Atoomenergie wordt ook wel Nucleaire of kernenergie genoemd. Atoomenergie is energie verkregen uit de kern van het atoom. Door middel van reacties met atoomkernen komt energie vrij. Deze energie komt in de vorm van warmte vrij. Deze warmte wordt in kerncentrales omgezet naar stoom, dat op haar beurt weer als aandrijving voor de opwekking van elektriciteitsgeneratoren dient.

Voors en tegens van atoomenergie

Er zijn enkele voordelen en een aantal nadelen van atoomenergie bekend. Hieronder wat voorbeelden:

Voordelen kernenergie

  • Lage CO² uitstoot bij energieopwekking

  • Minder luchtvervuiling dan bij verbranding fossiele brandstoffen

  • Minder afhankelijk van buitenlandse fossiele brandstoffen

Nadelen kernenergie

  • Risico op grootschalige gezondheidsschade bij calamiteiten

  • Risico op grootschalige milieuschade bij calamiteiten

  • Risico op verspreiding kernwapens

  • Geen duurzame kringloop, dus geen duurzame energiebron

  • Het restafval dat overblijft bij de opwekking van nucleaire energie heet kernafval, en blijf minstens 300 tot wel 10.000 jaar radioactief. Hierdoor heeft het een grote impact op het milieu

  • Ook wanneer kerncentrales – energiecentrales waarin nucleaire energie wordt omgezet in elektriciteit – moeten worden ontmanteld blijft er veel radioactief materiaal over

De Vastelastenbond over atoomenergie

De Vastelastenbond is van mening dat kernenergie geen duurzame energiebron is. Door de grote risico’s met betrekking tot mens en milieu gelooft de Vastelastenbond niet in het aanbieden van nucleaire energie aan haar leden. Wij geloven wél in het aanbieden van duurzame energie en energie die op de traditionele ‘grijze’ manier wordt opgewekt. Daarom bieden wij ook groene energie aan. 

Vragen over kernenergie?

Neem voor al uw vragen over kernenergie contact op met Vereniging de Vastelastenbond via telefoonnummer 040-7200200 (lokaal tarief).