Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar metZonnepanelen

Bespaar € 1680,- op zonnepanelen

Bespaar door zonnepanelen te laten plaatsen. De gemiddelde opbrengst bij zonnepanelen is

€1.680,- p.j

Meer informatie

Zonnepanelen wel of geen invloed op WOZ waarde?

Maandag 17 december 2018 12:06Margot Boesveld
Zonnepanelen wel of geen invloed WOZ-waarde

Zonnepanelen wel of geen invloed WOZ-waarde

Gemeenten tasten in het duister:
Zonnepanelen wel of geen invloed op WOZ waarde?

De samenhang in het WOZ-beleid van Nederlandse gemeenten in het meetellen van zonnepanelen is ver te zoeken. Gemeenten verwijzen naar de waarderingskamer en de wetgeving rondom de WOZ-bepaling. Ze geven aan dat er geen beleidsvrijheid is op dit vlak. Echter in de praktijk blijkt dat de naleving van deze wet verschillend geïnterpreteerd wordt. In januari 2019 valt bij veel huishoudens de WOZ-waarde op de mat. Het loont dus om deze waardebepaling zorgvuldig te beoordelen.

Ondanks dat de systematiek van de Wet WOZ voorschrijft dat bij de waardebepaling ook rekening gehouden moet worden met de invloed van de zonnepanelen op de verkoopprijs van de woning (marktwaarde/WOZ-waarde) zijn veel gemeenten nog zoekende om hier goede invulling aan te geven. Van de gemeenten neemt 36 procent zonnepanelen bewust mee in de WOZ-waarde van een huis, tegenover 34% die dat bewust niet doet. 30% van de gemeenten heeft (nog) geen beleid op dit gebied. Dat blijkt uit onderzoek van Greenspread, ontwikkelaar van duurzame energieprojecten in Nederland.
 

“De Wet WOZ schrijft voor dat in de waardebepaling rekening gehouden moet worden met alle kenmerken die invloed hebben op de marktwaarde van het object. Als uit de analyse van verkoopprijzen blijkt dat er een positieve invloed uitgaat van de aanwezigheid van zonnepanelen, dan moet deze positieve invloed in de WOZ-waarde tot uitdrukking worden gebracht.”

Energiebesparende maatregelen, energielabel en WOZ-waarde

Wat betekent verduurzaming van uw woning voor uw WOZ-waarde? Hebben energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen, CV ketel wél of geen WOZ-waarde? Hoe gaan gemeenten om met de WOZ c.q. OZB wanneer er door derden zonnepanelen worden geplaatst op het dak van een bedrijf (zonnepark) in uw gemeente. Gemeenten worden door de landelijke Waarderingskamer getoetst of de waarderingen zo dichtbij mogelijk de feitelijke verkoopprijzen en waarderingen in de markt blijven. Een gemeente mag daar maar een enkel procentje van afwijken. Kortom, de waardering moet weergeven wat de waarde is in de reële wereld. Echter blijkt dit in de praktijk een bijna onmogelijke taak.

Er zijn gemeenten zie aangeven dat als u energiezuinige maatregelen heeft genomen, zoals zonnepanelen (maar ook isolatie, warmtepompen en cv-ketels) uw woning een hoger cijfer en daardoor een hogere waarde krijgt, waardoor ze genoodzaakt zijn deze waarde mee te nemen in de WOZ-bepaling. Echter zijn er ook gemeente die deze gegevens aan het energielabel van de woning koppelen. En het energielabel wordt op dit moment (anno 2018) nog niet meegenomen in de WOZ-waardebepaling. Hoe dit in de toekomst zal zijn, moet nog blijken.

De eigendomssituatie speelt ook een rol. Berust het eigendom bij de eigenaar van de woning, dan moet deze worden meegenomen in de waarde. Berust het eigendom bij een exploitant met een gevestigd recht dan wordt de waarde niet meegenomen in de woning.

Geen registratie woningen met zonnepanelen en achterstallige objectgegevens

De meerderheid van de gemeenten heeft geen zicht op het feit of er zonnepanelen op een object zijn geplaatst en houdt dit ook niet bij. Slechts een handvol gemeenten geeft aan bij verkoop van een object te (gaan) registreren of zonnepanelen aanwezig zijn. Nog een handvol gemeenten geeft aan luchtfoto’s in te willen gaan zetten om te inventariseren welke objecten zonnepanelen hebben.

In de huidige woningmarkt zijn ook kenmerken als kwaliteitsniveau en onderhoudstoestand van groot belang voor de verkoopbaarheid en daarmee voor de marktwaarde. Deze kenmerken wegen nu zwaarder mee dan enkele jaren geleden bij de WOZ-taxatie. De gemeente houdt veranderingen van deze kenmerken het hele jaar door bij. Het is van groot belang dat de gemeente deze gegevens actueel houdt, maar dat blijkt bijna een onmogelijke taak. Deze databases van gemeentes zijn vaak niet up-to-date. Dat komt onder andere door de hoeveelheid kenmerken die men moet bijhouden. De gemeente is – ondanks de registratie van verleende vergunningen en eventuele luchtfoto’s- niet altijd van op de hoogte van veranderingen van deze objectkenmerken.

Let op: Heeft u halverwege 2018 zonnepanelen geplaatst, dan wordt dit nog niet meegenomen in de WOZ-waarde bepaling voor 2019. Hier wordt namelijk de waarde peildatum 1 januari 2018 voor gebruikt. Dat geldt natuurlijk ook voor andere maatregelen, zoals verbouwingen etc. die u afgelopen jaar heeft gedaan om uw woning te verbeteren.

Conclusie

Door alle aandacht voor duurzaamheid kan de regelgeving voor het bepalen van de wozwaarde op korte termijn gaan veranderen. Aangezien zonnepanelen mede de waarde bepalen en gemeenten verplicht zijn de feitelijke waarde zo goed mogelijk te waarderen, zal het in de toekomst niet meer te negeren zijn. Vanaf dan zullen zonnepanelen en andere energieprestatiemaatregelen meegenomen worden in de WOZ-waardering.

Meer lezen over WOZ-waarde?

Regels waarderingskamer omtrent zonnepanelen en WOZ-waarde

Alles over de WOZ-waarde

Deel dit artikel
Zonnepanelen Verzekerd Zonder Zorgen
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over Zonnepanelen

veel zonnepanelen in 2018 geplaatst

2,3 miljoen extra zonnepanelen geplaatst

Woensdag 07 november 2018 16:07

Nederland krijgt steeds meer zonnepanelen. In de eerste helft van het jaar werden 2,3 miljoen panelen geplaatst. Dit is een record. De verwachting is dat de groei de komende maanden aanhoudt. De pa...

Lees meer
Importheffing zonnepanelen

Importheffing op Chinese zonnepanelen stopt

Maandag 03 september 2018 14:16

De bescherming van Europese zonnepanelen producenten komt te vervallen. De Europese Commissie heeft besloten om de importheffing af te laten lopen. Hierdoor is het mogelijk om de Chinese zonnepanelen ...

Lees meer
zonnepanelen op Nederlandse daken

Nederlandse daken hebben nog ruimte voor miljoenen zonnepanelen

Donderdag 09 augustus 2018 11:21

Zonnepanelen kunnen ervoor zorgen dat 50% van de huidige Nederlanderse elektriciteitsbehoefte duurzaam wordt opgewekt. Tot deze conclusie komen onderzoekers van Deloitte. In totaal is er 892 vierkante...

Lees meer
zonnepanelen subsidie

Nieuwe subsidieregeling duurzame energie

Woensdag 20 juni 2018 16:05

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor consumenten en bedrijven die zelf duurzaam elektriciteit opwekken. In 2020 verandert de overheid de huidige salderingsregeling naar een nieuwe subsidieregeling...

Lees meer