Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Kies voor de VasteLastenBundel<

Jouw vaste lasten onder één dak geregeld.

Eén aanspreekpunt voor je vaste lasten. Regel je energie, verzekeringen en meer via ons.

€150,- p.j

Of €15,-p.m

Meer informatie

Je betaalt als inwoner verschillende belastingen. En belasting is er in vele vormen en maten. Op deze pagina een overzicht van alle belastingen die er zijn.  Elk kalenderjaar worden en meerdere belastingswetten gewijzigd. Het belastingplan en overige fiscale maatregelen wordt op Prinsjesdag van het jaar gepresenteerd. De veranderingen gaan dan in per 1 januari van het nieuwe jaar.  Je betaalt aan verschillende 'instanties' belasting: 

Rijksoverheid | Rijksbelastingen

De belastingen van de overheid, de Rijksbelastingen, hebben allemaal met je inkomen en vermogen te maken. Daarbij kun je denken aan inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting.  Maar denk ook bijvoorbeeld aan: erfbelasting , schenkbelasting en kansspelbelasting.
Daarnaast heft de Rijksoverheid ook  indirecte belastingen. Die belasting is verwerkt in de prijs van producten en diensten. Daarom heet deze belasting ook wel kostprijsverhogende belasting. Zoals alcoholaccijns, tabaksaccijns en invoerbelasting.

Provincies | Provinciale belastingen

De provincies hebben specifieke bevoegdheden en taken op een aantal onderwerpen, zoals ruimtelijke ordening, milieubescherming en cultuur.  De  opbrengst van motorrijtuigenbelasting gaat naar de provincie. Deze bepaalt zelf waarvoor ze de opbrengst gebruikt. Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Bijvoorbeeld de grondwaterheffing, leges voor vergunningen en de verontreinigingsheffing.

Gemeenten| Gemeentelijke belastingen

Ieder huishouden moet  de gemeente belastingen betalen voor bepaalde voorzieningen van de stad waar je woont. Zo moet iedereen afvalstoffenheffing betalen. Met deze inkomsten kan de gemeente jouw huisvuil ophalen en verwerken. De gemeente bepaalt zelf elk jaar de belastingen. Dit wordt eerst als  een raadsvoorstel (B&W) ingediend bij de gemeente. Meestal worden de tarieven eind september officieel bekend gemaakt. De gemeentelijke heffingen verschillen dus per gemeente. Je kan in het overzicht onroerendezaakbelasting per gemeente bekijken wat jij in jouw gemeente aan onroerendezaakbelasting moet betalen.

Waterschappen | Waterschapsbelasting

De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Er zijn 3 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Wat je jaarlijks aan waterschapsbelasting moet betalen hangt af van jouw woonsituatie.

Meer over de WOZ

belasting inkomen
Werken:
Inkomstenbelasting
Elk jaar moet je je inkomen opgeven bij de Rijksoverheid. Nederland heeft een twee-schijvenstelsel. Je moet elk jaar je inkomen opgeven. Meer weten over inkomsten of vermogensbelasting?

Gemeentelijke belasting
Wonen:
Gemeentelijke belastingen
De gemeente (maar ook de waterschappen) heft bepaalde belastingen. Onroerendezaakbelasting (OZB) is de grootste kostenpost voor huishoudens. 

energiebelasting
Stroom & gas:
Energiebelasting
De energiebelasting bestaat uit energiebelastinge, Opslag Duurzame Energie (ODE) en Vermindering  Energiebelasting. Dit verandert elk jaar en ieder huishouden moet dit betalen.

Koophuis belastingen
Hypotheek:
Koophuis & belastingen
Als je een huiskoop krijg je te maken met 2% overdrachtsbelasting. maar als je een huis koopt kun je ook weer hypotheek-renteaftrek regelen. Hoe dat zit, lees je op de website van de overheid.