Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op Energierekening

Bespaar € 360,- op je Energierekening

Door over te stappen van energieleverancier

Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

€360,- p.j

Meer informatie

Algemene voorwaarden Eon

Over de algemene voorwaarden van energieleverancier E.ON

Als u als bestaande of aanstaande klant van E.ON wilt nagaan wat uw rechten en plichten zijn omtrent levering van energie, dan raadpleegt u de algemene en contract specifieke voorwaarden.

De algemene voorwaarden bieden een houvast bij een geschil met energieleverancier E.ON, en beschrijven wat uw rechten en plichten als energie consument zijn.

Overzicht onderwerpen algemene voorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht van de in de algemene voorwaarden van energieleverancier Eon besproken onderwerpen.

 • Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 • Artikel 3 Leveringsovereenkomst

 • Artikel 4 Aansluit- en transportovereenkomst en periodiek uit hoofde hiervan verschuldigde bedragen

 • Artikel 5 Machtiging leverancier om de levering van elektriciteit en/ of gas te doen ingaan

 • Artikel 6 Beperking of opschorting van de levering ingeval van beperking of onderbreking van het transport

 • Artikel 7 Gevolgen van niet-nakoming door de contractant

 • Artikel 8 Verplichtingen contractant

 • Artikel 9 Bepaling van de omvang van de levering

 • Artikel 10 Onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens

 • Artikel 11 Tarieven

 • Artikel 12 Betaling

 • Artikel 13 Zekerheidstelling

 • Artikel 14 Vastlegging en gebruik gegevens over de contractant

 • Artikel 15 Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door de leverancier

 • Artikel 16 Vragen, klachten en geschillen

 • Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden en de tarieven

 • Artikel 18 Verhuizing

 • Artikel 19 Duur leveringsovereenkomst/opzegging

 • Artikel 20 Beëindiging levering bij beëindiging leveringsovereenkomst

 • Artikel 21 Slotbepalingen

Download algemene voorwaarden

Bent u op zoek naar de complete algemene voorwaarden van energieleverancier E.ON? U kunt deze voorwaarden hier downloaden en/of bekijken.

Bent u op zoek naar de toelichtingen op de algemene leveringsvoorwaarden van Eon? Deze kunt u hier downloaden.

Let ook op de actievoorwaarden

Heeft u een actie aanbieding voor energie van Eon gevonden, bijvoorbeeld op een vergelijkingswebsite? Controleer dan de actievoorwaarden uitvoerig, alvorens u eventueel een contract afsluit.

U vindt de specifieke actie voorwaarden van een actiecontract van Eon op de door u gebruikte vergelijkingswebsite.

Algemene voorwaarden Eon voor zakelijke klanten

Voor zakelijke energie klanten van Eon gelden specifieke zakelijke leveringsvoorwaarden. Zakelijke afnemers (MKB en groot zakelijk) van Eon kunnen de zakelijke algemene voorwaarden downloaden via de website van Eon.

Let op: als u reeds vóór 2014 zakelijk klant bent geworden van energieleverancier Eon, dan gelden voor u de zakelijke algemene voorwaarden Eon 2012.

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden van Eon?
Als u als bestaande of aanstaande klant van Eon vragen heeft over de algemene voorwaarden van deze energieleverancier, dan kunt u contact opnemen met de Vastelastenbond.

Doordat wij sinds 2004 werken binnen de Nederlandse energiemarkt, kennen wij de valkuilen van verschillende contracten en energieleveranciers. Zo kunnen wij u adviseren over de algemene voorwaarden en contract specifieke voorwaarden van de contracten die aangeboden worden door Eon.

Meer informatie

De Vastelastenbond deelt haar kennis over verschillende Nederlandse energie leveranciers graag met u. Wij streven ernaar om over elke Nederlandse energieleverancier zoveel mogelijk informatie inzichtelijk te maken, om onze leden en bezoekers van de website een weloverwogen keuze kunnen maken.

Klik op de links voor meer informatie over energie leverancier Eon:

Klik hier voor algemene informatie over energieleverancier Eon

Klik hier voor de contact informatie van energieleverancier Eon

Klik hier voor opzeggen energieleverancier Eon

Klik hier voor de algemene voorwaarden van energieleverancier Eon

Klik hier voor basis informatie over energieleverancier Eon

Klik hier voor klachten en ervaringen energieleverancier Eon