Heb je jouw aanslagbiljet ontvangen en wil bezwaar maken? Op deze pagina vindt je antwoord op al jouw vragen over de WOZ-waarde, bezwaar maken, uitleg over de procedure en afkortingen op jouw aanslagbiljet.

Verenging de Vastelastenbond biedt een gratis WOZ-waarde dienst aan. Dat betekent dat als je denkt dat je WOZ-waarde niet klopt je via ons bezwaar kan maken. Wij werken samen met Previcus Vastgoed. Zij bekijken onafhankelijk de taxatie (WOZ-waarde) die jouw gemeente aan jouw woning heeft toegekend en dienen indien nodig een uitgebreider bezwaar in bij jouw gemeente, zodat je minder belastingen hoeft te betalen.  Dit is geheel kosteloos. Op deze pagina vind je veel Q & A over WOZ-waarde. Een uitgebreider overzicht vind je op onze pagina veelgestelde vragen over WOZ-waarde en belastingen

Waarom zou ik bezwaar maken?

Veel WOZ-waarden kloppen niet. Het is tenslotte een inschatting. Dit komt doordat gemeenten hun administratie over het algemeen niet op orde hebben en de waarde jaar op jaar globaal wordt geïndexeerd. Hierdoor kan jouw woning duizenden euro’s duurder worden geschat dan wat de werkelijke waarde is. Je bent de dupe en betaalt te veel aan belastingen. Door bezwaar te maken wordt er specifiek naar jouw huis gekeken en daarvoor een juiste WOZ-waarde bepaalt. De gemeente past dan automatisch de hoogte van de gemeentelijke belastingen aan. Check je slagingskans en maak gratis bezwaar.  Binnen 2 minuten is jouw aanvraag ingediend en nemen wij het volledige (juridische) proces uit handen.

Onderschat het belang van jouw WOZ-waarde niet! De WOZ-waarde wordt namelijk als grondslag gebruikt voor diverse belastingen. Een correcte waarde is erg belangrijk. Waarom een WOZ-waarde bezwaar indienen?

 • Het kost je niks
 • Hoge slagingskans
 • In het slechte geval blijft jouw situatie gelijk
 • In het beste geval gaat je minder aan gemeentelijke belastingen betalen

Wat levert een bezwaar mij op? Wat is de gemiddelde besparing?

Iedere zaak staat op zich en de besparing die gerealiseerd wordt is bij elke gemeente en voor elke belastingplichtige anders. De besparing op lokale belastingen kunnen oplopen tot € 250,- euro per jaar. Maar niet alleen de jouw lokale woonlasten gaan omlaag. Omdat de WOZ van jouw woning invloed heeft op jouw vermogen- en daarmee op jouw inkomen - heeft de WOZ-waarde ook effect op de inkomstenbelasting. Dit kan nog veel meer belastingvoordeel opleveren. Hoeveel is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Hoe groot is de kans dat een bezwaar succesvol is?

Previcus maakt al 18 jaar (sinds 2003) bezwaar voor woning/pand eigenaren en is in veel gevallen succesvol. Dit kan per jaar en per gemeente verschillen.

Kan mijn WOZ-waarde ook verhoogd worden door een bezwaar?

Als je een verlaging aanvraagt kan de waarde van dat belastingjaar niet verhoogd worden. Een bezwaar heeft dus geen invloed op de waarde van dat belastingjaar. In het geval dat je de waarde naar boven wil laten bijstellen. Bijvoorbeeld als je een verhuurder bent die een hogere prijs wil vragen of jouw huis gaat verkopen dan is het ook mogelijk om een verzoek tot verhoging in te dienen.

Is het ook mogelijk om de waarde te verhogen?

Dat is mogelijk, geef dit dan wel duidelijk aan bij het aanvraagformulier.

Betekent een bezwaar ook uitstelling van de gemeentelijke belasting?

Nee, we raden je altijd aan de belastingen te betalen (eventueel in termijnen). Mocht jouw WOZ-waarde verlaagd worden dan krijg je automatisch een bedrag terug van de gemeente of wordt dit verrekend met een openstaande rekening. je wordt hierover per brief geïnformeerd.

Wat wordt er gedaan met de ingevulde gegevens?

Voor de WOZ-waarde check worden de gegevens doorgegeven aan Vastelastenbond partner Previcus. Previcus bewaart uw gegevens om jouw bezwaar in te dienen en met jou te communiceren over de voortgang van het proces. Nadat het dossier gesloten is ontvang je geen correspondentie meer van Previcus. Jouw klantgegevens (NAW) worden opgeslagen in het CRM systeem van de Vastelastenbond. Door je aan te melden wordt je nieuwsbrieflid van de Vastelastenbond (Al lid? Lees dan alleen de volgende alinea) en ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Vereniging de Vastelastenbond. De Vastelastenbond ondersteunt je ook bij andere vaste lasten. Je ontvangt een aantal e-mails en kan gebeld worden door een van onze adviseurs. De Vastelastenbond is belangenbehartiger van ruim 150.000 leden en helpt consumenten bij het maken van de juiste keuzes voor de vaste lasten. Ook dit lidmaatschap is geheel gratis en kan dagelijks opgezegd worden.

Kan ik als huurder ook bezwaar maken?

Ook als huurder kan je bezwaar maken. Sinds 2016 is het voor huurders ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Vanaf juli 2015 is jouw gemeente verplicht om een WOZ-beschikking voor huurders van huurpanden op te leggen. Dus onderschat het belang van de WOZ-waarde als huurder van een woning niet. Als huurder betaal je ook gemeentelijke belastingen. Als de WOZ-waarde van jouw huurwoning daalt, dalen ook jouw gemeentelijke belastingen. De besparing is gemiddeld iets lager dan bij een koophuis, omdat je geen ozb belasting betaalt. Ook is een verlaging van de WOZ-waarde van invloed op de puntentoekenning, de hoogte van jouw huur en eventuele huursubsidie.

Wat moet ik doen om bezwaar te maken?

Alle gegevens in vullen op de website van de Vastelastenbond en een handtekening te zetten onder alle gegevens. In 3 makkelijke en korte stappen heb je jouw aanvraag ingediend. Previcus Vastgoed neemt daarna alle zaken direct voor je in behandeling en zorgt dat jouw bezwaar ingediend wordt.

Hoe verloopt het proces van het bezwaar?

 1. Jouw aanvraag wordt doorgestuurd naar Previcus en je ontvangt een welkomstmail.
   - Je ontvangt ook e-mails van het ondertekenen.
 2. Er wordt allereerst een beknopt bezwaarschrift naar de gemeente gestuurd om de bezwaartermijn van 6 weken veilig te stellen.
  Ook zal er een taxatieverslag opgevraagd worden, zodat deze op juistheid gecontroleerd kan worden.
 3. Je krijgt een online dossier bij Previcus waar je de voortgang van het bezwaar kan volgen.
 4. De gemeente heeft het gehele kalenderjaar om een uitspraak te doen. De ene gemeente is sneller dan de andere. Zodra de uitspraak bekend is, wordt deze aan het online dossier gekoppeld en ontvang je een e-mailbericht.
 5. De uitspraak wordt beoordeeld door een taxateur en wanneer deze niet naar tevredenheid is, zal er kosteloos een beroepsprocedure opgestart worden. Is de WOZ-waarde inderdaad te hoog geweest, dan is de gemeente verplicht deze naar beneden bij te stellen en de Gemeentelijke Belastingen aan te passen.

Welke voorwaarden zijn er van toepassing op deze dienstverlening?

Op deze dienstverlening zijn zowel de voorwaarden van de Vastelastenbond als de voorwaarden van Previcus Vastgoed van toepassing.

Zit er ergens een addertje onder het gras?

Nee, deze dienst is helemaal gratis. Wanneer je een specialist inhuurt om namens jou de bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen jouw WOZ beschikking te voeren, kan deze in het beroepschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Het Besluit proceskosten bestuursrecht verplicht de gemeente om de door jou gemaakte kosten te vergoeden wanneer de WOZ waarde wordt verlaagd. Previcus Vastgoed garandeert je dat vanwege onze efficiënte werkwijze deze vergoeding al onze kosten dekt. Op deze manier ben je als belanghebbende geheel kosten neutraal. Hoe dat werkt kun je uitgebreid op onze pagina: Hoe kan WOZ-waarde bezwaar gratis zijn.

Mocht het zo zijn dat de gemeente het bezwaarschrift afwijst, dan neemt Previcus Vastgoed de gemaakte kosten uiteraard geheel voor haar rekening. Deze kostenvergoeding is geregeld in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ik kan ook gewoon zelf bezwaar voeren, waarom zou ik dat uitbesteden?

Je kan inderdaad de bezwaarprocedure zelf voeren. Echter, omdat het meestal een vrij technisch verhaal betreft is het als ‘leek’ moeilijk om met goed onderbouwde argumenten jouw WOZ beschikking te weerleggen. Vanwege de specialistische kennis die Previcus Vastgoed bezit kunnen zij deskundig bezwaar maken tegen jouw WOZ waarde. Ook wordt er, indien nodig, een taxatierapport opgesteld waardoor de slagingskans toeneemt. Uiteraard vallen ook deze kosten binnen de vergoeding van de gemeente, waardoor ook dit je niks kost. Daarnaast hebben de specialisten van Previcus Vastgoed ook inzicht in alle verkochte woningen in jouw gemeente en zijn zij bekend met beroepsprocedures.

Heb ik enige invloed op het bezwaarschrift?

In principe wordt de gehele taxatie en het opstellen van een bezwaarschrift voor jou uit handen genomen. Echter kan je te allen tijde extra informatie aandragen per e-mail of per telefoon. Indien je er zelf woonachtig bent en er zijn je al dingen opgemerkt waar  je je vraagtekens bij zet, dan is het handig om dit direct bij de WOZ-waarde Check aanvraag aan te geven. Dit kan bij de toelichting op het formulier doen of door foto's te mailen of toe te voegen aan je persoonlijke dossier.

Hoe snel moet er na ontvangst van de beschikking bezwaar worden aangetekend?

Wanneer je bezwaar aan wil tekenen tegen jouw WOZ beschikking, dient dit binnen zes weken na dagtekening van de WOZ beschikking te worden gedaan bij de gemeente.

Het is langer dan zes weken geleden dat ik mijn WOZ beschikking heb gekregen. Kan ik nog bezwaar aantekenen?

Dit is over het algemeen een hard regel waar zelden van afgeweken wordt. Het antwoord is dus nee.

Kan ik Previcus Vastgoed voor alle onroerende zaken inschakelen?

De dienst van de Vastelastenbond richt zich voornamelijk op particulieren huishoudens, maar je kan voor alle onroerende zaken bezwaar aanvragen: woningen, recreatiewoningen, loodsen, bedrijfspanden, boerderijen, enzovoorts.

Hoe snel krijg ik te horen of mijn WOZ waarde is verlaagd?

De gemeente is verplicht om voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar uitspraak te doen op het bezwaarschrift. In de praktijk ontvang je de uitspraak vaak eerder. Dit is afhankelijk van jouw gemeente. Gemiddeld duurt het 135 dagen voordat je een reactie van de gemeente krijgt. 

Wat gebeurt er als de uitspraak van de gemeente op het bezwaarschrift negatief is?

je krijgt van Previcus  meteen bericht over de uitspraak. Een van de deskundige zal je dan adviseren over het al dan niet in beroep gaan tegen deze uitspraak bij de rechtbank. Dit gedeelte neemt Previcus ook voor haar rekening.

Wordt er altijd een taxatierapport gemaakt en kost dit geld?

Nee, er wordt kosteloos een bezwaarschrift namens jou ingediend, maar dit gaat niet altijd gepaard met een taxatierapport. De afweging om een taxatierapport op te maken ligt bij de taxateur. Hij bepaalt wanneer een taxatie noodzakelijk is of niet. Mochten het nodig zijn om een taxatierapport op te maken dan is dit geheel kosteloos voor jou.

Afkortingen WOZ-beschikking

BESE: beschikking Wet waardering onroerende zaken eigenaar
BESG: beschikking Wet waardering onroerende zaken gebruiker
OZBA: onroerendezaakbelasting eigenaar (lees meer over onroerendezaakbelasting 2018)
OZBG: onroerendezaakbelasting gebruiker
HOND: hondenbelasting
RIOE: rioolheffing eigenaar
RIOG: rioolheffing gebruiker
AFV: Afvalstoffenheffing
PREC: precariobelasting (lees meer over precariobelasting in uw gemeente)
RECL: reclamebelasting

Nog meer vragen over de WOZ-waarde? Bel ons: 040 - 7 200 200 op werkdagen tot 17:00
Cookies?

Of je cookies lust?

Wij gebruiken cookies op onze website om jouw de beste ervaring op onze website te geven.

Privacy en cookiebeleid

Accepteer verse cookies