Als je een erfenis ontvangt waar een woning of bedrijf onderdeel van uitmaakt, dan is de hoogte van de WOZ waarde van de woning in het jaar van overlijden of in het jaar na overlijden de waarde van jouw erfenis. De WOZ waarde van deze ‘onroerende zaak’ moet je opgeven bij de belastingaangifte.

Vaak komt het voor dat de WOZ waarde van de woning te hoog is vastgesteld. Een te hoge WOZ waarde zorgt ervoor dat je teveel erfbelasting betaalt. Dit financiële nadeel kan al snel in de (tien)duizenden euro’s lopen. 

Joris erft de woning van oma Betsie.  Hoe zit het met de erfbelasting?

Joris erft de woning van oma Betsie. De WOZ-waarde van dit huis is vastgesteld 290.000 euro. Hoeveel erfbelasting Joris moet afdragen aan de belasting, hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde. Hoe dat werkt leggen we hier uit.

Je krijgt te maken met een percentage erfbelasting en een vrijgesteld bedrag. Dit is afhankelijk van jouw relatie tot de overledene en de hoogte van de erfenis. De erfbelasting varieert van 10% tot 40%. Omdat de tarieven bij een erfenis flink zijn, leidt een te hoge WOZ waarde al snel tot een forse aanslag erfbelasting. Bij erf kwesties is bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ waarde van groot belang. Het is vaak mogelijk om ook met terugwerkende kracht nog een bezwaarschrift in te dienen.

Erfbelasting en vrijgesteld bedrag erfenis 2020

Hoe zit het met erfbelasting?

Waarde erfenis tot €124.727

Waarde erfenis meer dan €124.727

Vrijgesteld bedrag erfbelasting

Broer/ zus/ ouders: 30%

Kleinkind: 18%

Kind (ook pleeg- of stiefkind): 10%

Partner: 10%

Broer/ zus/ ouders: 40%

Kleinkind: 36%

Kind (ook pleeg- of stiefkind): 20%

Partner: 20%

  • Andere erfgenaam: € 2.173
  • Broer of zus: € 2.173
  • Achterkleinkind: € 2.173
  • Kind met een beperking: € 61.840
  • Kleinkind: € 20.616
  • Kind (ook pleeg- of stiefkind): € 20.616
  • Ouder: € 48.821
  • Echtgenoot/geregistreerd of
    samenwonend partner : € 660.913

Controleer de hoogte van het belasting tarief ook even bij de Belastingdienst.

Voorbeeld berekening

Joris erft de koopwoning van oma Betsie met een WOZ-waarde van 290.000 euro. Dat klinkt leuk. Joris wordt als kleinkind vrijgesteld van € 20.616,-. Er blijft een bedrag over van € 269.384,- dat Joris op moet geven aan de belastingdienst voor de erfbelasting. Hij moet 36% aan erfbelasting betalen. Joris moet € 96.978,24 aan de belastingdienst af dragen.

Na WOZ-verlaging

Maar Oma Betsie heeft jaren niks aan de woning gedaan en Joris besluit om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Dit is succesvol en de WOZ-waarde wordt met € 17.000 naar beneden bijgesteld. Dat betekent dat de WOZ-waarde 273.000 is. Joris wordt als kleinkind vrijgesteld van € 20.616,-. Er blijft een bedrag over van € 252.384,- dat Joris op moet geven aan de belastingdienst voor de erfbelasting. Hij moet 36% aan erfbelasting betalen. Joris moet € 90.858,24 aan de belastingdienst af dragen.

Dat is € 6.120,- minder als de erfbelasting voor het WOZ-bezwaar.

WOZ-waarde erfbelasting en inkomstenbelasting

Ga je in de geërfde woning wonen, let dan goed op. Bij het erven van een woning krijg je niet alleen te maken met de erfbelasting maar kun je ook te maken krijgen met de inkomstenbelasting. Hierbij hangt het ervan af of jein de woning gaat wonen, het huis verhuurt of leeg laat staan. Als je in het huis gaat wonen, moet je de WOZ-waarde bij je inkomen in BOX 1 opgeven. Ga je er niet zelf in wonen? Dan wordt het gezien als twee woning. Dat vermogen wordt meegenomen in BOX 3 van de inkomstenbelasting. Als je de woning verkoopt is inkomstenbelasting voor jou niet van toepassing.

Andere belastingen en WOZ-waarde

Erfbelasting is niet het enige waar de WOZ-waarde invloed op heeft. De WOZ-waarde ligt ook ten grondslag aan de gemeentelijke belastingen zoals rioolheffing, OZB (onroerendezaakbelasting) afvalstofheffing. Deze tarieven worden gemeentelijk niveau worden bepaald en verschillen per gemeente. Maar ook landelijke belastingen zoals Eigenwoningforfait is afhankelijk van de WOZ-waarde.
 

Onze missie is om de wereld van vaste lasten voor iedereen helder en overzichtelijk te maken. We zijn 100% onafhankelijk en dus niet gebonden aan leveranciers. We kunnen bestaan door de verschillende abonnementen die we aanbieden. Zo kunnen we altijd eerlijk zijn en ook echt het verschil maken.

Samen zijn we een team van 20 experts met een club van ruim 150.000 leden.

Meer weten over ons?