Heeft u uw aanslagbiljet ontvangen en wilt u bezwaar maken? Op deze pagina vindt u antwoord op al uw vragen over uw WOZ-waarde, bezwaar maken, uitleg over de procedure  en afkortingen op uw aanslagbiljet.

Verenging de Vastelastenbond biedt haar leden een gratis controle van de WOZ-waarde aan. Wij werken samen met Previcus Vastgoed. Zij bekijken onafhankelijk de taxatie (WOZ-waarde) die uw gemeente aan uw woning heeft toegekend en dienen indien nodig bezwaar in bij uw gemeente, zodat u minder belastingen hoeft te betalen.  Dit is geheel kosteloos.

Waarom zou ik bezwaar maken?

Veel WOZ-waarden kloppen niet. Het is tenslotte een inschatting. Dit komt doordat gemeenten hun administratie over het algemeen niet op orde hebben en de waarde jaar op jaar globaal wordt geïndexeerd. Hierdoor kan uw woning duizenden euro’s duurder worden geschat dan wat de werkelijke waarde is. U bent de dupe en betaalt te veel aan belastingen. Door bezwaar te maken wordt er specifiek naar uw huis gekeken en daarvoor een juiste WOZ-waarde bepaalt. De gemeente past dan automatisch de hoogte van de Gemeentelijke Belastingen aan. Uw WOZ-waarde laten controleren? Binnen 2 minuten is uw aanvraag ingediend en nemen wij het volledige (juridische) proces uit handen.

Onderschat het belang van uw WOZ-waarde niet! De WOZ-waarde wordt namelijk als grondslag gebruikt voor diverse belastingen. Een correcte waarde is erg belangrijk. Waarom een WOZ-waarde Check aanvragen?

 • Het kost u niks
 • Hoge slagingskans
 • In het slechte geval blijft uw situatie gelijk
 • In het beste geval gaat u € 250,- minder aan gemeentelijke belastingen betalen

Wat levert een bezwaar mij op? Wat is de gemiddelde besparing?

Iedere zaak staat op zich en de besparing die gerealiseerd wordt is bij elke gemeente en voor elke belastingplichtige anders. De besparing op Gemeentelijke Belastingen kunnen oplopen tot € 250,- euro per jaar. Maar niet alleen de Gemeentelijke Belastingen gaan omlaag. Omdat de WOZ van uw woning invloed heeft op uw vermogen- daarmee op uw inkomen - heeft de WOZ-waarde ook effect op de inkomstenbelasting. Dit kan oplopen tot € 1.500,- op jaarbasis. 

Hoe groot is de kans dat een bezwaar succesvol is?

Previcus maakt al 16 jaar (sinds 2003) bezwaar voor woning/pand eigenaren en is in veel gevallen succesvol. Dit kan per jaar en per gemeente verschillen.

Kan mijn WOZ-waarde ook verhoogd worden door een bezwaar?

Als u een verlaging aanvraagt kan de waarde van dat belastingjaar niet verhoogd worden. Een bezwaar heeft dus geen invloed op de waarde van dat belastingjaar. In het geval dat u de waarde naar boven wil laten bijstellen. Bijvoorbeeld als u een verhuurder bent die een hogere prijs wil vragen of uw huis gaat verkopen dan is het ook mogelijk om een verzoek tot verhoging in te dienen.

Is het ook mogelijk om de waarde te verhogen?

Dat is mogelijk, geef dit dan wel duidelijk aan bij het aanvraagformulier.

Betekent een bezwaar ook uitstelling van de gemeentelijke belasting?

Nee, we raden u altijd aan de belastingen te betalen (eventueel in termijnen). Mocht uw WOZ-waarde verlaagd worden dan krijgt u automatisch een bedrag terug van de gemeente of wordt dit verrekend met een openstaande rekening. U wordt hierover per brief geïnformeerd.

Wat wordt er gedaan met de ingevulde gegevens?

Voor de WOZ-waarde check worden de gegevens doorgegeven aan Vastelastenbond partner Previcus. Previcus bewaart uw gegevens om uw bezwaar in te dienen en met u te communiceren over de voortgang van het proces. Nadat het dossier gesloten is ontvangt u geen correspondentie meer van Previcus. Uw klantgegevens (NAW) worden opgeslagen in het CRM systeem van de Vastelastenbond. Door u aan te melden voor de WOZ waarde check wordt u lid van de Vastelastenbond (Al lid? Lees dan alleen de volgende alinea) en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Vereniging de Vastelastenbond. De Vastelastenbond ondersteunt u ook bij andere vaste lasten. U ontvangt een aantal e-mails en kan gebeld worden door een van onze adviseurs. De Vastelastenbond is belangenbehartiger van ruim 150.000 leden en helpt consumenten bij het maken van de juiste keuzes voor de vaste lasten. Ook dit lidmaatschap is geheel gratis en kan dagelijks opgezegd worden.

Kan ik als huurder ook gebruikmaken van de WOZ check?

Ook als huurder kunt u gebruikmaken van de WOZ-waarde check!

Sinds 2016 is het voor huurders ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Vanaf juli 2015 is uw gemeente verplicht om een WOZ-beschikking voor huurders van huurpanden op te leggen. Dus onderschat het belang van de WOZ-waarde als huurder van een woning niet. Als huurder betaalt u ook gemeentelijke belastingen. Als de WOZ-waarde van uw huurwoning daalt, dalen ook uw gemeentelijke belastingen. De besparing is gemiddeld iets lager dan bij een koophuis, omdat u ook minder gemeentelijke belastingen betaalt. Ook is een verlaging van de WOZ-waarde van invloed op de puntentoekenning, de hoogte van uw huur en eventuele huursubsidie. Als u als huurder een WOZ-check aanvraagt en deze wordt aanvaard, dan geldt deze verlaging ook voor de eigenaar van het pand. Heeft u van uw gemeente geen WOZ-beschikking ontvangen? Vraag deze dan op bij uw gemeente.

Wat moet ik doen om bezwaar te maken?

Alle gegevens in vullen op de website van de Vastelastenbond en een handtekening te zetten onder alle gegevens. In 3 makkelijke en korte stappen heeft u uw aanvraag ingediend. Previcus Vastgoed neemt daarna alle zaken direct voor u in behandeling en zorgt dat uw bezwaar ingediend wordt.

Hoe verloopt het proces van het bezwaar?

 1. Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar Previcus en u ontvangt een welkomstmail.
   - U ontvangt ook e-mails van het ondertekenen.
 2. Er wordt allereerst een beknopt bezwaarschrift naar de gemeente gestuurd om de bezwaartermijn van 6 weken veilig te stellen.
  Ook zal er een taxatieverslag opgevraagd worden, zodat deze op juistheid gecontroleerd kan worden.
 3. U krijgt een online dossier bij Previcus waar u de voortgang van het bezwaar kan volgen.
 4. De gemeente heeft het gehele kalenderjaar om een uitspraak te doen. De ene gemeente is sneller dan de andere. Zodra de uitspraak bekend is, wordt deze aan het online dossier gekoppeld en ontvangt u een e-mailbericht.
 5. De uitspraak wordt beoordeeld door een taxateur en wanneer deze niet naar tevredenheid is, zal er kosteloos een beroepsprocedure opgestart worden. Is de WOZ-waarde inderdaad te hoog geweest, dan is de gemeente verplicht deze naar beneden bij te stellen en de Gemeentelijke Belastingen aan te passen.

Welke voorwaarden zijn er van toepassing op deze dienstverlening?

Op deze dienstverlening zijn zowel de voorwaarden van de Vastelastenbond als de voorwaarden van Previcus Vastgoed van toepassing.

Ik zie dat de WOZ-waarde Check helemaal niets kost. Zit er ergens een addertje onder het gras?

Nee, deze dienst is helemaal gratis. Wanneer u een specialist inhuurt om namens u de bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen uw WOZ beschikking te voeren, kan deze in het beroepschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Het Besluit proceskosten bestuursrecht verplicht de gemeente om de door u gemaakte kosten te vergoeden wanneer de WOZ waarde wordt verlaagd. Previcus Vastgoed garandeert u dat vanwege onze efficiënte werkwijze deze vergoeding al onze kosten dekt. Op deze manier bent u als belanghebbende geheel kosten neutraal.

Mocht het zo zijn dat de gemeente het bezwaarschrift afwijst, dan neemt Previcus Vastgoed de gemaakte kosten uiteraard geheel voor haar rekening. Deze kostenvergoeding is geregeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ik kan ook gewoon zelf bezwaar voeren, waarom zou ik dat uitbesteden?

U kunt inderdaad de bezwaarprocedure zelf voeren. Echter, omdat het meestal een vrij technisch verhaal betreft is het als ‘leek’ moeilijk om met goed onderbouwde argumenten uw WOZ beschikking te weerleggen. Vanwege de specialistische kennis die Previcus Vastgoed bezit kunnen Zij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ waarde. Ook wordt er, indien nodig, een taxatierapport opgesteld waardoor de slagingskans toeneemt. Uiteraard vallen ook deze kosten binnen de vergoeding van de gemeente, waardoor ook dit u niks kost. Daarnaast hebben de specialisten van Previcus Vastgoed ook inzicht in alle verkochte woningen in uw gemeente en zijn zij bekend met beroepsprocedures.

Heb ik enige invloed op het bezwaarschrift?

In principe wordt de gehele taxatie en het opstellen van een bezwaarschrift voor u uit handen genomen. Echter kan u te allen tijde extra informatie aandragen per e-mail of per telefoon. Indien u zelf woonachtig bent en er zijn u al dingen opgemerkt waar u uw vraagtekens bij zet, dan is het handig om dit direct bij de WOZ-waarde Check aanvraag aan te geven. Dit kunt u bij de toelichting op het formulier doen.

Hoe snel moet er na ontvangst van de beschikking bezwaar worden aangetekend?

Wanneer u bezwaar aan wil tekenen tegen uw WOZ beschikking, dient dit binnen zes weken na dagtekening van uw WOZ beschikking te worden gedaan bij de gemeente.

Het is langer dan zes weken geleden dat ik mijn WOZ beschikking heb gekregen. Kan ik nog bezwaar aantekenen?

Dit is over het algemeen een hard regel waar zelden van afgeweken wordt. Als u de enige eigenaar bent van het object waartegen u bezwaar wilt aantekenen moet de waarde minstens 20% te hoog zijn vastgesteld wilt u om vermindering kunnen verzoeken. Zijn er meerdere eigenaren bij het object betrokken dan zijn er extra mogelijkheden. Als u ons een mail stuurt naar info@vastelastenbond.nl waarin u uw situatie beschrijft dan informeren wij u graag hoe verder te handelen.

Kan ik Previcus Vastgoed voor alle onroerende zaken inschakelen?

De dienst van de Vastelastenbond richt zich voornamelijk op particulieren huishoudens, maar u kunt voor alle onroerende zaken bezwaar aanvragen: woningen, recreatiewoningen, loodsen, bedrijfspanden, boerderijen, enzovoorts.

Hoe snel krijg ik te horen of mijn WOZ waarde is verlaagd?

De gemeente is verplicht om voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar uitspraak te doen op het bezwaarschrift. In de praktijk ontvangt u de uitspraak vaak eerder. Dit is afhankelijk van uw gemeente

Wat gebeurt er als de uitspraak van de gemeente op het bezwaarschrift negatief is?

U krijgt van Previcus  meteen bericht over de uitspraak. Een van de deskundige zal u dan adviseren over het al dan niet in beroep gaan tegen deze uitspraak bij de rechtbank. Dit gedeelte neemt Previcus ook voor haar rekening.

Wordt er altijd een taxatierapport gemaakt en kost dit geld?

Nee, er wordt kosteloos een bezwaarschrift namens u ingediend, maar dit gaat niet altijd gepaard met een taxatierapport. De afweging om een taxatierapport op te maken ligt bij de taxateur. Hij bepaalt wanneer een taxatie noodzakelijk is of niet. Mochten het nodig zijn om een taxatierapport op te maken dan is dit geheel kosteloos voor u.

Afkortingen WOZ-beschikking

BESE: beschikking Wet waardering onroerende zaken eigenaar
BESG: beschikking Wet waardering onroerende zaken gebruiker
OZBA: onroerendezaakbelasting eigenaar (lees meer over onroerendezaakbelasting 2018)
OZBG: onroerendezaakbelasting gebruiker
HOND: hondenbelasting
RIOE: rioolheffing eigenaar
RIOG: rioolheffing gebruiker
AFV: Afvalstoffenheffing
PREC: precariobelasting (lees meer over precariobelasting in uw gemeente)
RECL: reclamebelasting

Nog meer vragen over de WOZ-waarde? Bel ons: 040 - 7 200 200 op werkdagen tot 17:00