Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op Energierekening

Bespaar € 360,- op je Energierekening

Door over te stappen van energieleverancier

Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

€360,- p.j

Meer informatie

Algemene voorwaarden Energiedirect.nl

Voor de levering van energie van energiedirect.nl gelden voor elke consument algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van energieleverancier energiedirect.nl zijn te vinden op de energiedirect.nl website.

Algemene voorwaarden Energiedirect.nl

Op de energiedirect.nl website vind je onder meer de voorwaarden aangaande het incasso proces van energiedirect.nl, kortingsgarantie en meer. Hieronder een overzicht van de algemene voorwaarden van energiedirect.nl, waarin je kunt lezen dat de algemene voorwaarden in overleg met de consumentenbond zijn opgesteld. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER overleg heeft plaatsgevonden. In en krachtens de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet is reeds een aantal specifieke rechten en plichten vastgelegd. De bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden die hierop betrekking hebben, zijn voor het overleg als gegeven beschouwd. Met inachtneming van deze beperkingen hebben EnergieNed en de Consumentenbond voor consumenten overeenstemming over deze Algemene Voorwaarden bereikt.

Het overleg heeft geleid tot overeenstemming tussen EnergieNed en de Consumentenbond over alle artikelen met uitzondering van de aansprakelijkheidsbepalingen in artikel 17 van deze voorwaarden. De Consumentenbond begrijpt de consequenties die een vergaande aansprakelijkheid voor de leveranciers met zich mee kan brengen, maar kan zich vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid niet verenigen met de in dat artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. EnergieNed begrijpt die stellingname, maar wijst op de onmogelijkheid een algemene aansprakelijkheid te aanvaarden; deze zou voor de leveranciers onoverzienbare risico’s met zich meebrengen, hetgeen zij zich onder meer tegenover de contractanten zelf niet kunnen en mogen permitteren.

De Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft begrip voor het standpunt van zowel de Consumentenbond als EnergieNed. In een brief (binnengekomen bij de SER op 1 februari 2006) geeft de DTe aan de aansprakelijkheidsbepaling vooralsnog niet af te keuren, maar in een concrete situatie te zullen beoordelen of er een terecht beroep op de bepaling is gedaan. De DTe zal samen met het Ministerie van Economische Zaken bezien of vanuit beleidsmatig oogpunt een beperking van aansprakelijkheid gewenst is en dit in regelgeving zou moeten worden vastgelegd.