Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op Energierekening

Bespaar € 360,- op je Energierekening

Door over te stappen van energieleverancier

Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

€360,- p.j

Meer informatie

Algemene voorwaarden Nuon

Over de algemene voorwaarden van energieleverancier Nuon

Het is belangrijk om de algemene voorwaarden van energie leverancier Nuon goed tot u te nemen voordat u een gas- en/of elektriciteitscontract afsluit. Met de algemene voorwaarden wordt namelijk bepaald waaraan zowel u als Nuon moeten voldoen wanneer een energie overeenkomst wordt gesloten.

De algemene voorwaarden zijn ook handig in het geval van onverhoopte geschillen: u weet waaraan u én de leverancier zich moeten houden om het contract naar behoren uit te dienen.

Overzicht algemene voorwaarden voor particulieren

Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen in de particuliere algemene voorwaarden van Nuon:

 • Energiebelastingen elektriciteit

 • Energiebelastingen gas

 • Regiotoeslag gaslevering

 • Bepaling regiotoeslag gaslevering

 • Vastrecht

 • Verdeling verbruik over verschillende tariefperioden

 • Calorische waarde

 • Netwerkkosten

 • Aansluiting zonder meter

 • Factuur­ en incassokosten

 • Opzegvergoeding

 • Contact

Toelichting algemene voorwaarden voor particulieren downloaden

Bent u op zoek naar een download versie van de toelichting op de algemene voorwaarden van energieleverancier Nuon voor particulieren? U vindt deze download hier.

Overzicht algemene voorwaarden voor zakelijke / MKB afnemers

Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen in de zakelijke algemene voorwaarden van Nuon:

 • Begripsomschrijvingen

 • Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 • Leveringsovereenkomst

 • Aansluit- en transportovereenkomst en periodiek uit hoofde hiervan verschuldigde

 • bedragen

 • Machtiging leverancier om de levering van elektriciteit en/ of gas te doen ingaan

 • Beperking of opschorting van de levering ingeval van beperking of onderbreking van

 • het transport

 • Gevolgen van niet-nakoming door de contractant

 • Verplichtingen contractant

 • Bepaling van de omvang van de levering

 • Onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens

 • Tarieven

 • Betaling

 • Zekerheidstelling

 • Vastlegging en gebruik gegevens over de contractant

 • Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door de leverancier

 • Vragen, klachten en geschillen

 • Wijziging van de voorwaarden en de tarieven

 • Verhuizing

 • Duur leveringsovereenkomst/opzegging

 • Beëindiging levering bij beëindiging leveringsovereenkomst

 • Slotbepalingen

Toelichting algemene voorwaarden voor zakelijke afnemers downloaden

Bent u op zoek naar een download versie van de toelichting op de algemene voorwaarden van energieleverancier Nuon voor zakelijke/MKB afnemers? U vindt deze download hier.

Complete algemene voorwaarden energieleverancier Nuon downloaden

Bent u op zoek naar de complete algemene voorwaarden van stroom- en gasleverancier Nuon? Wij hebben de algemene voorwaarden 2014 voor u gevonden:

Download de algemene voorwaarden van Nuon

Neem de algemene voorwaarden goed door voordat u eventueel een contract afsluit met Nuon. Komt u zaken tegen in de algemene voorwaarden die vragen bij u oproepen? Neem dan gerust contact op met de Vastelastenbond. Wij kennen de energiemarkt als onze achterzak en helpen u graag verder.

Let ook op de actievoorwaarden

De Vastelastenbond ziet veel actie aanbiedingen voor energie voorbij komen, en deze zijn niet altijd zo voordelig als ze lijken.

Als u een actie aanbieding voor energie van Nuon heeft gevonden, bijvoorbeeld via een vergelijkingswebsite, dan is het erg belangrijk om de specifieke actie voorwaarden uitgebreid te controleren.

Heeft u een actie aanbieding voor gas en/of stroom ontvangen van Nuon, en twijfelt u of deze aanbieding voordeel voor u oplevert? Neem dan contact op met de Vastelastenbond voor een vrijblijvende besparingsberekening.

Meer informatie

De Vastelastenbond helpt u graag aan meer informatie over verschillende energieleveranciers. Klik op de links hieronder voor meer informatie over energieleverancier Nuon.

Klik hier voor algemene informatie over Nuon

Klik hier als u uw energiecontract met Nuon wilt opzeggen

Klik hier voor de algemene voorwaarden van energieleverancier Nuon

Klik hier voor basis informatie over energieleverancier Nuon

Klik hier voor klachten en ervaringen met energieleverancier Nuon

Klik hier voor de contactgegevens van energieleverancier Nuon