Toeslagen 2018-2019
Maandag 31 december 2018 12:13:36
toeslagen zorgtoeslag, huurtoeslag 2019

Er zijn vier toeslagen die u vanuit de belastingdienst kunt ontvangen. Elk jaar worden hier wijzigingen in doorgevoerd. Hoe zit het met de toeslagen in 2019? Welke regels veranderen en welk effect heeft dit op de hoogte van de toeslagen? Noteer alvast in uw agenda, want in januari en februari 2019 kunt u met onderstaande vaste lasten aan de slag.

Belangrijke data januari/februari 2019:

 • januari 2019: wijzigingen doorgeven belastingdienst i.v.m. toeslagen
 • februari-maart 2019: WOZ-waarde controleren en bezwaar indienen

Welke toeslagen zijn er en wat verandert er in 2019?

 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget

Tip!
Verandert er iets aan uw inkomen of situatie? Dan verandert er ook iets aan uw toeslagen.
Vergeet daarom niet bij een verandering, de wijziging door te voeren bij de belastingdienst

Tip! 
Vraag altijd een toeslag direct bij de belastingdienst aan.
Er zijn commerciële bedrijven die uw aanvraag kunnen doen, maar ze vragen daar vaak een geldbedrag voor.

Zorgtoeslag 2019

Omdat de maandelijkse zorgpremie stijgt, gaat de zorgtoeslag in 2019 ook omhoog. Indien u ouder bent dan 18 jaar, kan u in aanmerking komen voor zorgtoeslag. In 2019 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 29.562,-. Bent u samen? Dan mag uw gezamenlijke inkomen niet meer dan € 37.885,- bedragen. Ook mag uw vermogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Op 1 januari 2019 mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 114.776,-. Als u een toeslagpartner heeft, mag uw gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan € 145.136,- zijn. De maximale zorgtoeslag in 2019 is voor alleenstaanden € 99,- per maand en voor partners € 192,- per maand.

Huurtoeslag 2019

De berekening voor huurtoeslag is iets ingewikkelder en van meerdere factoren afhankelijk, zoals inkomen, rekenhuur (=hoogte van de kale huur + servicekosten) uw woonsituatie en uw vermogen. In 2019 mag uw inkomen als u alleen woont niet meer dan € 22.700 per jaar zijn (€ 22.675 voor AOW’ers). Woont u niet alleen, dan mag het inkomen van alle bewoners samen niet meer dan € 30.825 per jaar zijn (€ 30.800 voor AOW'ers). Daarnaast mag uw huur en servicekosten samen niet hoger zijn dan € 720,42 per maand. De maximale huurtoeslag is in 2019 € 360,- per maand als u alleen woont. Als u samenwoont kunt u in 2019 maximaal € 315,- per maand aan huurtoeslag ontvangen.

 • Voor servicekosten gelden dus speciale regels voor de huurtoeslag. Servicekosten bestaan uit vier rubrieken: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, huismeesterkosten en de kosten voor dienst- en recreatieruimten. Let op: er geldt een maximum van € 12,- per rubriek. U kunt dus maximaal €48 meerekenen.
 • Als u huurtoeslag ontvangt geldt de vrijstelling die u kunt krijgen voor groene beleggingen niet. Tel daarom uw groene beleggingen mee als vermogen.
 • Er wordt voor de bepaling van uw vermogen een peildatum gebruikt. De peildatum is 1 januari 2019.Heeft u op 1 januari tijdelijk veel geld op uw rekening staan, dan kunt u de toeslag voor het hele jaar kwijtraken.

Kinderopvangtoeslag 2019

Indien u voldoet aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt kunt u voor maximaal 230 uur per kind per maand kinderopvangtoeslag aanvragen. Het maximumuurtarief voor kinderopvang voor 2019 is € 8,02 per uur voor de dagopvang. Voor de BSO gaat het maximumuurtarief omlaag € 6,89,- per uur. Het maximumuurtarief voor gastouderopvang is in 2019 € 6,15 per uur.

Kindgebonden Budget 2019

Er zijn in 2019 een aantal wijzigingen ten opzichte van 2018. Er wordt geen inflatiecorrectie doorgevoerd in 2019. Daarnaast is vanaf 1 januari 2019 het kind gebonden budget niet alleen afhankelijk van uw inkomen, maar ook van uw vermogen en dat van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer dan € 145.136 aan vermogen (Box III) dan krijgt u in 2019 geen Kindgebonden budget meer. Heeft u één kind, dan ontvangt u € 1.150 per jaar. Een huishouding met twee kinderen krijgt maximaal € 2.050 per jaar. Een gezin met drie kinderen ontvangt € 2.335,- per jaar.

 • De Belastingdienst schat voor u uw inkomen voor 2019 in. Dat hoeft u niet meer zelf te doen.
 • Indien u teveel budget ontvangt en daardoor een deel moet terug betalen, wordt daar rente over berekent
 • De toets op fraude wordt door de Belastingdienst krachtig ingezet

Flinke stijging kinderbijslag in 2019

De kinderbijslag is leeftijdsgebonden. Voor kinderen van  0 tot 5 jaar is de kinderbijslag in 2019 € 216,58 per kind per kwartaal, een stijging van € 15,53 ten opzichte van 2018. Ouders van kinderen van 6 tot 11 jaar krijgen in 2019 per kwartaal € 262,99. Ook dit is een stijging van € 18,86. Heeft u kinderen in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 haar dan gaat u er het meest op voor uit. U ontvangt in 2019 € 309,40 per kwartaal.

U kunt geen rechten ontlenen aan genoemde bedragen. U dient te alle tijden contact op te nemen met de belastingdienst.

Share thisShare this
Er zijn geen nog geen reacties geplaatst. Bent u misschien de eerste die een reactie plaatst?