Toename WOZ-bezwaren 2018-2019| Diverse gemeenten op vingers getikt

Publicatie datum: Donderdag 31 januari 2019 16:14:53

Toename WOZ-bezwaren verwacht in 2019Het is chaos rondom de WOZ beschikkingen. Dat er veel verkeerd gaat is ook terug te zien in het toenemende aantal bezwaren. Vorig jaar werden er 122.000 bezwaren ingediend. Dat zijn er maar liefst 18.000 meer dan in 2017.

Er is ook een sterke toename te zien in bezwaren die via een extern bedrijf worden ingediend. Consumenten nemen vaker een expert in de arm om het bezwaar gegrond verklaard te krijgen. Maar liefst 32,4% van de bezwaren in 2018 verliep via een extern bureau. Dat is een toename van ruim 10% (10,3%) ten opzichte van 2017.  Ook de Vastelastenbond zag het aantal bezwaren binnenstromen. De consumentenvereniging moedigt huiseigenaren aan om niet klakkeloos de WOZ-waarde die de gemeente heeft ingeschat te accepteren. Voor 2019 wordt er wederom een stijging in het aantal bezwaren verwacht.

Diverse gemeenten op de vingers getikt

Toezichthouder, De Waarderingskamer, tikte afgelopen jaren bijna 100 gemeenten op de vingers vanwege een slecht WOZ-beleid. In 2018 waren dat er maar liefst 26 gemeenten. Het gaat in totaal om meer dan 360.000 koopwoningen. Dat is een verbetering ten opzichte van een aantal jaar geleden. Toen waren er nog 1,5 miljoen woningen waarvan de WOZ op verkeerde manier tot stand kwam. Onduidelijk is in hoeveel procent van de gevallen de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld. De Waarderingskamer houdt toezicht op de kwaliteit van de WOZ-taxaties die gemeenten doen. Wij willen graag dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties van hun pand goed is. Stichtse Vecht en Weesp hebben nog steeds een onvoldoende. Ook bij de gemeenten Dordrecht en Hendrik-Ido Ambacht zijn de zaken niet op orde. Of het beleid in deze gemeenten komend jaar verbeterd wordt, is de vraag.

Waar gaat het fout?

Gemeenten proberen heel hard om kosten te besparen. Echter gaan deze bezuinigingen doorgaans ten koste van de kwaliteit van de taxaties. Het gaat vooral fout wanneer kleine gemeenten worden opgeheven en gaan samenwerken. Dit is ook in 2019 het geval. Hierdoor gaat er kennis verloren. Gemeenten hebben in veel gevallen geen goede weergave van de werkelijke situatie en een minder goed beeld van de huizen die op hun grondgebied staan. Ook worden er veranderingen in de Wet WOZ doorgevoerd, die van invloed zijn op de WOZ-bepaling. De WOZ-waarde is gebaseerd op huizen die in de omgeving worden verkocht, maar die informatie moet vervolgens wel worden gecorrigeerd voor onderlinge verschillen tussen de woningen. Ook dit wordt vaak niet correct doorgevoerd, waardoor er gebruik wordt gemaakt van verkeerde vergelijkbare objecten. Ook voor komend jaar wordt een stijging verwacht.

Informatie over de Wet WOZ

Bezwaar maken 

Bronnen: waarderingskamer en NOS.nl

Share thisShare this

Bert Oostveen reageerde op Vrijdag 08 februari 2019 20:23:07

Het zit zo dat als je in beroep gaat bij de gemeente Stichtse Vecht je in eerste instantie wordt afgewezen er wordt glashard gezegd dat zij het altijd winnen ook bij de rechtbank dus heeft het geen zin om in beroep te gaan. Ik ben nog steeds bezig met 2017 en 2018 dit gaat via een gevoegde zaak in samenwerking met het energie leverancier dus afwachten maar.

Adriaan reageerde op Vrijdag 08 februari 2019 10:36:10

Een woning die in 2017 en 2018 aangeslagen wordt voor een WOZ waarde van 219.000 euro, verkocht wordt in 2018 voor 295.000 euro en voor dit bedrag ook voor aangeslagen wordt voor de WOZ in 2019. Heeft dit te maken met de crisis op de huizenmarkt en is dit juist?

Reactie Vastelastenbond:
Veel WOZ-waarden kloppen niet. Het is tenslotte een inschatting. Dit komt doordat gemeenten hun administratie over het algemeen niet op orde hebben en de waarde jaar op jaar globaal wordt geïndexeerd. Hierdoor kan uw woning duizenden euro’s duurder worden geschat dan wat de werkelijke waarde is. Dit staat los van de crisis op de huizenmarkt.

Door bezwaar te maken wordt er specifiek naar uw huis gekeken en daarvoor een juiste WOZ-waarde bepaalt. De gemeente past dan automatisch de hoogte van de Gemeentelijke Belastingen aan.

Mk reageerde op Vrijdag 08 februari 2019 03:32:35

Als men de economie goed draaiende wil houden.Dan moet ze de vaste lasten niet te hoog maken.Anders boeren we weer achteruit met z,n allen.

K Smith reageerde op Donderdag 07 februari 2019 20:16:08

Ik vindt het niet nomaal dat er zoveel gesoemmeld wordt. Mensen werken in Nederland alleen maar om lasten te betalen. Al die bezuiningennoveral worden mensen spugzat.Hoop dat de mensen een beetje nog kunnen leven.

hans hoogeveen reageerde op Donderdag 07 februari 2019 19:17:32

zelf oud gemeenteraadslid.hardenberg nam een motie van mij aan dat de gemeentelijke belastingen niet meer mochten stijgen dan de inflatie. motie recent genegeerd en verhogingen verder doorgevoerd. deze belasting bestond vroeger helemaal niet afschaffen deze vorm van stelen. hans hoogeveen dedemsvaart.