Koolstof kan worden gewonnen als natuurproduct, door bijvoorbeeld de onvolledige verbranding van hout in een zuurstofarme omgeving, met als resultaat houtskool. Een andere afgeleide van koolstof is diamant, dat in de natuur voorkomt maar ook kunstmatig kan worden geproduceerd. In water komt koolstof voor in de vorm van koolzuur. In de atmosfeer als koolzuurgas, en in de aardkorst in de vorm van steenkool en aardolie.

Schadelijkheid koolstof

Koolstof komt in de vorm van koolmonoxide voor in fijnstof. Fijnstof ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen door verbrandingsmotoren. Dit proces draagt bij aan het broeikaseffect, dat mens en milieu potentieel grote schade kan berokkenen.

Koolstof bij stroom en gas

Ook bij de opwekking van stroom en gas komt koolstofmonoxide vrij die in de atmosfeer terecht komt. De negatieve effecten hiervan op onze planeet en haar bewoners zijn bewezen. Veel consumenten proberen daarom hun steentje bij te dragen door te kiezen voor energie die co² neutraal wordt opgewekt. Ook Vereniging de Vastelastenbond biedt een alternatief voor grijze energie aan voor haar leden, in samenwerking met leverancier Greenchoice.

Doordat wij bovendien collectieve korting aanbieden bij Greenchoice, zijn de contracten net zo voordelig als dat ze milieuvriendelijk zijn!

Meer informatie over energie

Klik op de links en laat u informeren, of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.