De winning van aardgas geschiedt op verschillende manieren. Na seismisch onderzoek naar de grootte van de gevonden gasvoorraad, kan er begonnen worden met de winning van aardgas. Dit doen gaswinningsbedrijven op grofweg drie manieren:

  1. Verticaal boren

  2. Horizontaal boren

  3. Fracken

Van de hierboven genoemde methoden wordt in Nederland alleen door middel van verticaal boren gas uit de grond gehaald. Het boren in Groningen is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Horizontaal boren en fracken vindt internationaal gezien plaats in gebieden waar schaliegas voorkomt, of voor kan komen. In Nederland zijn deze manieren van gaswinning zeer omstreden vanwege de relatief zware milieugevolgen van de boormethoden én relatief lage economische opbrengsten uit schaliegasgebieden.

Opslag van aardgas in Nederland

In enkele Nederlandse gaswinningsgebieden die inmiddels leeg zijn gepompt, wordt tegenwoordig ook op grootschalige wijze aardgas opgeslagen. Dit gebeurt in totaal in vier grote gasvelden. Het aardgas wordt hier opgeslagen om later in Nederland gebruikt te worden of uiteindelijk verkocht te worden aan buitenlandse afnemers van ‘ons’ aardgas.

Vragen over aardgas?

Wilt u meer weten over aardgas, of heeft u vragen over energie in ’t algemeen? Klik dan eens op onderstaande links, of neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of telefoonnummer 040-7200200