Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Duurzaamheid, groene energie en bewust om gaan met het milieu staat gelukkig volop in de schijnwerpers. Wind is stroming van lucht. Wind is een duurzame onuitputtelijke bron om energie mee op te wekken. In Nederland staan op dit moment (2015) circa 2000 windturbines. 

Hoe werkt het?

Een windturbine bestaat uit een mast, wieken – de rotorbladen – en een zogenoemde gondel bovenop de mast. Het belangrijkste deel van een windturbine zijn de rotorbladen. De wind draait de rotorbladen, waardoor de hoofdas gaat draaien. De rotorbladen zitten vast aan een as of naaf. Deze hoofdas zet de draaiende beweging versneld voort in een tandwielkast. Die tandwielkast is weer verbonden met een generator die vervolgens de elektriciteit opwekt. De geproduceerde stroom wordt van de generator via de mast naar beneden getransporteerd. Een meter onderin de mast houdt bij hoeveel dat is.  Hoe hoger de mast, hoe meer wind de rotorbladen vangen, dus hoe hoger de stroomopbrengst. Hoeveel stroom een molen uiteindelijk produceert, is ook afhankelijk van het windaanbod op een locatie en of er bomen of bebouwing in de buurt zijn. Daarom ziet u vaak windmolen op het land op open ruimtes staan, of worden er windparken op zee gebouwd.

De Vastelastenbond biedt een product aan dat 100% opgewekt uit met Nederlandse windparken. Bekijk de groene producten

Nederlands Energieakkoord

Het Nederlandse Energieakkoord stelt dat in 2020 14 procent van alle energie duurzaam opgewekt moet zijn. Dat betekent een toename van 10450 megawatt aan windenergie in ons land (zowel windenergie op land als windenergie op zee). In 2023 moet dit oplopen naar  maar liefst 16 procent. Hierdoor kunnen in 2020 ruim 4 miljoen huishoudens voorzien worden groene elektriciteit, opgewekt in eigen land.

Voor en nadelen wind energie

Het grote voordeel is dat wind niet opraakt. Het is een onuitputtelijke bron. Het levert geen vervuiling of afval op en er is geen CO2 uitstoot en daarom beter voor het milieu. Kortom veel voordelen. Er zijn ook nadelen te noemen. Het aanleggen van windparken kost veel geld en niet elk landschap leent zich voor het plaatsen van windmolens. Een ander nadeel is dat het niet elke dag hard genoeg waait. IN zekere zin worden we afhankelijk van het weer is in het geen bron die continue (in dezelfde mate) beschikbaar is. 

Ter land, ter zee en in de lucht

Windenergie op land wordt gezien als een van de meest kosteneffectieve manieren om hernieuwbare energie te produceren. Maar om het doel van 2020 te realiseren is alleen het opwekken op land niet voldoende. Ook zal er  geïnvesteerd moeten worden in windmolenparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. 

Toename van windparken op het land

Om het aandeel van windenergie op land te vergroten, zijn extra windmolens nodig. Het kabinet heeft elf gebieden aangewezen waar grote windparken op land mogen komen. Dit zijn Eemshaven, Delfzijl, N33 (bij Veendam), Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer-Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen.

Taakstelling per provincie

Om de doelstelling richting 2020 te halen, heeft elke provincie een taakstelling ontvangen voor de nieuwe windproductie op land.

Provincie

MW

Friesland

530,5

Groningen

855,5

Drenthe

285,5

Overijssel

85,5

Noord-Holland

685,5

Flevoland

1390,5

Zuid-Holland

735,5

Utrecht

65,5

Gelderland

230,5

Zeeland

570,5

Noord-Brabant

470,5

Limburg

95,5

Windparken op zee

Regelgeving vanuit de Europese Unie heeft gezorgd voor meer aandacht voor wind op zee. Dit wordt bekrachtigd in het Nederlandse Energieakkoord. Het Nederlandse deel van de Noordzee moet na 2020 plaats bieden aan windmolenparken met een gezamenlijk vermogen van 4450 megawatt. Dat is ruim 20 keer zoveel als het opgestelde vermogen in 2013.

Huidige parken

Nederland telt momenteel twee offshore windparken. Offshore Windpark Egmond aan Zee, 15 kilometer voor de kust, heeft een vermogen van 108 MW. Windturbinepark Prinses Amalia, op ongeveer 23 kilometer voor de kust van IJmuiden, heeft een vermogen van 120 megawatt. Beide parken voorzien gezamenlijk 255.000 huishoudens van groene stroom.

Nationaal waterplan en wind energie

Voor de verdere toekomst heeft de overheid in het Nationaal Waterplan twee gebieden aangewezen waar windparken kunnen worden gebouwd. Het betreft een park op minimaal 22 kilometer voor de kust genoemd Borssele en een park op circa 59 kilometer voor de kust van IJmuiden. 

Meer informatie over groene energie

Groene stroom

Explosieve groei wind energie in Nederland

Groencerticaat

Top 5 sjoemelstroom Nederland