Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op WOZ-waarde

Bespaar € 250,- op WOZ-waarde

Door bezwaar te maken op je WOZ-waarde

Gemiddelde besparing bij succes
(40% van de bezwaren is succesvol)

€250,-
besparing p.j

Meer informatie

PERSBERICHT: Rotterdam heeft primeur met eerste WOZ-beschikking 2022

Maandag 17 januari 2022 07:00Margot Boesveld
Inwoners van gemeenten Rotterdam hebben dit jaar als een van de eerste de WOZ-beschikking ontvangen.

Inwoners van gemeenten Rotterdam hebben dit jaar als een van de eerste de WOZ-beschikking ontvangen.

‌Rotterdam is één van de eerste gemeenten van Nederland waar de WOZ-beschikking op de deurmat valt. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Sinds dit jaar is landelijk een nieuwe meetmethode van kracht en de havenstad voldoet aan deze verplichting. De komst van deze nieuwe rekenmethodiek kan gevolgen hebben voor de berekening – en hoogte - van de WOZ-waarde.

Nieuwe meetmethode WOZ-waarde

Sinds 2022 hanteren alle Nederlandse gemeenten dezelfde meetmethode. Deze methodiek berekent woningen voortaan op basis van oppervlakte (m2) in plaats van inhoud (m3). Hiervoor worden de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster gebruikt. De implementatie van deze nieuwe manier van rekenen is op lange termijn bevorderlijk voor de waardebepaling, maar kan op korte termijn foutgevoelig zijn. Een gevolg daarvan kan een te hoog ingestelde woningwaarde zijn. In dat geval betalen woningeigenaren onnodig veel belasting.

De WOZ-waarde is van invloed op verschillende belastingen en een verkeerde meting kan de burger veel geld kosten. Dan moet je denken aan gemeentelijke belastingen, onroerendezaakbelasting (OZB), erfbelasting, schenkbelasting, verhuurdersheffing en inkomstenbelasting. Voor gemeenten is het echter ondoenlijk om elke woning in Nederland te taxeren, dus worden computermodellen gebruikt.

Stijging WOZ-waarde Rotterdam

De computermodellen die gebruikt worden voor woningtaxatie zijn echter niet altijd representatief voor alle woningen in een straat of wijk. Zo wordt er geen rekening gehouden met het onderhoud van een huis of uitbouw. Het zijn schattingen. De Vastelastenbond adviseert dit jaar daarom om extra alert te zijn op de gebruikte oppervlakteberekening van de WOZ-taxatie.

Jaarlijks stellen gemeenten de WOZ-waarde van elke woning in Nederland vast. Bij deze berekening van woningwaardes wordt naar de basisgegevens ook gekeken naar de huizenprijzen van een jaar eerder. Door deze manier van berekenen gaat de waarde van een woning met een jaar vertraging omhoog wanneer de huizenprijzen stijgen. Als de landelijke stijging van 8,5 % van de WOZ-waarde wordt doorgerekend, betekent dit voor Rotterdam in 2022 een gemiddelde WOZ-waarde van € 265.000,-.

OZB-tarief 2022 Rotterdam

In 2022 is het OZB-tarief in Rotterdam voor eigenaren vastgesteld op 0,0701% van de WOZ-waarde. Vergeleken met een jaar eerder betekent dit dat de onroerendezaakbelasting bijna gelijk blijft (245.000 x 0.0774% = € 189,- in 2021). Dat komt deels doordat de gemeente het OZB-tarief naar beneden heeft bijgesteld.

De bijstelling van het OZB-tarief heeft als gevolg dat een gemiddeld Rotterdams huishouden € 185,- aan onroerendezaakbelasting betaalt in 2022. Op 17 januari krijgen Rotterdammers meer duidelijkheid over het exacte bedrag dat zij moeten betalen. Op deze datum ontvangen inwoners van de havenstad namelijk de dagtekening van de WOZ-beschikking voor 2022. Hiermee loopt Rotterdam voor op andere gemeenten in Nederland.

Gemiddelde WOZ-waarde en WOZ controleren

Als woningeigenaar moet je jaarlijks ook onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Met de opbrengsten van deze belastingen betaalt de gemeente allerlei algemene voorzieningen. Dan moet je onder andere denken aan de aanleg en het onderhoud van wegen, trottoirs en plantsoenen, sporthallen en scholen. De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van de woning of het pand. Op het aanslagbiljet kun je zien welke waarde aan jouw woning of bedrijf is toegekend.

Bezwaar maken tegen WOZ-beschikking

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de vastgestelde beschikking. Voor je eigen gemoedsrust is bezwaar maken een goede stap. Er zijn meerdere manieren om bezwaar te maken. Mocht je zelfstandig bezwaar kunnen maken, dan is dat natuurlijk de beste oplossing. Voordat je overweegt bezwaar te maken, kun je online controleren of jouw mogelijke bezwaar kans van slagen heeft. 

============================================================================

Bronnenlijst:    
Ncnp-bezwaren WOZ minder gehonoreerd - Binnenlands Bestuur
ONW - Samenvatting.pdf (wodc.nl)
ONW-Voorblad en inhoudsopgave.pdf (wodc.nl)
Van beroep in bezwaar (wodc.nl)
Waarderingskamer
www.accountant.nl/nieuws/2021/9/woz-waardes-van-woningen-bereiken-hoogste-stand-ooit/ (artikel niet meer on-line beschikbaar)
https://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/gemeentelijke-belastingen-en-grondslagen/ozb/

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over WOZ-waarde

Bezwaar maken tegen je WOZ beschikking kan je volgens onderzoeksblogger Margot Boesveld veel geld besparen.

‘Ik denk dat veel mensen niet stilstaan bij de impact die de WOZ waarde heeft op je inkomstenbelasting’

Dinsdag 21 december 2021 11:05

‌De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) waarde is een onderwerp waarvoor steeds meer aandacht is, stelt onderzoeksblogger Margot Boesveld. Zij houdt zich ruim vier jaar bezig met het uitpluizen...

Lees meer
Per 2022 gebruiken 250 gemeenten een nieuwe manier om de WOZ-waarde te bepalen.

Nieuwe berekening WOZ-waarde vijf miljoen huizen van start in 2022

Vrijdag 17 december 2021 14:16

‌Met ingang van 2022 wordt de berekening van de WOZ-waarde van circa vijf miljoen huizen op een andere manier uitgevoerd. In plaats van de inhoud van een woning, kijkt men bij de nieuwe meetmetho...

Lees meer
No cure no pay bureau Previcus helpt consumenten bezwaar te maken tegen hun WOZ-beschikking.

Vier vragen aan een WOZ-bureau over de WOZ-waarde

Maandag 13 december 2021 08:10

WOZ-adviesbureau Previcus is gespecialiseerd in de WOZ-wetgeving en helpt consumenten bezwaar maken tegen hun te hoge WOZ-beschikking. Met een succesvol ingediend bezwaar kun je veel geld besparen en ...

Lees meer
Previcus en de Vastelastenbond helpen consumenten bij het bezwaar maken tegen hun WOZ. Dit proces is gratis en bij een succesvol bezwaar bespaar je honderden euro's.

WOZ-bureaus: 'De angst om bezwaar te maken tegen je WOZ- beschikking is ongegrond'

Maandag 06 december 2021 12:27

‌ Succesvol bezwaar indienen tegen je WOZ-beschikking kan je belastingverlaging en een financiële tegemoetkoming opleveren. Previcus is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in de WOZ-wet...

Lees meer