Hoogspanning is spanningsniveau hoger dan 150000 Volt, vaak zien wij deze hoogspanningsmasten in weilanden staan, maar ook in de bebouwde kom als onderdeel van het transportnet. Het voordeel van hoogspanning voor een landelijk netwerk is dat het vervoervolume hoger en het energieverlies juist lager is dan bij een laagspanningsnetwerk.

Meer over hoogspanning

Met hoogspanning bedoelt men elektriciteit op een spanningsniveau van 220 kV of hoger, maar ook de landsgrensoverschrijdende netten op een spanningsniveau van 500 V of hoger vallen onder dezelfde noemer.

Voordat de elektriciteit vanuit het landelijk hoogspanningsnet geschikt is voor afname voor consumenten wordt door middel van verdeelstations de stroom naar een lagere waarde omgezet. Zo wordt uw elektrische energie geleverd over het hoog- en laagspanningsnetwerk.

Meer over energie

Vereniging de Vastelastenbond biedt als inkoopcollectief en belangenbehartiger graag elke consument zo veel mogelijk toegang tot informatie over de energiemarkt en alles wat daarmee te maken heeft.

Klik op de links voor aanvullende informatie:

Vragen over het energienetwerk?

Heeft u vragen of opmerkingen aangaande het netwerk voor energie of energie in het algemeen? We hebben als inkoopcollectief en belangenbehartiger sinds 2004 grote expertise in huis als het gaat om álles dat met energie te maken heeft, en helpen u graag op weg met onafhankelijk en betrouwbaar advies! Neem dus contact op met Vereniging de Vastelastenbond.