“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | oprichter van de Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op Energierekening

Bespaar € 500,- op je Energierekening

Door over te stappen van energieleverancier

Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

€500,- p.j

Meer informatie

Warmte kracht installatie is een installatie die zodanig elektriciteit opwekt dat ook de daarbij geproduceerde warmte nuttig wordt gebruikt. Ook wel: WKK-installatie genoemd.

Met een warmtekrachtinstallatie kunnen meerdere zaken bedoeld worden. Wij onderscheiden op deze pagina twee soorten: warmtekrachtinstallaties in particuliere zin, en warmtekrachtinstallaties in de zin van energie producerende centrales bij bedrijven.

Warmtekrachtinstallatie in bedrijfsenergiecentrales

Sommige bedrijven verbruiken zo veel energie dat men ervoor kiest een energiecentrale te laten plaatsen. Men kan dan kiezen voor een warmtekrachtinstallatie.

Dit werkt bijvoorbeeld als volgt: een aardgasmotor drijft een turbine aan die elektriciteit opwekt. De warmte die vrijkomt als de aardgasmotor en de verwarmde koelvloeistof van de verbrandingsmotor worden gebruikt om de kas te verwarmen. Op deze manier gaat geen energie verloren. Dit heet een warmtekrachtkoppeling.

Ook in elektriciteitscentrales worden vergelijkbare principes toegepast. Met de opgevangen warmte wordt onder andere de levering van stadsverwarming geleverd.

Warmtekrachtinstallatie thuis

Een in een woonhuis gesitueerde warmtekrachtcentrale wordt Microwarmte-krachtkoppeling (micro-WKK) en ook wel HRe (Hoog Rendement) genoemd.

Een bijkomstig voordeel van warmtekrachtinstallaties is uiteraard de milieubesparing die optreedt, doordat er minder fossiele brandstoffen mee worden verbrand dan andere, meer traditionele manieren van energieopwekking en –verbruik.

Doordat men door de plaatsing van warmtekrachtinstallaties in huis bespaart op verbruik van aardgas voor de verwarming van het pand, wordt bespaard op de energierekening. De energie die toch wordt verbruikt kan door bijvoorbeeld collectieve inkoop ook een besparing opleveren ten opzichte van variabele energiecontracten en energieveilingen.