Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan autokosten

Publicatie datum: Vrijdag 06 september 2019 12:15:30

OV kosten stijgen harden dan autokostenDe prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. Daarbij zij de bus -en taxikosten het hardst omhoog gegaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS

  • De prijzen voor bus- en taxiritten zijn de afgelopen tien jaar met 40% duurder geworden.
  • Autorijden, treinreizen, tram en metro zijn in 10 jaar 25% gestegen.

BTW verhoging grootste boosdoener

Deze btw-verhoging is terug te zien in de recente stijging van de prijzen bij het openbaar vervoer. Op jaarbasis stegen de ov-prijzen in juli 2019 met 5,5%. De prijsstijging trof vooral bus- en taxireizigers. Het reizen per bus werd 7,7 % duurder terwijl de prijs voor een taxiritje met 6,7 % steeg. In de periode 2009 tot 2015 stegen de autokosten sterker dan de tarieven van het openbaar vervoer. Tussen 2015 en 2019 lag de ontwikkeling van de autokosten juist meestal onder die van de openbaarvervoerprijzen.

Autokosten

In Nederland wordt 10 keer zoveel besteed aan autokosten als aan het openbaar vervoer. Autokosten bestaan gemiddeld voor 1/3 uit brandstofkosten. De autokosten bewegen dus mee met de fluctuaties in olieprijzen en wisselkoersen. De prijs van autobrandstoffen lag in juli 2019 bijna 26 procent hoger dan in 2009. De parkeertarieven en verzekeringen stegen van de autokosten het sterkst. Parkeertarieven gingen sinds 2009 met bijna 40% omhoog. 

Vervoerkosten ook een vaste last

Veel mensen vergeten dat reiskosten ook tot de maandelijke vaste lasten horen. Reis je voor je werk, dan krijgt je vaak reiskostenvergoedig. Dat compenseert vaak genoeg. Ben je student en moet je vaak buiten je OV-kaart reizen? Dan heeft dit effect op je besteedbare maand inkomen. Ook als je gebonden bent aan het openbaar vervoer - omdat je geen auto hebt - ga je dit voelen in de portemonnee.

Prijsontwikkeling 2009-2019 Openbaar Vervoer en Autokosten

Tabel 1. Consumentenprijsindex; ontwikkeling openbaar vervoer versus autokosten
%-verandering t.o.v.  %-verandering t.o.v. 
Jaar maand Openbaar vervoer maand eerder 1 jaar eerder Autokosten maand eerder 1 jaar eerder
2009=100 % % 2009=100 % %
2009 jan 99,98 96,68
2010 jan 102,25 2,2 2,3 103,43 2,3 7,0
2011 jan 103,70 1,1 1,4 108,14 0,9 4,6
2012 jan 108,05 4,1 4,2 111,89 2,0 3,5
2013 jan 112,85 2,8 4,4 117,47 2,1 5,0
2014 jan 116,09 2,6 2,9 118,68 1,6 1,0
2015 jan 118,78 1,8 2,3 114,29 -0,9 -3,7
2016 jan 120,43 1,3 1,4 113,01 -0,7 -1,1
2017 jan 121,08 0,5 0,5 118,45 0,4 4,8
2018 jan 122,53 1,1 1,2 119,65 0,7 1,0
2019 jan 128,85 5,0 5,2 120,87 0,9 1,0
juli 129,43 0,0 5,5 124,49 0,3 2,0

Bron CBS. Toelichting bij de tabel
Deze tabel is gebaseerd op de consumentenprijsindices (CPI's) van openbaar vervoer en autokosten. Voor de berekening is over de periode januari 2009 tot het jaar 2015 is de reeks 2006=100 gebruikt, daarna de reeks 2015=100.
Voor openbaar vervoer is een gewogen gemiddelde index berekend van de groepen 073100 Personenvervoer per trein, tram of metro en 073200 Personenvervoer over de weg.
De autokosten zijn een gewogen gemiddelde van de productgroepen: 071100 auto's (nieuw + tweedehands), 072100 Onderdelen en accessoires van privé-voertuigen, 072200 Brandstoffen en smeermiddelen voor privé-voertuigen, 072300 Onderhoud en reparatie van priv
072410 Huur van garages, parkeerplaatsen en privé-voertuigen, 072420 Parkeer- en tolgeld 125410 Motorrijtuigverzekeringen en 132000 Motorrijtuigenbelasting.

Share thisShare this
Er zijn geen nog geen reacties geplaatst. Bent u misschien de eerste die een reactie plaatst?