OZB belastingen in 2019 wederom omhoog | grote verschillen

Publicatie datum: Maandag 24 december 2018 16:00:03

Wederom verhoging onroerendezaakbelasting in 2019

De onroerendezaakbelasting, afgekort OZB, is de gemeentelijke belasting die u moet betalen over de waarde van een onroerende zaak. In de meeste gevallen uw woning of pand waar u eigenaar van bent.  De OZB wordt gebaseerd op de WOZ-waarde. Het OZB bedrag is een percentage (tarief) van de WOZ waarde (percentage x WOZ-waarde = OZB bedrag). De gemeente mag dit percentage jaarlijks aanpassen*.  De verschillen voor 2019 zijn groot.

Appingedam, Sittard-Geleen en gemeente Nijmegen koplopers

Het OZB tarief voor 2019 is inmiddels vastgesteld en de verschillen zijn groot. Gemeente Appingedam hanteert een tarief van maar liefst 0,2509, gevolgd door Nijmegen met 0,2350 en Sittard-Geleen van 0,2012. Gemiddeld stijgt de OZB belasting met 2 tot 5 procent voor komend jaar. Op dit moment staat het percentage op 2,2 %, maar nog niet alle gemeenten hebben de tarieven bekend gemaakt. U kunt hier het totaal overzicht van de onroerendezaakbelasting van uw gemeente bekijken. 

Voorbeeldberekening OZB belasting

Een tarief van 0,1000 betekent dat OZB-belasting 0,1 % van de waarde van het huis bedraagt. Bij een huis van 250.000 euro betaalt u € 250,- OZB-belasting.
Amsterdammer Ruud betaalt voor zijn woning van 250.000 euro op jaarbasis € 94,- aan OZB. Verhuist Ruud in 2019 naar een soortgelijke woning in Nijmegen, dan is hij € 587,50 kwijt aan OZB belasting.  Een verschil van € 493,50 op jaarbasis.Vooral huiseigenaren opdraaien voor begrotingstekorten en voor de voorzieningen waar alle bewoners gebruik van maken. Er wordt voor een algemene ingezetenenheffing gepleit, zodat deze kosten worden verdeeld over alle inwoners van de desbetreffende gemeente.

Redenen voor deze stijging

Gemeenten geven diverse redenen voor deze stijging:

  1. Nieuwe taken vanuit overheid. Gemeenten de komende jaren veel investeringen moeten doen om de klimaatdoelen te halen.
  2. Toename van de voorzieningen
  3. Begrotingstekorten

Vooral huiseigenaren opdraaien voor begrotingstekorten en voor de voorzieningen waar alle bewoners gebruik van maken. Daarom pleit de vereniging voor een ander belastingsysteem, waarbij zowel huurders als eigenaren via een algemene ingezetenenheffing meebetalen.

*Let op: Gaat de WOZ-waarde in uw gemeente omlaag, dan wordt meestal het percentage voor de onroerendezaakbelasting verhoogd om toch tot een sluitende begroting te komen. Een lagere WOZ-waarde kan dus toch tot een hoger aanslagbedrag leiden.

De OZB is slechts een ingrediënt van de belastingen die de gemeente int. Huiseigenaren betalen middels andere belastingen zoals riool-en afvalstofheffing, parkeerbelasting en hondenbelasting. Over het algemeen schuiven gemeenten met dergelijke posten om tot een gegronde gemeentelijke belasting te komen.U ontvangt omstreeks januari/februari 2019 uw nieuwe WOZ-beschikking.

Lees ook:

Stijging OZB in 2018, alle OZB tarieven

Alles over OZB

UItleg over de WOZ-waarde

Share thisShare this

Wout reageerde op Donderdag 28 februari 2019 22:14:13

Tja het zal niet waar zijn, iedereen zou er op vooruit gaan maar we er weer op achteruit, schande zo"n kabinet en delegatie, we gaan er wel op vooruit richting ons einde !!!

GROTE SCHANDE !!!!!

JK reageerde op Dinsdag 29 januari 2019 07:30:53

Eén grote melkkoe die klimaatdoelen.

piet verbeek reageerde op Zaterdag 26 januari 2019 11:04:09

mensen het woord tijd om heel die verhogingen niet meer te betalen.waar moeten wij heen als we het niet kunnen betalen en dat zijn er wel een hoop ik weet het wel je woord op straat gezet nog een ding wat een af persers zijn het als de huurders mee moeten betalen.om dat ze het eerlijk vinden dan zal ik zegen dan moeten die veel ver dienen ook een bij dragen leveren aan die genen die het niet of nouwlijks kune betalen dat vind ik eerlijk het zijn allemaal op lichters

heurtjes reageerde op Donderdag 24 januari 2019 09:31:19

MENEER RUTTE
ZO KAN IK T OOK.

Do reageerde op Donderdag 17 januari 2019 19:08:25

Bijna álles belasting meer betalen.
Hoe moet iedereen leven .