.

Aardgasgebruik in Nederland

Door de ontdekking van de gasbel onder Slochteren nam het aanleggen van een aardgasnetwerk daaropvolgend het gebruik van aardgas door Nederlandse gezinnen een enorme vlucht. Vóór de ontdekking van het gasveld van Slochteren was er nog geen netwerk voor aardgasdistributie, maar binnen 10 jaar daarna maakte ruim drie kwart van de huishoudens al gebruik van Nederlands aardgas.

De ontdekking van aardgas bij Slochteren heeft er dus mede voor gezorgd dat Nederland na de tweede wereldoorlog een vrij spoedig herstel heeft gekend.

Meer weten over aardgas?

Als u meer te weten wilt komen over Nederlands aardgas, of als u vragen over energie in ’t algemeen heeft, kijk dan eens op onderstaande links.