Kernenergie wordt ook wel Nucleaire of atoomenergie genoemd. Kernenergie is energie verkregen uit de kernen van atomen die door splitsing en fusie toe te passen grote hoeveelheden energie opwekken.

Doormiddel van deze reacties met atoomkernen komt energie vrij, in de vorm van warmte. Deze warmte wordt in kerncentrales via turbines omgezet naar stoom. Het stoom dient op zijn beurt weer als aandrijving voor de opwekking van elektriciteitsgeneratoren dient.

Voors en tegens van kernenergie

Er zijn enkele voordelen en een aantal nadelen van kernenergie bekend. Hieronder wat voorbeelden:

Voordelen kernenergie

  • Lage CO² uitstoot bij energieopwekking

  • Minder luchtvervuiling dan bij verbranding fossiele brandstoffen

  • Minder afhankelijk van buitenlandse fossiele brandstoffen

Nadelen kernenergie

  • Risico op grootschalige gezondheidsschade bij calamiteiten

  • Risico op grootschalige milieuschade bij calamiteiten

  • Risico op verspreiding kernwapens

  • Geen duurzame kringloop, dus geen duurzame energiebron

  • Het restafval dat overblijft bij de opwekking van nucleaire energie heet kernafval, en blijf minstens 300 tot wel 10.000 jaar radioactief. Hierdoor heeft het een grote impact op het milieu

  • Ook wanneer kerncentrales – energiecentrales waarin nucleaire energie wordt omgezet in elektriciteit – moeten worden ontmanteld blijft er veel radioactief materiaal over

De Vastelastenbond over kernenergie

De Vastelastenbond is van mening dat kernenergie alles behalve een duurzame energiebron is. Door de grote risico’s met betrekking tot mens en milieu gelooft de Vastelastenbond niet in het aanbieden van nucleaire energie aan haar leden.

Wij geloven wél in het aanbieden van duurzame energie en energie die op de traditionele ‘grijze’ manier wordt opgewekt. Tot de tijd dat wetenschappers dé manier hebben gevonden om op écht schone manier(en) kernenergie op te wekken, blijven wij sceptisch.