Methaan is het meest aanwezige bestanddeel van aardgas. De scheikundige term voor methaan is CH4.

Methaan en het broeikaseffect

Methaan komt met ook vrij in de landbouw (opslag van mest), bij afvalstortplaatsen en bij olie- en gaswinning. Methaan draagt hierdoor bij aan het broeikaseffect en de vorming van ozon in de atmosfeer.

Methaan en groene energie

Als de verbranding van methaan wordt gebruikt in een proces om elektriciteit op te wekken is er sprake van groene stroomopwekking. De opwekking van groene stroom draagt bij aan de afname van co² uitstoot, en helpt zo het broeikaseffect tegen te gaan.

U kunt via inkoopcollectief Vereniging de Vastelastenbond elektriciteitscontracten kiezen waarbij 100% groene stroom wordt geleverd, waarvan een deel wordt gewonnen door methaan van agrarische meststoffen te gebruiken voor stroomopwekking. Veel consumenten kiezen ervoor om op deze manier hun steentje bij te dragen, en kiezen voor energie die co² neutraal wordt opgewekt. Ook Vereniging de Vastelastenbond biedt een milieuvriendelijke optie voor 100% groene energie aan voor haar leden, in samenwerking met leverancier Greenchoice.

Doordat wij bovendien collectieve korting aanbieden bij Greenchoice, zijn de contracten net zo voordelig als dat ze milieuvriendelijk zijn!

Via inkoopcollectief en belangenbehartiger Vereniging de Vastelastenbond kan iedereen eenvoudig en vertrouwd overstappen op energiecontracten van diverse energieleveranciers. Bij elk contract hoort tevens een gratis lidmaatschap voor onze vereniging, dat u onder meer recht geeft op uitgebreide hulp en exclusieve ledenvoordelen via de maandelijkse nieuwsbrief.