Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Een producent van energie is een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van elektriciteit. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Energieflex, Delta en Essent, die naast energie producent ook energie leverancier zijn.

In Nederland wordt op veel verschillende manieren energie geproduceerd. Enkele voorbeelden hiervan:

Grijze energieproducenten

Iedereen in Nederland krijgt standaard grijze energie geleverd, als men géén bewuste keuze voor groene energie heeft gemaakt. Grijze energie is alle elektriciteit en gas die met behulp van fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld gas en kolen wordt opgewekt.

Grijze energie heeft een grotere impact op de natuur en haar bronnen, maar is doorgaans iets goedkoper dan groene energie.

Voor afnemers van grijze energie heeft de Vastelastenbond verschillende opties. Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Groene energieproducenten

Groene energieproductie is een verzamelnaam voor alle stroom die wordt opgewekt zonder dat daarbij fossiele brandstof wordt gebruikt. In samenwerking met energieleverancier Greenchoice voor de levering van groene energie biedt de Vastelastenbond haar leden contracten aan met 100% in Nederland opgewekte groene stroom én gas uit groene bronnen.

U kunt dus ook overstappen naar collectief voordelige groene energie van Greenchoice via Vereniging de Vastelastenbond, en daarmee ook nog eens bijdragen aan de bestrijding van de opwarming van de aarde. Klik hier.

Aardgasproducenten

De winning van aardgas geschiedt op verschillende manieren. Na seismisch onderzoek naar de grootte van de gevonden gasvoorraad, kan er begonnen worden met de winning van aardgas. Dit doen gaswinningsbedrijven op grofweg drie manieren:

  1. Verticaal boren

  2. Horizontaal boren

  3. Fracken

Van de hierboven genoemde methoden wordt in Nederland alleen door middel van verticaal boren gas uit de grond gehaald.

Horizontaal boren en fracken vindt internationaal gezien plaats in gebieden waar schaliegas voorkomt, of voor kan komen. In Nederland zijn deze manieren van gaswinning zeer omstreden vanwege de relatief zware milieugevolgen van de boormethoden én relatief lage economische opbrengsten uit schaliegasgebieden. Zodoende is het (voorlopig) slechts tot enkele proefboringen en frackings voor schaliegas gekomen binnen de Nederlandse grenzen.

Vragen over energieproducenten

Vragen over de energieproducenten in Nederland? Neem contact op met de Vastelastenbond voor onafhankelijk en helder antwoord op al uw mogelijke vragen.