Wanneer een contract tussentijds door éen van de partijen wordt opgezegd is er sprake van contractbreuk. In de energiewereld komt dit steeds vaker voor. Wanneer u tussentijds overstapt naar een andere leverancier terwijl uw energiecontract nog voor een bepaalde periode loopt (een energiecontract met een vaste einddatum), pleegt u contractbreuk. Daar is de leverancier niet blij mee, want u gaat eerder weg dan afgesproken.

Opzegging of ontbinden van een contract

Het kan natuurlijk ook zijn dat de leverancier tussentijds het contract ontbindt. Dat kan gebeuren wanneer u bijvoorbeeld uw betalingsverplichting niet na komt en een betalingsachterstand op heeft gebouwd. U moet dan op zoek naar een nieuwe leverancier. De kans is groot dat er dan een borgsom wordt gevraagd.

Opzegvergoeding bij contractbreuk

De tussentijdse contractbreuk hangt samen met een opzegvergoeding. Deze krijgt u in rekening gebracht wanneer er nog een afgesproken periode van levering overblijft. De opzegvergoeding is afhankelijk van het type contract dat u heeft. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd, ook wel bekend als een stilzwijgende verlening voor onbepaalde of variabel tarief, dan hoeft u geen opzegvergoeding te betalen. U heeft dan vaak een opzegtermijn van 30 dagen.

Tip: Zorg bij een overstap dat u altijd weet of er een vaste einddatum aan uw huidige energiecontract toebehoort. Gebruik deze einddatum als begindatum voor een nieuw contract.

Een opzegboete, maar toch voordeliger uit zijn, kan dat?

Soms kan het zijn dat u ondanks het betalen van een opzegvergoeding tóch voordeliger uit bent bij een andere leverancier. Dat is voornamelijk het geval wanneer de energietarieven bijvoorbeeld sterk zijn gedaald. Wilt u vrijblijvend een berekening ontvangen? Neem dan contact op met de klantenservice van Vereniging de Vastelastenbond. Zij helpen u graag. 

Een boete en toch voordeliger uit zijn?

  Dat kan!